ReactJS kao jedan od vodećih JavaScript framework-a

React, (poznat i kao React.js ili ReactJS ) je JavaScript biblioteka kreirana sa ciljem izgradnje korisničkih interfejsa.

Stvorio ga je Jordan Valke, programer u kompaniji Fejsbuk. Od svog debija 2011. godine, React je postao jedan od najpopularnijih front-end framework-a za izradu veb aplikacija sa ogromnom zajednicom pojedinačnih programera i kompanija.

Jednostavno rečeno, ReactJS se može koristiti kao baza projekta tokom razvojnog ciklusa jednostraničnih ili progresivnih veb aplikacija i, uz React-Native, mobilnih aplikacija. U većini slučajeva, glavna uloga framework-a jeste prenošenje podataka DOM-u (ili modelu objekta dokumenta), i kao takve, aplikacije koje se zasnivaju na React-u često zahtevaju dodatne biblioteke za održavanje stanja i rutiranje. Zbog ovakvih zadataka često se u procesu developmenta uključuju i Redux (za održavanje stanja) i React Router (za ruting).

Osnove i primena

React je nadaleko poznata i popularna biblioteka otvorenog koda za JavaScript izgrađena s namerom da se kreiraju korisnički interfejsi (UI) za jednostranične aplikacije. Kao takav, React upravlja komandnom linijom za veb aplikacije (i za mobilne uređaje, uz pomoć React-Native), ali se takođe može koristiti za kreiranje UI komponenti za višekratnu upotrebu.

Zahvaljujući svojim karakteristikama, React omogućava programerima da razviju velike veb aplikacije koje omogućavaju promenu podataka bez potrebe za ponovnim osvežavanjem same stranice. Ovaj glavni princip omogućava da veb aplikacije zasnovane na React-u budu brze, jednostavne i lako skalabilne. S druge strane, React je samo V u MVC modelu, što znači da programeri mogu slobodno birati model i kontroler. Tu je i Flux, namenska arhitektura koju je Facebook razvio da zadovolji ovaj slučaj, jer će u većini scenarija programerima biti teško da integrišu React u neke MVC okvire.

Glavne karakteristike

Već smo spomenuli da React omogućava laku tranziciju stranica bez potrebe za ponovnim učitavanjem, čineći aplikacije brzim, skalabilnim (što se tiče komponenata za višekratnu upotrebu) i pojednostavljenim. U ovom odeljku pokrićemo ostale važne karakteristike koje čine React tako neizmerno popularnim među zajednicom programera.


1. JSX (JavaScript XML)

Na svakom osnovnom vebsajtu ili veb aplikaciji žila kucavica je gomila HTML dokumenata. Brauzeri čitaju te dokumente, a zatim ih na vašem uređaju prikazuju kao veb stranice onako kako ih znate.

Tokom procesa iščitavanja, isti pretraživači stvaraju Model objekta dokumenta, koji je u osnovi mapa rasporeda tražene veb stranice. Da bi poboljšali korisničko iskustvo na vebsajtu, programeri im obično dodaju dinamički sadržaj, modifikujući Model objekta dokumenta JavaScript-om i drugim jezicima.

Ovde nastupa JSX za ReactJs. To je ekstenija (naziva se JavaScript eXtension, usput), koja omogućava programerima da lako podešavaju svoj DOM pomoću osnovnog koda u HTML stilu. Pored toga, korišćenje JSx-a za ažuriranje DOM-a može poboljšati performanse sajta i efikasnost razvoja.


2. Virtual DOM

Bez React-a i JSX-a, vebsajtovi obično koriste Pure JS za DOM ažuriranja (jednostavnije rečeno, ova ažuriranja su situacije kada se stvari „promene” na ekranu bez potrebe da ručno osvežite ekran).

Ovo u stvari nije problem kada radimo sa jednostavnim, uglavnom statičkim sajtovima. Međutim, u slučaju dinamičnih vebsajtova, uz stalnu interakciju korisnika, korišćenjem Pure ili Vanilla JavaScript-a, ažuriranja mogu postati problem, uglavnom jer aplikacije postaju previše složene da bi se izborile sa glatkom tranzicijom stranica.

