Dizajn Logotipa - vektorski logotipi

Logotip, logo (logos = znak, jezik, govor) je vizuelna prezentacija poslovnog identiteta na tržištu informacija. Logotip se razlikuje od znaka po tome što koristi samo slovne znakove (tipografija), dok znak predstavlja vizuelno rešenje koje koristi neki grafički element (ilustracija, ikona, crtež, grafizam...).

U praksi je česta i kombinacija oba pristupa - znak/logotip. Zaštitni znak je sinonim zaštite garancije i kvaliteta. On služi da zašiti od mogućih plagijata i mora biti jedinstven i originalan. Ono što je poželjno za zaštitni znak je:

  • Da se iz znaka zaključi delatnost preduzeća
  • Da mora biti primetljiv i čitljiv u različitim veličinama
  • Treba biti što jednostavniji

Originalan dizajn logotipa

Dizajn definiše kompaniju i njeno poslovanje, ukazuje na njen stil i izdvaja je od konkurenata. Dizajniranje logotipa je prvi i pravi način zauzimanja važnog mesta u svesti potrošača. Imajući u vidu da je zaštitni znak nosilac celokupnog vizuelnog identiteta i da se menja retko i u izuzetnim situacijama, dizajniranje logotipa treba od početka jasno definisati i detaljno objasniti njegovo značenje, izbor boja i simbola kao i primenu.

Izrada logotipa

Semiotika je studija načina na koji se simboli i znakovi koriste u komunikaciji i postaje sve važnija kako se komunikacijske potrebe korporacija i robnih marki globalizuju. Pri tome je ključno temeljno razumevanje i primena psihologije potreba i identifikacije. Reč „semiotika“ dolazi od grčke reči seme, semeiotikos – tumač znakova.

Dobar dan. Kako možemo da vam pomognemo?

back btn

Naručite uslugu

Ovo polje je obavezno.
Web dizajn Web development Web aplikacija Internet marketing Copywriting Grafički dizajn Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

back btn

Pridružite nam se.

Ovo polje je obavezno.
UI/UX dizajner Community Manager Front-end Developer Back-end Developer Grafički Dizajner Copywriter SEO Ovo polje je obavezno.
Priložite CV/Portfolio
Ovo polje je obavezno.

back btn

Tu smo za vas.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.