superior katalog

Katalog

Katalog je lista proizvoda ili usluga koje nudi određena kompanija sa njihovim opisom i cenama, objavljen kao štampani dokument ili elektronski dokument (e-katalog) na internetu, disketi, CD-u itd.

Katalog predstavlja kolekciju proizvoda grupisanih u kategorije i potkategorije koje omogućavaju laku preglednost korisnicima. Glavni cilj kataloga je da sveobuhvatno opiše vašu celokupnu ponudu, akciju i deo vaše ponude.

Dizajn kataloga

Na početku kataloga definišu se ukratko osnovne informacije o vašem preduzeću, a zatim sledi prezentacija proizvoda i usluga. Format kataloga nije standardizovan već se prilagođava željama naručioca sa ciljem da nedvosmisleno prezentuje ono što treba da se predstavi.

Poručite dizajn kataloga

Katalog nije samo običan prikaz proizvoda. To je publikacija koja govori sve o vašoj ponudi i otkriva mnogo toga o načinu poslovanja. Katalog stoga treba da bude najvišeg kvaliteta izrade, dizajniran sa stilom koji prati vašu poslovnu viziju. Tako ćete ostaviti pozitivan utisak i zaintrigirati potencijalne kupce. Pri tome, ne treba da brinete o kreiranju unikatnog rešenja prilagođenog štampanoj i elektronskoj formi. Prepustite to nama.

Naručivanje
showcase image fullimage

Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.