CSS Level 4 Selektori

Da li browseri podržavaju CSS4? Većina desktop browsera, osim naravno IE podržavaju CSS4, ali danas kad se pravi web sajt, podrazumeva se da će se tom sajtu pristupati i sa mobilnih ...

Kosta Tošić

Šta je Sass?

Jednostavnost CSS-a je uvek bila jedna od njegovih glavnih karakteristika. CSS stilovi su samo dugačke liste pravila koje se sastoje od selektora i stilova koji se za njih primenjuju.

Jovan Ivezic

Najnoviji CSS Alati za Web Developere

Web development je jedan od rastućih privrednih sektora koji će još mnogo da se razvija u budućnosti. Postoji mnogo jezika i alata koji se koriste za kreiranje web sajtova, a CSS je taj koji j...

Jovan Ivezic