Flash radno okruženje

 1. U ovom poglavlju ćemo Vas naučiti kako da postavite svoje radno okruženje i odredite početni okvir za baner, koji ćete kreirati tokom ovog kursa. Pokrenite Flash aplikaciju!

 2. Info panel obezbeđuje informaciju o lokaciji i veličini objekata na ekranu i biće Vam od pomoći dok kreirate Vaš film. Izaberite Window->Info. Pojavljuje se Info panel

 3. Smestićete Info panel tako da bude u panel prostoru desno od radnog prostora. Pozicionirajte kursor iznad Info panel-a, tako da se pojavi kursor u obliku četvorostrane strelice

 4. Povucite Info panel iznad oblasti za ukotvljavanje panela desno od scene i otpustite klik miša kada se pojavi siva linija na drugoj strani panel prostora. Info Panel je sada zakačen za ostale panele

 5. Zatim ćete zatvoriti Components Panel jer ga nećete koristiti u ovom kursu. Izaberite Close Panel iz padajuće liste panela Components u gornjem desnom uglu panela Components. Components Panel se više ne pojavljuje ispod radnog prostora

 6. Umesto da nastavite da otvarate i zatvarate individualne panele koje ćete koristiti u filmu, možete izabrati panel set. Odabraćete dizajnerski panel set za rad sa kojim ćete dizajnirati animaciju u ovom kursu. Izaberite:
  Window > Panel Sets > Designer (1024x768). Property Inspector ostaje ispod radne površine i paneli Info, Align, Transform, Color Mixer, Color Swatches, Components i Answers se pojavljuju u panel prostoru

 7. Zatim ćete podesiti veličinu scene za Vaš film. Pošto nemate ni jedan selektovani objekat, Property Inspector Vam dozvoljava da izaberete izgled filma. Kliknite na dugme Size u Property Inspectoru. Pojavljuje se okvir za dijalog Document Properties sa već određenom dimenzijom širine

 8. Ostavićete izabranu širinu dokumenta, ali promenite visinu tako da bude kraća i prikladnija za baner. Ukucajte 130 u polje za visinu


adobe flash displej podesavanja

 1. Ostale vrednosti ćete ostaviti kakve jesu. Kliknite na OK

 2. Na kraju, dodaćete mrežu da Vam koristi kao vodič za postavljanje objekata na scenu


adobe flash grid

 1. Završili ste podešavanje svog dokumenta. Sačuvajte dokument kao jammin_banner.fla u Flash MX Level 1 Data folderu.

ZAKLJUČAK

U ovoj lekciji ste videli Flash film. Upoznali smo Vas sa Flash-om i njegovim prednostima za web projektovanje i animaciju. Takođe smo Vas naučili da izaberete panel set za rad, dodavanje i zatvaranje panela, i postavljanje inicijalne karakteristike koristeći Property Inspectora.

Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.