react application rose

Facebook, Instagram, Airbnb, Uber, PayPal – izbor svih ovih uspešnih i velikih kompanije je React JavaScript web aplikacija za najbolji korisnički interfejs. Kada znate ovo, onda ne iznenađuje ni podatak da postoji oko 1.400 developera i 94.000 web sajtova koji trenutno koriste ovu JavaScript biblioteku. I zato, ako se upuštate u poduhvat zvani izrada veb sajta sa eact bibliotekom, ovo je tekst za vas.

Polednjih nekoliko godina možda ste negde čuli za React, pročitali neki tekst o tome ili se sami upustili u izučavanje ove alatke za kreiranje najboljeg korisničnog iskustva. Ako se u ovome pronalazite, uopšte nismo iznenađeni: od kada je biblioteka postala dostupna javnosti 2013. godine, njena popularnost ne pada. Sa razlogom.

React.js je olakšao programerima kreiranje kompleksnog korisničkog interfejsa i unapredio iskustvo korisnika. Ipak, uz sve prednosti, ova JavaScript biblioteka ima nekoliko nedostataka. 

Idemo redom.

 

Šta je React.js development

Facebook je prvi 2011. godine primenio React.js. Džordan Vok (Jordan Walke), tadašnji softverski inženjer u ovoj globalnoj društvenoj mreži, bio je jedan od prvih koji je radio na izgradnji JavaScript biblioteke – React

Po svojoj suštini, React je rešenje za probleme koje su programeri imali prilikom projekata kao što su izrada veb sajta, izrada nekih softverskih rešenja i slično. Glavno pitanje je bilo kako korisnički interfejs učiniti funkcionalnim atraktivnim. React.js development usluge koje su bitno u ekspanziji, predstavljaju odgovor na to jer React.js omogućava kreiranje složenog interfejsa, čije se komponente menjaju tokom vremena, ali bez potrebe da se piše mnogo različitih kodova. Uz ovu JavaScript biblioteku moguće su promene podataka, bez narušavanja sistema i korisničkog iskustva.

React se može smatrati V slojem u obrascu razvoja softvera model-view-controller (MVC). Kada je reč o MVC pristupu, aplikaciju je potrebno podeliti na tri dela. U bazi podataka, model (M) implementira skladištenje i preuzimanje podataka. View (pogled) je odgovoran za prikaz korisničkog interfejsa, dok je kontrolor zadužen za primanje korisničkog unosa i njegovo prosleđivanje modelu. React omogućava upotrebu komponente pogleda, a za model i kontrolor, koriste se drugi alati.

 

React – JSX i DOM

React odlikuje nekoliko važnih karakteristika koje ga čine najpopularnijim sredstvom za kreiranje korisničkog interfejsa. 

JSX (JS + HTML = JSX)

JSX je JavaScript sintaksička ekstenzija. To je termin koji se koristi da opiše kako bi trebalo da izgleda korisnički interfejs. HTML struktura se može pisati u istom dokumentu kao JavaSkript kod, koristeći JSX. Zapravo, JSX ugrađuje HTML u Javaskript kod.

Virtual Document Object Model (DOM)

DOM (Document Object Model) tretira XML ili HTML dokument kao razgranatu strukturu drveta u kom je svaki čvor objekat koji predstavlja deo dokumenta.

Virtuelni DOM je jednostavnija verzija stvarnog DOM-a (Real DOM). Real DOM manipulacija je znatno sporija od virtuelne. Kada se stanje objekta promeni, virtuelni DOM ažurira samo taj objekat u stvarnom DOM-u, a ne sve njih.

 

Kako React.js radi?

Ono što React čini moćnim jeste ideja o komponentama. Izrada veb sajta ne vrši se odjednom u celini, nego se korisnički interfejs programira po delovima. Ovaj sistem komponenti omogućava da se svaki deo aplikacije ili sajta detaljno isprogramiraju.

Komponente se kreiraju pomoću pomenutog sintaksičkog javascripta – JSX. JSX nije apsolutno neophodan, ali je poželjan prilikom izrade web aplikacije. Komponente su kao gradivni blokovi bilo koje React aplikacije. Oni mogu imati nekoliko elemenata u sebi koji su programirani da komuniciraju i ponašaju se na određeni način.

Svaka React komponenta ima životni ciklus koji se može pratiti i menjati tokom njegove tri faze:

 • Montaža
 • Ažuriranje
 • Demontaža.

Termin „montaža“ se odnosi na proces umetanja komponenti u Document Object Model (DOM). DOM je, kao što smo naveli, standard za način na koji se podaci predstavljaju i kako im se pristupa na veb stranici. Može se zamisliti kao stablo HTML/KSML objekata, koje je donekle moguće vizualizovati u programskim alatima za bilo koju veb stranicu.

Kad god se veb stranica učita, pretraživač kreira ovaj DOM sa svim sadržajem koji se odnosi na tu stranicu. Koristeći javascript, ovaj sadržaj se  može menjati. Dakle, kada se React aplikacija učita, prvi korak je montiranje gde se komponente stavljaju u DOM. React je u stanju da uradi sve ovo kreiranjem virtuelnog DOM-a koji se zatim koristi za ažuriranje i sinhronizaciju sa pravim DOM-om.

Kada montira komponentu, React koristi sledeće četiri ugrađene funkcije i to ovim redosledom:

 • Constructor – Ovo je prvi korak gde se postavljaju vrednosti početnog stanja.
 • getDerivedStateFromProps – Uvodi se u sistem neposredno pre prikazivanja elementa(a) u DOM-u.
 • Render – Ovo je metod koji šalje HTML u DOM.
 • componentDidMount – Uključuje se nakon što se komponenta prikaže.

