Hvala što ste se prijavili na naš newsletter!
Prijava nije uspela.
best websites of the world
css design awards nominee

Šta je Front-End Development?

To je ono što prvo ugledate kada posetite neki web sajt. Front-end development predstavlja proces razvijanja funkcionalnosti i kodiranja nakon usvajanja dizajna. Dobar frontender je onaj koji dizajn konvertuje u funkcionalan, iskodiran sajt sa validnim kodom bez odstupanja od PSD dizajna, te poštuje SEO pravila.


Zašto je Front-end development veoma važan?

Ranije se na frontend developere obraćalo manje pažnje i smatralo se da njihove veštine nisu toliko neophodne. Stav se u mnogome promenio i front-end developeri čine najveći broj developera koji imaju značajnu ulogu.

 • neophodno je da struktura web sajta bude u potpunosti razdvojena na slojeve
 • HTML kod treba da je HTML5, XHTML1.0 Strict
 • ne sme biti prelaznih rešenja, trikova i praznih tagova
 • imena CSS klasa treba da su u relaciji sa strukturom sajta
 • web sajt mora biti testiran u svim web pregledačima
 • jedan web sajt za sve uređaje

UI/UX Front-End Web Design/Development

Duži niz godina dizajniramo i kodiramo dizajn sa predivnim korisničkim interfejsom(eng. user interface,UI)kako bi korisničko iskustvo bilo što bolje. Neke od stvari koje koristimo:

 • Photoshop
 • Rapid Wireframing/Mockup alati
 • JavaScript/jQuery
 • Cross-browser tehnike
 • CSS frameworks

Naš front-end development pruža kompatibilnost sa sledećim browserima IE 7+, Firefox, Chrome, Safari.


Zašto naši Front-End Developeri?

 • PopArtov programerski tim kreira sajtove koji su ručno kodirani (eng. hand coded).
 • dobro optimizovani za pretraživače (eng. SEO friendly)
 • kompatibilni sa web pregledačima: Chrome, Opera, Firefox, IE (Edge) i svim operativnim sistemima