Šta je WordPress Multisite?

Multisite je WordPress instalacija koja korisnicima omogućava da lako kreiraju, upravljaju i održavaju gotovo neograničene mreže vebsajtova iz jednog, super-administrativnog WP dashboard-a. Na ovaj način možete lako vršiti izmene i ažuriranja celokupne WP mreže sa jednog mesta.

Ova funkcija je predstavljena i dodata u izvorni kod 2010. godine sa puštanjem verzije WordPress 3.0 i od tada je deo glavne instalacije.


Osnove

Pomoću ove funkcije administratori mogu da naprave mrežu samo za sebe ili mogu da dodaju čitavu grupu korisnika koji mogu izgraditi sopstvene WP lokacije u okviru iste mreže. Istovremeno, pak, WordPress Multisite onemogućuje upotrebu pojedinih, moćnijih opcija ovog CMS-a.

Uzmimo primer Univerziteta Harvard: njihova Multisite mreža, Harvard blog, dopušta korisnicima da kreiraju svoj lični blog jer imaju harvard.edu imejl adresu. Unutar mreže korisnici mogu da objavljuju svoje blogove, ali ne mogu da pristupe funkcijama koje bi izvršile izmene na celoj lokaciji, poput promene tema ili dodataka (plugins).

Drugi primer može biti Fine Art America, vebsajt koji osim blogova nudi i opciju portfolia u okviru svoje Multisite mreže.

U oba slučaja svi korisnici dele iste teme i dodatke i ne mogu ih promeniti, međutim, vebsajtovi na mreži imaju različite direktorijume za otpremanje medija. To znači da će svaka veb lokacija imati svoje datoteke za otpremanje i fascikle sa slikama, što znači da kao korisnik jedne lokacije nećete moći da pristupite slikama i medijima druge.

Korišćenje WordPress Multisite

Multisite mreže mogu biti odličan i jednostavan način za upravljanje velikim brojem veb lokacija iz istog dashboard-a. Ova karakteristika čini Multisite veoma popularnom opcijom među univerzitetima, novinskim agencijama, korporacijama, školama, online preduzećima i drugim organizacijama.


Multisite mreže - prednosti i nedostaci

Postoji bezbroj situacija u kojima WP Multisite mreža može biti jednostavnija i korisnija alternativa u poređenju sa samostalnim WP aplikacijama.

Evo nekoliko prednosti takve multisite mreže:


 • Superadmini mogu lako upravljati čitavim nizom lokacija iz samo jednog dashboard-a
 • Svaka lokacija može imati svoje administratore sa opcijama upravljanja
 • Uklanjanje/dodavanje tema i dodataka sa jedinstvene lokacije (super-admin dashboard)
 • Jednostavnije upravljanje svim ažuriranjima

S druge strane, korišćenje Multisite-a nije uvek korisno kada se upravlja sa nekoliko vebsajtova. Evo nekih nedostataka koji pojedince mogu obeshrabriti od upotrebe Multisite-a:


 • Sve lokacije unutar mreže dele iste resurse. Kada je jedna mreža nedostupna, sve veb lokacije su nedostupne
 • Korisnicima koji tek počinju rad sa Multisite-om može biti teško da efikasno upravljaju resursima servera i saobraćajem. Kada jedna lokacija ostvari neočekivani promet, to će uticati i na svaku drugu
 • Kada se hakuje jedna stranica, hakovane su sve
 • Multisite ne podržava sve plugin-e

Multisite takođe možda neće biti podržan od strane svih hosting provajdera, što predstavlja ograničenje kada je u pitanju izbor opcija hostinga.

Hosting

Prvi korak u kreiranju mreže pomoću Multisite-a je razmatranje stvarne veličine vaše mreže i istraživanje opcija za WordPress hosting.

