PHP skriptni jezik

PHP (Hypertext preprocessor) je popularan skriptni - programski jezik za izradu web stranica. Izuzetno je jednostavan za učenje, a sa naučenim se postiže mnogo. U trenutku kad korisnik poseti Vaše PHP stranice, Vaš web server automatski obrađuje PHP kod na osnovu kojega određuje šta će prikazati korisniku.

Sve ostalo kao što su npr. matematičke operacije, operacije sa datotekama, varijable i dr. ne prikazuje korisniku, te korisnik u internet pretraživaču vidi samo generisanu HTML stranicu bez PHP koda.

Veliki deo sintakse je preuzet iz C-a, Jave i Perla sa nekonicinom jedinstvenih specifičnosti. Sam smisao jezika je brzo i jednostavno pisanje dinamički generiranih stranica.

Da biste koristili Vašu PHP skriptu ili stranicu s PHP kodom, web server mora podržavati PHP. Osim malog broja besplatnih, većina komercijalnih servera podržava PHP.

Ako želite isprobavati PHP skripte na Vašem računaru postoji i za to rešenje: download i instalacija programa Xammp.

Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.