Osnovni pojmovi i načini promocije

SMM (eng. Social Media Marketing) je vrsta internet marketinga koji koristi pogodnosti društvenih mreža kao sredstvo za promovisanje veb sajtova, povećanje saobraćaja ka njima, ali i za učenje iz neposrednih reakcija korisnika.

SMM počiva na principu organske pretrage – što je vebsajt ili njegova povezana stranica na društvenoj mreži aktivnija i stvara veći saobraćaj, to će se njegovo mesto na pretraživaču povećati, odnosno biće među prvim rezultatima pretrage.

S obzirom na to da 90% korisnika koji pretražuju internet ne ide dalje od prve strane, a da 70% otvara samo prva 3 rezultata, jasno je da je pozicija na prvoj strani pretrage jedini cilj kome se teži u optimizaciji vebsajtova.

Čemu SMM služi?

SMM za cilj ima poboljšanje komunikacije sa korisnicima i povećanje izloženosti brenda i njegovog dometa ka (potencijalnim) mušterijama.

Postiže se stvaranjem kvalitetnog sadržaja koji će korisnici društvenih mreža podeliti na istim sa svojim prijateljima (putem elektronske žive reči ili prenošenja informacija, tj. eWoM-a, eng. electronic word of mouth).

Svrha SMM-a je da se od korisnika (ili potencijalnih mušterija) neposredno dobiju povratne informacije, te kompanija u isto vreme dobija lični pečat, odnosno više liči na osobu.

Mušterije preko interaktivnih opcija na društvenim mrežama dobijaju priliku da budu saslušane, bilo postavljanjem pitanja ili ulaganjem žalbi.

Ta strana SMM-a naziva se upravljanje društvenim odnosima sa mušterijama (eng. Social Customer Relationship Management, ili Social CRM), što dalje može da odvede ka povećavanju kredibiliteta i povratu uloženih sredstava (ROI, eng. return on investment), naravno, ukoliko su korisnici zadovoljni sadržajem, vezom sa kompanijom i pruženom uslugom.

Kako se SMM koristi?

SMM funkcioniše po principu SMO optimizacije (eng. Social Media Optimization), odnosno poboljšavanja imidža na društvenim mrežama.

Slično SEO optimizaciji, SMO privlači nove i jedinstvene posetioce ka ciljanom vebsajtu.

Zašto bi pretraživač mario za društvene mreže? Iz prostog razloga što mnogi ljudi vrše pretragu upravo na društvenim mrežama, dele linkove na njima i time učestvuju u izgradnji čvrste mreže linkova (eng. link building).

SMM, odnosno SMO, se postiže na dva načina:

  1. Aktivnom SMM promocijom
  2. Pasivnom SMM promocijom

Aktivna SMM promocija

Aktivna promocija – dodavanjem linkova (aplikacija) koji vode od sadržaja na vebsajtu ka društvenim mrežama (poput RSS-a i dugmadi za deljenje na društvenim mrežama), kao i direktnom komunikacijom preko različitih kanala (slika, video, pisana reč). Društvene mreže koje mogu da se koriste kao sredstvo SMM-a su:

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest

Svaka od ovih društvenih mreža ima svoja pravila korišćenja, koja se razlikuju za fizička lica i kompanije.

Posebna pogodnost koje kompanije mogu da dobiju je sponzorisano objavljivanje oglasa, koje se, naravno, plaća kako bi se došlo do većeg broja pratilaca, a samim tim i povećao saobraćaj ka vebsajtu ili ciljanoj veb stranici.

Pasivna SMM promocija

Pasivna promocija – promovisanjem aktivnosti na društvenim mrežama ažuriranjem statusa, dodavanjem slika, tvitova ili članaka na blogovima.

Reakcije korisnika se dalje mogu analizirati kako bi se nezadovoljstvo i problemi rešili, a njihovo iskustvo u dodiru sa brendom poboljšalo.

Ono što je posebno korisno je to što se informacije dobijaju u realnom vremenu, čime se čitav proces ubrzava i otvara se nova dimenzija saradnje.

Pročitajte još:

Spoljašnje veze i izvori:

Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.