Deljeni hosting mogao bi biti dobar izbor za korisnike koji planiraju da imaju samo nekoliko veb lokacija u okviru mreže, međutim, ako imate na umu nešto veće, najbolja opcija bila bi upravljački WordPress hosting, VPS hosting ili korišćenje namenskog servera.

Omogućavanje Multisite-a

Nakon rešavanja pitanja o hostingu, instalirajte WordPress. Povežite se sa veb lokacijom, pronađite datoteku wp-config.php u cPanelu na veb hostu. U datoteku dodajte red:

          
/* Multisite */
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
          
        

Kada to završite, sačuvajte konfiguracionu datoteku i odjavite se sa cPanel-a. Sada se ponovo prijavite na WordPress sajt, posetite Tools i tamo pronađite Network Setup.

Odavde ćete moći da konfigurišete svoju mrežu.

Podešavanje mreže takođe će omogućiti korisnicima da izaberu da li žele da veb lokacije budu na različitim poddomenima ili kao poddirektorijumi.

Ova podešavanja se ne mogu kasnije promeniti i mogu imati dubok uticaj na celokupno mrežno iskustvo. Odabirom poddomena administrator će morati da promeni DNS postavke kako bi podržao mapiranje domena.

Administratori će takođe ovde imati priliku da odaberu ime svoje mreže i odobre sebi administratorski pristup. Jednom kad to urade, mogu početi sa stvaranjem same mreže.

U sledećem koraku će se pojaviti kod koji treba dodati i u .htaccess datoteku i u konfiguracionu datoteku koja se nalazi u WordPress root direktorijumu.

Nakon dodavanja koda, WP Multisite Network bi trebalo da bude vidljiv u WordPress admin dashboard-u.

Podešavanje poddomena

Kada je za veb lokacije na mreži izabrana opcija poddomena, administratori bi trebalo da kreiraju poddomen koristeći zvezdicu kao ime poddomena.

Kako bi to izveli, administratori treba da pristupe cPanel kontrolnoj tabli, kliknu na odeljak domeni i potom poddomeni. Tamo bi trebalo da uđu u zvezdicu (asterisk simbol) i odaberu glavni domen.

wp multisite ilustracija

Konfigurisanje mreže

Administratori mogu da konfigurišu mrežna podešavanja iz dashboard-a tako što će kliknuti na Sites, potom Network Admin, a zatim na Dashboard.

Tada će se pojaviti meni preko kog možete upravljati dodacima, temama, veb lokacijama, korisnicima i ostalim podešavanjima.

Promene koje su sačuvane ovde uticaće na celu mrežu.


Upravljanje mrežom

Odeljak Sites takođe omogućava upravljanje pojedinačnim veb lokacijama u mreži. Multisite dashboard omogućava administratorima da upravljaju neželjenom poštom, deaktiviraju, arhiviraju, dodaju ili brišu lokacije.


 • Deaktivirane veb lokacije – biće skrivene od korisnika i posetilaca veb lokacija
 • Dodate veb lokacije – su nove veb lokacije na mreži
 • Izbrisane lokacije – neće više postojati
 • Arhivirane lokacije – biće dostupne samo super administratoru
 • Neželjene lokacije – će biti nevidljiva svima

Teme i dodaci

Kao što je već rečeno, administratori veb lokacija nemaju dozvolu super administratora za promenu/instaliranje dodataka i tema. To može učiniti samo administrator mreže i učiniti ih dostupnim za korišćenje drugim sajtovima.

S tim u vezi, teme se lako mogu dodati u My Sites, u Network Admin odeljak, pod Themes.

Na stranici Themes, administratori mogu da vide listu tema koje su trenutno instalirane. Da bi omogućili njihovo korišćenje, dovoljno je da kliknu na opciju „Network Enable“ u okviru određene teme. Onemogućavanje teme vrši se na isti način, a za dodavanje nove teme idite na opciju „Add New“.