Pomoću JSX-a, developeri mogu da manipulišu i ažuriraju DOM vebsajta, jer React stvara Virtual DOM. To je ustvari kopija originalnog DOM-a vebsajta, a React koristi virtuelnu kopiju da vidi koji delovi stvarnog DOM-a zahtevaju izmene pre nego što zaista unesu neke promene.

Evo jednostavnog primera. Recimo, jedan od korisnika komentariše komentar na blogu i klikne dugme „ostavi komentar“. Kada se to desi bez React-a, DOM u celosti mora biti osvežen da bi prikazao promene - proces koji zahteva vreme. Pomoću React-a, okvir jednostavno skenira Virtual DOM i identifikuje tražene promene (dodavanje komentara) i ažurira samo taj određeni odeljak u originalnom DOM-u.

Ovaj selektivni pristup ažuriranju čini veb aplikacije efikasnijim jer zahteva manje vremena za učitavanje i manju računarsku snagu. Istina je da za jednostavan komentar na blogu to ne bi značilo puno na uglavnom statičnom vebsajtu, ali kada govorimo o vebsajtovima koji su modifikovani teškim dinamičkim funkcijama, Virtual DOM pravi značajnu razliku.


3. React Native

React takođe koristi matične biblioteke koje je Facebook objavio 2015. godine. Nativne opcije pružaju dobro poznatu React arhitekturu za izvorne aplikacije poput Android-a, iOS-a i UPD-a. React Native, framework za kreiranje mobilnih aplikacija koristi samo JavaScript i iste principe kao React, omogućavajući developerima da koriste ili uključuju bogate UI funkcije i praktične komponente, ali koristi iste temeljne principe izgradnje UI kao i druge iOS ili Android aplikacije, a takođe omogućava i komponente napisane u Javi, Svift-u ili Objective-C.


4. Jednosmerni protok podataka

Jedna od glavnih karakteristika React-a je da se skup nepromenljivih vrednosti prosleđuje kao svojstva u njegovim HTML oznakama do rendera komponenti. Komponenta ne može direktno da menja svojstva, umesto toga može da koristi funkciju povratnog poziva, što programerima omogućava da vrše izmene. Ovaj princip se naziva „svojstva se snižavaju, radnje se povećavaju“.

react js framework ilustracija

React ekosistem

Ako ste novi u veb developmentu, React Vas može lako zbuniti, jer programeri često ReactJS nazivaju JavaScript bibliotekom ili/i kao JavaScript framework-om.

Neki programeri React vide kao JavaScript biblioteku, a ne kao framework, jer u slučaju biblioteke, developer koristi kod u pojedinačnim instancama koje to zahtevaju. U slučaju framework-a (kao što je Angular, na primer) oni kreiraju posebne poveznice koje uređuju veb aplikaciju i daju namenske oblasti za kodove koji se mogu priključiti.

Da bismo ovo učinili malo jednostavnijim, posmatrajte kodove biblioteke JavaScript-a kao ukrase ili nameštaja koji biste postavili u vašoj kući (vebsajtu) koju ste već napravili. A framework je model šablona po kom ste gradili kuću.

Ostali developeri gledaju na React kao na potpuno razvijen framework zbog njegovog robusnog ekosistema i velikog broja opcija ekstenzija. Takođe, kada programeri odluče da koriste React za izgradnju korisničkih interfejsa veb aplikacije, imaju pristup nizu funkcija:

  • Komponente isečaka koda (gradivne komponente za kreiranje određenih delova korisničkog interfejsa)
  • JSX za direktnu DOM manipulaciju
  • Virtualni DOM koji omogućava značajna poboljšanja u dinamičnim aplikacijama.

Pored toga, React je besplatan projekat otvorenog koda. To znači da bilo koji programer može preuzeti i modifikovati izvorni kod. Ovo je takođe od velike pomoći ako se suočite sa određenim problemom u određenoj funkciji korisničkog interfejsa, jer vrlo je verovatno da je neko već kreirao biblioteku koja rešava Vaše probleme. Možete koristiti i sve što ogromna zajednica ima, ne samo za određene pojedinačne karakteristike već i za čitave šablone ako želite da izradite korisnički interfejs od početka.

