Flash karakteristike

Flash radno okruženje omogućava širok izbor alata i mogućnosti, kao što je prikazano na slici ispod.


adobe flash karakteristike

adobe flash radna povrsina

Scena:

Scena je velika, pravougaona površina u radnom prostoru gde ćete praviti i smeštati celokupan sadržaj za Vaš film. Kada pustite film, on se pojavljuje na sceni. Možete crtati ili umetati nove objekte za Vaš film na scenu. Podrazumevana boja na sceni je bela. Možete menjati boju pozadine ili čak umetati bitmap grafike za pozadinu. Takođe možete dodavati alate kao što su lenjiri ili koordinatne mreže na scenu da Vam pomognu u projektovanju i pozicioniranju.

Radna površina:

Siva površina koja okružuje scenu je poznata kao radna površina. Možete koristiti ovu površinu kada radite sa animacionim objektima koje ćete stavljati na scenu ili skidate sa scene.

Toolbox (kutija sa alatom):

Toolbox sadrži sve alate koji će Vam trebati da kreirate i modifikujete Flash ilustracije. Postoje alati za crtanje, slikanje, selektovanje i uređivanje (redigovanje). Postoje 4 sekcije u Toolboxu: Tools, u koje spadaju alati za selektovanje, crtanje i slikanje; View, koji nudi alate za prilagođavanje vašeg pogleda na scenu; Colors, koji predstavlja alate za menjanje kontura i za menjanje boja; i Options koje prikazuju modifikacije za alat koji je selektovan u tom trenutku.

Timeline:

Koristićete Timeline da organizujete sadržaj Vašeg filma sa slojevima i frejmovima. Pomoću slojeva možete napraviti redosled slaganja koji kontroliše način pojavljivanja objekata i interakcije među njima. Frejmovi određuju koji sadržaj se pojavljuje u određenom trenutku vašeg filma. Kada selektujete frejm u filmu, celokupan sadržaj svih slojeva uključujući i taj selektovani frejm će se prikazati na sceni. Vremenska linija (Timeline) je promenljive veličine, i dozvoljava Vam da prikazujete koliko hoćete slojeva.

Paneli:

Paneli u Flash-u obezbeđuju opcije za rad sa objektima, bojama, tekstom, primerima, frejmovima i celim filmovima. Možete koristiti panele za gledanje, organizovanje i menjanje elemenata u filmu. Svaki panel reguliše pojedinu oblast. Na primer, možete koristiti Color Mixer panel za pravljenje i pripremanje boje. Podrazumevani raspored na panelu sadrži Color Mixer, Color Swatches, Components, Answers, Actions i Properties panele. Paneli mogu ploviti po ekranu, ili biti pričvršćeni ispod ili desno od radne površine i vremenske linije. Možete koristiti već postavljene projektantske ili dizajnerske panel setove, ili možete napraviti i sačuvati one rasporede na panelu koji Vam odgovaraju. Paneli se mogu otvarati, zatvarati, mogu im se menjati pozicije po želji.

Property Inspector:

Property Inspector obezbeđuje informacije o dokumentu na kome radite, ili o specifičnim objektima unutar filma. Kada ni jedan objekat nije izabran, prikazaće se atributi filma na kojem radite. Ako je izabran neki objekat, prikazaće se najviše korišćeni atributi za taj predmet, bilo da je to simbol, linija, bitmap, video, grupa, frejm ili tekst. Ovo uprošćava proces projektovanja i dizajniranja dozvoljavajući Vam da pravite promene dokumenta ili objekta korišćenja menija ili panela.

Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.