Korporativni identitet

Korporativni identitet označava kompletno grafičko rešenje identiteta firme i predstavlja je na tržištu. Osnovna karakteristika korporativnog identiteta jedan je stil koji se prepoznaje svakom njegovom elementu. Korporativni identitet se sastoji od 3 ključna elementa i nekoliko pratećih. Ključni elementi su: logotip, vizit karta, memorandum.

Ostali elementi korporativnog identiteta

Ostali elementi su koverat, fascikla, notes, olovke, majice, auto grafika, zastava, futrola, vreće, nalepnice, itd. Pri izradi korporativnog identiteta najvažnije je formirati jedan stil i dalje se voditi njime. PopArt tim će svojim iskustvom i umećem stvoriti za vas kvalitetan korporativni identitet koji će biti unikatan na tržištu, a na potencijalne klijente ostaviti pozitivan i snažan utisak.

scoutwin korporativni identitet

Vizuelni identitet kompanije

Svaka organizacija ima svoj identitet. Identitet je skup osobina po kojima se organizacija identifikuje i predstavlja na tržištu. Pored identiteta, organizacija ima i imidž - odnosno utisak koji brend ostavlja na pojedinca. U ovom delu oglašavanja (eng. advertising) gde se proizvod, usluga ili ideja usmeravaju ka auditorijumu putem sredstava za oglašavanje, najznačajniju ulogu ima vizuelni identitet.

Vizuelni identitet je osnovno sredstvo raspoznavanja, skup svih vizuelnih i fizičkih karakteristika nekog proizvoda, usluge, ideje ili kompanije, koji ga razlikuju od drugih proizvoda, usluga, ideja ili kompanija na tržištu i na taj način predstavljaju vizuelno jedinstvo istih. Osnovna funkcija vizuelnog identiteta je da omogući kompanijama da steknu konkurentsku prednost, unaprede je i zadrže.

Danas je opšte prihvaćeno da identitet jedne korporacije predstavlja njenu ukupnu komunikaciju oličenu u kulturi, verovanjima, stavovima, zaposlenima, rukovodstvu, vlasništvu,strategiji, a predstavljenu putem njenog vizuelnog identiteta. U poslovnom smislu, vizuelni identitet je sinonim za ogledalo preduzeća.

Poručite dizajn korporativnog identiteta
za vašu firmu

Vaša kompanija je entitet za sebe i ima svoje ja. Snaga njenog karaktera oslikava se u imidžu, u načinu na koji se predstavlja na tržištu i komunicira sa ciljnom grupom. Ona ima svoj identitet i nemojte da zanemarite potrebu da se prikaže javnosti kao stilizovana, svestrana i konceptualno jasno definisana. Prepustite našem kreativnom timu da se pobrine za celokupan vizuelni identitet vaše kompanije i znajte da je u sigurnim rukama.

Naručivanje
showcase image fullimage

Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.