Čak i nakon dodavanja mnoštva tema, WordPress će i dalje koristiti podrazumevanu temu za svaku novu veb lokaciju koju doda administrator. Postavljanje druge teme kao podrazumevane opcije može se izvršiti unošenjem sledećeg koda u datoteku wp-config.php:

          
// Setting default theme for new sites
define('WP_DEFAULT_THEME', 'your-theme');
          
        

Prilikom instaliranja dodataka, administratori bi trebalo da posete stranicu Plugins u okviru Network Admin u My Sites, prateći tok koji smo detaljno opisali gore.

Takođe, ovde je dostupno pregršt osnovnih dodataka koji će svakom administratoru verovatno biti potrebni kako bi obezbedio da veb lokacije u okviru mreže rade na najbolji način:


 • WPForms – Plugin za kontakt obrazac koji omogućava brzo kreiranje obrazaca jednostavnim dodavanjem opcija i polja
 • Yoast SEO – Trenutno najpopularniji WordPress SEO dodatak na tržištu koji će učiniti čitavu mrežu vidljivijom za pretraživače, a samim tim i za posetioce
 • SeedProd – omogućava kreiranje odličnog režima održavanja i landing stranica
 • WP Mail SMTP – pomaže da se reši problem nedostavljanja e-pošte

Dodavanje sadržaja na sajtove

Administratorima je dozvoljeno da uređuju sadržaj u okviru Multisite mreže, a podešavanje se može promeniti u okviru „New Site Settings“ u „Network Settings“.

Generalno, pod sadržajem se smatraju podrazumevane objave, stranice i komentari. Za superadmine, toplo se savetuje da zamene zadati sadržaj nečim što je korisnije za administratore veb lokacija.

Ovo može biti korisno ako super administrator ili administratori lokacije žele da dodaju novi podrazumevani sadržaj na svaku lokaciju.

Generalna podešavanja na WordPress-u ne omogućavaju postavljanje više podrazumevanog sadržaja na nove veb lokacije. Međutim, to se može uraditi sa prilagođenim kodom, koji superadmini mogu dodati na WP Multisite.

Rešavanje problema

U većini slučajeva, većina problema povezanih sa Multisite-om nastaje netačnom konfiguracijom poddomena ili zbog problema sa mapiranjem domena.

Zbog toga, super administratori moraju da se uvere da njihov veb hosting podržava funkcije kao što su poddomeni pre nego što započnu sa podešavanjem takve mreže.

Drugi izvori problema mogu obuvatati prijavu na instalacijama na više lokacija.

Tačnije, neki korisnici ne mogu da pristupe (da se prijave) u administratorski deo čak i nakon što unesu potreban kod u datoteku wp-config.php.

Ponekad može biti teško pronaći nepotvrđene korisnike na mreži ako nisu dobili e-poštu za aktivaciju naloga.

Nakon nekog vremena, administrator veb lokacije ili super admin će možda želeti da eksportuje lokaciju sa Multisite-a u sopstvenu, namensku WP instalaciju. To je takođe moguće, međutim, najbolje bi bilo istražiti tutorijale koji se bave datim problemom, tako da novi superadmini mogu da uštede puno vremena i rada.


Problemi sa plugin-ima

Što se tiče WP Multisite-a, čini se da mnogi novi superadmini imaju problema sa lociranjem nekih njihovih dodataka u mreži. Tačnije, nisu u mogućnosti da ih pronađu na namenskoj stranici plugin-a nakon instalacije.

Pre svega, postoje dva različita ekrana plugin-a kada koristite super admin pristup na glavnoj veb lokaciji Multisite-a. Prvi ekran omogućava administratorima da aktiviraju dodatke samo na glavnoj lokaciji i ne dozvoljava instalaciju novih dodataka.

Drugi ekran se može naći u My Sites, pod Network Admin, pod Plugins opcijom. Odavde, superadmini mogu da upravljaju svim plugin-ima za celu mrežu i mogu da instaliraju nove na nivou celokupne mreže. Sve što treba da urade jeste da kliknu na opciju „add new“ kako bi instalirali novi plugin.