React i developeri – zašto odabrati React?

Kao i kod svakog okvira i drugog softvera, developeri se često pitaju zašto bi trebalo da odaberu jedan umesto drugog. Postoji bezbroj platformi otvorenog koda kada je u pitanju razvoj naprednih veb aplikacija, a sve one nude sjajne karakteristike koje olakšavaju razvojni proces, krajnji proizvod uglađen i korisničko iskustvo sjajno.

Čak i u tako žestokoj konkurenciji, React, jedna od najpopularnijih JS biblioteka, i dalje može ponuditi nekoliko izvanrednih karakteristika koje čine okosnicu kod većine programera. Evo nekih glavnih prednosti korišćenja React-a:


1. Jednostavan za upotrebu i učenje uz prethodno iskustvo

Ovo je veliki plus za većinu softvera. Shvatanje osnova ubrzo nakon upoznavanja s okvirom omogućava programerima da brže ulaze u projekte, čineći određeni softver / framework / biblioteku ne samo dobrim, već i ekonomičnim alatom.

React-ov pristup utemeljen na komponentama i upotrebom jednostavnog JavaScript-a pojednostavljuju izradu profesionalnih mobilnih i veb aplikacija. JSX, posebna sintaksa omogućava programerima da se uđu dublje u preseke HTML-a i JavaScript-a, omogućavajući im da još više poboljšaju aplikacije.

S druge strane, React nije baš idealan izbor za početnike, jer zahteva znanje i iskustvo, pre svega JavaScript-a, a takođe CSS-a i HTML-a. To znači da učenje React-a zahteva vreme, međutim, oni koji imaju čvrstu osnovu u veb razvoju mogu brzo da shvate koncepte.


2. Nativni pristup

Kao što je već spomenuto, programeri uz pomoć React Native-a mogu jednostavno kreirati odlične mobilne aplikacije posvećene nativnim platformama, sa kodovima koji omogućavaju ponovno korišćenje.


3. Izgradnja podataka

Funkcija jednosmerne izgradnje podataka i cela arhitektura (koja se naziva i Flux) stvaraju efikasan protok podataka do komponenti preko dispečera - jedinstvene kontrolne tačke. Ovom funkcijom je uklanjanje grešaka komponentu velikih aplikacija mnogo lakše.


4. Performanse i testiranje

Već smo spominjali prednosti Virtualnog DOM-a. Ova osobina može značajno poboljšati performanse sajta, posebno sa većim, dinamičnim korisničkim interfejsima.

S druge strane, React koristi Webpack da bi razvrstao zavisnosti, a na raspolaganju je širok spektar različitih modula koji omogućavaju da se bave različitim projektima i situacijama kada je Webpack odsutan, a postoje zavisnosti za sređivanje.

React aplikacije su odlične - testiraju se jednostavno, jer React omogućava programerima da pregledaju izlaz, zajedno sa aktiviranim radnjama, događajima, funkcijama ... Ova funkcija omogućava jednostavno i precizno rešavanje problema. Bez nepotrebnih dodatnih akcija.


5. Deklarativnost

Ovo znači da se React-ov kod više fokusira na ono što se prikazuje nego na stvarne korake koji do njega vode. Ova metoda pre svega znači poboljšano iskustvo za developera, što se kasnije pretvara i u bolje korisničko iskustvo.

Nažalost, iskustvo programera je često previdjena karakteristika, iako kompanije koje razvijaju softver ipravo tome treba da pridaju prioritet. Zašto? Prvo, ako je softver tešak za rad, verovatno je da će ga programeri pre ili kasnije napustiti i preći na drugu platformu. Drugo, ako je dovoljno uloženo u stvaranje neometanog i sjajnog razvojnog okruženja, postoji veća šansa za stvaranje boljeg iskustva i za krajnjeg korisnika. Takođe, kada je softver otvorenog koda, programeri mogu dodatno obogatiti njegove karakteristike, što dovodi do softvera „sve u jednom“ koji može lako pristupiti većini projekata.


