Hvala što ste se prijavili na naš newsletter!
Prijava nije uspela.
best websites of the world
css design awards nominee

Brošure i prospekti

Brošura je knjižica kratke forme od par desetina strana ili više i izlazi povremeno (npr. tri puta godišnje). Sadrži opis preduzeća koje se prezentuje u brošuri i proizvoda ili usluga koje ono nudi.

U štamparstvu brošura se svrstava u istu grupu sa knjigama, zapravo svi udžbenici predstavljaju brošure i to zbog načina povezivanja knjižnog bloka sa koricama – lepljenjem u predelu povežnjaka.


Dizajn brošura /prospekta

Glavni zadatak brošure i prospekta je da se jasno predstave preduzeće, njegovu delatnost, proizvode, planove i ciljeve, kao i informacije o novim proizvodima.

Informacije o preduzeću su opširnije u odnosu na one koje se unose u prospekat. Obično se koriste premazni papiri (sjajni) veće gramature kako bi celokupan dizajn ostavio jači utisak.

U brošuri i prospektu se nalazi opširniji opis proizvoda i delatnosti koje nudi vaša firma, zatim materijala koji se koriste za izradu proizvoda, kratak istorijat kompanije i sl.


Naručite dizajn brošure ili prospekta

Dizajn brošura u PopArt Studiju rezultiraće u kvalitetnoj prezentaciji vašeg preduzeća. Pogledajte portfolio naših grafičkih radova.