XHTML (Extensible HyperText Markup Language)

XHTML je nova, čistija i preciznija verzija HTML-a nastao komibinovanjem HTML 4.01 i XML-a, uzevši elemente od HTML-a, a sintaksu od XML-a. Gotovo je identičan HTML-u 4.01, tako da nema mnogo izmena. XHTML je stvoren kako bi vremenom u potpunosti zamenio i izbacio iz upotrebe HTML.

W3C od januara 2000-te preporučuje korišćenje XHTML-a, što znači da je stabilan i proveren od strane ljudi koji stoje iza W3C organizacije.

XML + HTML = XHTML

Generalno gledajući, većina današnjih web stranica na World Wide Webu je napisana "lošim" HTML kodom, a upravo XHTML ne dozvoljava da pišete "loš" kod već on mora biti 100% tačan i mora poštovati određena pravila.

Danas na tržištu imate mnoštvo browsera, od kojih se neki pokreću na računarima, neki na mobilnim telefonima, a neki na džepnim računarima. Ova dva poslednja spomenuta nemaju ni resursa ni snage da interpretiraju "loš" markup.

Tako je, misleći i na sadašnjost (obične PC računare) i na budućnost (expanziju moćnih mobilnih telefona i pocket računara) te kombinujući snagu HTML-a i XML-a, stvoren markup koji ostaje upotrebljiv i danas, i koji će biti upotrebljiv u budućnosti. To je još jedan od razloga zašto je stvoren XHTML i zašto ga odmah morate početi koristiti.

Više o XHTML-u pročitajte na sajtu W3C.org.

Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.