6. Komponentni pristup

Aplikacije se grade u React-u izgradnjom blokova - komponente odgovorne za UI funkcije, mrežne komunikacije i još složenije funkcije poput upravljanja stanjima. Ovaj specifičan pristup čini implementaciju dizajnerskog sistema jednostavnom i pojednostavljenom za programere.


7. Minimalizam

React nudi minimalistički pristup. Kao prvo, zauzima malo prostora i lako se skida. Konfiguracija je takođe jednostavna, a funkcija za podelu koda (o kojoj smo ranije raspravljali) čini ga jednostavnim kada je u pitanju korisničko iskustvo, naročito kod većih projekata. Napori na SEO takođe se mogu drastično poboljšati pomoću Next.js i Gatsby.js i pomoći da se reše svi problemi sa Google-ovim alatima za indeksiranje. Zajedno sa činjenicom da se stranice React brzo učitavaju, ovo podešavanje sa alatima za indeksiranje može biti korisno.


8. Fleksibilnost

Kada se klijenti savetuju sa programerima, oni obično žele vebsajt koji je u jednostavan za upotrebu i trajan. Zbog toga programeri najčešće koriste softver koji je već popularan sa mnoštvom opcija. Proširenje biblioteka i dalji razvoj softvera značiće i da će prilagođavanje tokom rada takođe biti lakše, a široke biblioteke iz zajednice programera omogućiće programerima da stvaraju interfejse koji oduzimaju dah.


9. Kompatibilnost sa starijim verzijama

Ovo je takođe presudna karakteristika kada je u pitanju izbor određenog softvera. Mogućnost ažuriranja ili rada sa starijim verzijama softvera može uštedeti ne samo vreme već i mnogo glavobolja programerima. Ne postoji mnogo framework-a ili jezika koji nude potpunu kompatibilnost unazad, ali React jeste.

U početku je to bilo više zbog internog tima Facebooka, a ne zbog zajednice. Neke Facebook aplikacije i dalje rade na početnim verzijama React-a, a prepravka celokupne veb stranice verovatno bi bila ogroman i zastrašujući posao ne samo za tim programera, već i za celu kompaniju.

U drugim okolnostima, developerima softvera uglavnom je preskupo da pruže potpunu kompatibilnost za starije ili zastarele verzije.

Sumiranje

Kao što je ranije rečeno, ReactJs je JavaScript biblioteka/framework koji se koristi za stvaranje jednostavnih i dinamičnih korisničkih interfejsa, koji je Facebook razvio 2011. godine.

Od prve verzije React-a, postao je jedan od najistaknutijih front-end softvera na tržištu.

Za većinu naprednih programera on može imati svaki potreban alat za kreiranje dinamičkog korisničkog interfejsa koji se brzo učitava i dobro radi. To je robustan softver s kojim je lako učiti i raditi (za one sa prethodnim znanjem programiranja), sa pojednostavljenijim dizajnerskim iskustvom - oba ključna faktora za sveukupno dobro korisničko iskustvo. Virtualni DOM pruža mogućnost brzog postupanja sa korisničkim zahtevima bez učestalog osvežavanja, što ga čini idealnim za one koji žele vebsajt koja se brzo učitava.

Činjenica da je kompatibilan sa starijim verzijama znači da starije verzije neće uzrokovati nepotrebne glavobolje.

Međutim, nema savršenog softvera i React nije izuzetak. Kao moguće nedostatke, neki programeri ističu da, iako je razumevanje osnovne mehanike koja stoji iza React-a za početnike prilično jednostavno, oni se i dalje mogu suočiti sa preprekama kad im je potrebno da ga integriše u MVC framework. Drugi ne vole JSX dokumentaciju, ocenivši kako je novim korisnicima teško da razumeju priručnike. Čak i biblioteka velikih dimenzija može stvoriti različite probleme programerima.

Iako očigledno postoje neke nedostatke ReactJS-a, to je još uvek jedan od najboljih i najsigurnijih softvera za razvojne programere, pogotovo ako žele da naprave veb aplikaciju sa dugoročnom podrškom, velikom brzinom i dinamičkim funkcijama.

Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.