Osnove PHP-a

Šta je to sintaksa? Laički rečeno sintaksa predstavlja skup pravila koja svaki kod mora zadovoljavati.

PHP kod mora biti unutar ključnih reči (tagova)

<?php
/*.....Ovde dolazi kod....*/
?>

Ili skraćeno

<?
/*.....Ovde dolazi kod....*/
?>

Svaka kodna naredba, definicija varijable mora se završiti sa;

Kako sačuvati PHP stranice?

Ako želite uneti PHP kod u HTML stranice i želite da server tj. internet pregledač ispravno interpretira stranicu, morate umesto standardne .html ekstenzije koristiti .php ekstenziju za stranice (npr. umesto index.html treba biti index.php)

Varijable

Varijabla služi za privremeno čuvanje određenih vrednosti (broja, teksta...), vrednost sačuvana u varijabli se nakon toga može koristiti više puta kroz celi kod.

Varijable se definišu na sledeći način: $naziv_varijable = vrednost;

Znak dolar ($) ispred naziva je obavezan.

Napomena: imena varijabli su osetljiva na velika i mala slova npr. $naziv i $Naziv su dve različite varijable.

Pravila koja morate poštovati prilikom imenovanja varijabli su sledeća:

  • PHP varijable moraju počinjati sa slovom ili "_" znakom
  • U imenu mogu imati samo znakove a-z, A-Z, 0-9, ili _
  • Varijable sa više od jedne reči u nazivu, radi preglednosti, treba razdvajati s _ Npr $moja_varijabla
  • Isto tako ih je u redu razdvajati koristeći velika ili mala slova Npr. $mojaVarijabla

Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.