Nakon instalacije, trebalo bi da postoji link kojim će se aktivirati dodatak. Nakon aktivacije, plugin će biti dostupan za sve sajtove, a administratori samih mreža ne mogu da ga uklone niti da ga deaktiviraju.

Zbog toga se mrežno aktivirani dodaci ne mogu videti na osnovnoj ili podređenoj stranici dodataka.

Plugin-i za podstranice

Kao što je već rečeno, superadmini mogu da instaliraju i teme i dodatke za sve ostale podstranice na mreži.

Administratori podređenih mrežnih lokacija nemaju ovu opciju, niti mogu ukloniti ili ažurirati plugin-e. Zbog toga oni podrazumevano ne mogu da vide nijedan dodatak. Međutim, kada super admin mreža aktivira dodatak, on će postati vidljiv i njima i oni će imati mogućnost da konfigurišu dodatke za potrebe svoje veb lokacije.

Plugin meniji za child lokacije

Super administratori mogu da omoguće menije dodataka za pojedinačne veb lokacije preko kontrolne table Network Admin, tako što će pristupiti stranici Settings i odatle otići na Network Settings. Meni za omogućavanje dodatka obično će se nalaziti na dnu stranice.

Kada to završite, postavke treba sačuvati i administratori pojedinačnih stranica moći će da vide meni dodatka.

Česta pitanja u vezi WordPress Multisite-a

Evo nekoliko pitanja koja administratori veb lokacija i superadmini obično postavljaju stručnjacima za WordPress pre nego što uspostave mrežu ili nakon što počnu da rade na njoj.


Da li je upravljanje lokacijama bolje / jednostavnije u Multisite okruženju?

Odgovor na ovo pitanje uglavnom će zavisiti od pojedinačnih potreba, svrhe sajta i drugih faktora. Na primer, pokretanje veb lokacija koje nisu međusobno povezane može biti korisnije sa nečim poput InifiteWP, alata za upravljanje više lokacija. S druge strane, ako su lokacije ujednačenije, poput lanca restorana ili nečeg sličnog, Multisite bi mogao biti efikasniji izbor.


Kako superadmini mogu da dele korisničke uloge i prijave u okviru Multisite mreže?

Podrazumevana podešavanja ne dozvoljavaju registrovanim korisnicima na jednoj lokaciji da se registruju ili budu dodati na drugu lokaciju u istoj mreži jer su već registrovani u deljenoj bazi podataka. S druge strane, u ovom trenutku, oni nemaju privilegije korisnika na drugim veb lokacijama.

Neki nezavisni dodaci (na primer WP Multisite User Sync) mogu da sinhronizuju korisnike širom mreže.


Da li će WP Multisite ubrzati učitavanje veb stranica?

Kao i prvo pitanje, ovo će takođe zavisiti od nekoliko faktora. Izbor boljeg hostinga sa dovoljno resursa omogućiće brži rad celokupne mreže i pojedinačnih lokacija. S druge strane, upotreba deljenog hostinga može usporiti svaku stranicu. Super administratori mogu lako ili zaobići ovaj problem poboljšavajući ukupnu brzinu i performanse mreže pomoću vodiča za optimizaciju.


Da li je moguće pokrenuti eCommerce vebsajt pomoću Multisite-a?

Da, pokretanje Internet prodavnice je potpuno moguće ako koristite namenski dodatak za e-trgovinu (WooCommerce) koji je kompatibilan sa funkcijom Multisite.


Možete li instalirati dodatak <enter name> na Multisite?

Zavisi, jer neki dodaci možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom. U većini slučajeva autori plugin-a će napomenuti da li je dodatak kompatibilan sa ovom funkcijom. Ako ne spomenu to, generalno je slučaj da će dodatak raditi u okviru vašeg podešavanja.


Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.