Kada se komponenta ažurira, životni ciklus prelazi na sledeći korak. Kada se stanje ili svojstva komponente promene, kaže se da je komponenta ažurirana. Da bi uradio isto, React poziva sledećih pet ugrađenih metoda ovim redosledom:

 • getDerivedStateFromProps
 • shouldComponentUpdate
 • render 
 • getSnapshotBeforeUpdate
 • componentDidUpdate

Svaka od ovih metoda pomaže u određivanju i ažuriranju promena stanja u komponenti i ponovnom prikazivanju. U sledećoj fazi životnog ciklusa, komponenta se uklanja iz DOM-. Kada je komponenta isključena, poziva se samo jedan ugrađeni metod u React-u – componentVillUnmount.

 

React JavaScript web aplikacija – Prednosti:

React se može koristiti kao veb okvir, posebno ako odlučite da u svoj projekat uključite i nekoliko drugih paketa. Iako će većina JavaScript okvira raditi samo u kontekstu jednostraničkih aplikacija, React može da uradi odličan posao u ovim aplikacijama, ali se takođe može primeniti i na postojeće, tradicionalne aplikacije.

To znači da se prelazak sa tipične arhitekture veb aplikacije na aplikaciju sa jednom stranicom može odvijati progresivno sa React-om u odnosu na potrebu da u potpunosti prepišete sav svoj kod.

Evo nekoliko izdvojenih prednosti.

 

 1. Jednostavan za učenje i upotrebu

React.js je jednostavan za učenje i korišćenje. Ima dobru bazu dokumentacije, tutorijala i resursa za obuku. Svaki programer koji dolazi iz JavaScript pozadine može lako da razume i počne da pravi veb aplikacije koristeći React za nekoliko dana. 

 1. Lakše kreiranje dinamičkih veb aplikacija 

Kreiranje dinamičke veb aplikacije posebno sa HTML stringovima je teško, jer zahteva složeno kodiranje. React JS je rešio taj problem. Omogućava manje kodiranja i daje više funkcionalnosti. Koristi JSKS (JavaScript Ektension), što je posebna sintaksa koja dozvoljava HTML citate i HTML oznake za prikazivanje određenih potkomponenti. Takođe, podržava pravljenje mašinski čitljivih kodova.

 1. Komponente za višekratnu upotrebu

React.js veb aplikacija je sastavljena od više komponenti, a svaka komponenta ima svoju logiku i kontrole. Ove komponente su odgovorne za izlaz malog, višekratnog dela HTML koda koji se može ponovo koristiti gde god zatreba. Kod za višekratnu upotrebu pomaže da se aplikacije lakše razvijaju i održavaju. 

React.js koristi virtuelni mehanizam zasnovan na DOM-u za popunjavanje podataka u HTML DOM-u. Virtuelni DOM radi brzo jer menja samo pojedinačne DOM elemente umesto da svaki put ponovo učitava kompletan DOM.

 1. React JavaScript web aplikacija – Poboljšanje performansi

React.js poboljšava performanse zahvaljujući virtuelnom DOM-u. Većina programera se suočila sa problemom kada je DOM ažuriran, što je usporilo performanse aplikacije. React.js je rešio ovaj problem uvođenjem virtuelnog DOM-a. React Virtuelni DOM postoji u potpunosti u memoriji i predstavlja reprezentaciju DOM-a veb pretraživača. Zbog toga, kada se piše React komponenta, ne piše se direktno u DOM-u. Umesto toga, pišu se virtuelne komponente što će dovesti do glatkijih i bržih performansi.

 1. Podrška praktičnih alata

React.js je stekao popularnost i zbog prisustva određenog skupa alata. Ovi alati čine zadatak programera razumljivim i lakšim. React Developer Tools su dizajnirani kao proširenje za Chrome i Firefok dev i omogućavaju vam da pregledate hijerarhiju React komponenti u virtuelnom DOM-u. Takođe vam omogućava da izaberete određene komponente, pregledate i uredite njihovo trenutno stanje.

 1. React JavaScript web aplikacija – Prilagođeno SEO optimizaciji

Tradicionalni JavaScript okviri ne mogu tako lako da se optimizuju. Pretraživači uglavnom imaju problem sa čitanjem aplikacija zasnovanih na JavaScript-u. Mnogi veb programeri su se često žalili na ovaj problem. React.js to prevazilazi i pomaže programerima da se lako kreću na različitim pretraživačima. Ova pogodnost dolazi iz činjenice da React.js aplikacije mogu da rade na serveru, a virtuelni DOM će se prikazivati i vraćati u pretraživač kao obična veb stranica.

 1. Prednosti JavaScript biblioteke

Danas većina veb programera bira ReactJS jer nudi bogatu JavaScript biblioteku koja pruža veću fleksibilnost.

 1. Obim za testiranje kodova

React.js aplikacije su izuzetno jednostavne za testiranje. Nude opseg u kojem programer može otklanjati greške u svojim kodovima uz pomoć izvornih alata.

Linije koda napisane za izradu React JavaScript web aplikacija

 

React JavaScript web aplikacija –  Mane

 1. Neprestano ažuriranje

Konstantno ažuriranje i razvoj zapravo ima i prednosti i nedostatke. U slučaju nedostatka, pošto se okruženje stalno menja tako brzo, neki programeri ne mogu da „uhvate korak“ sa tim novinama. Moraju uvek da rade na svojim veštinama i usvajaju nove načine rada.

 1. Loša dokumentacija

To je još jedan nedostatak koji je uobičajen za stalno ažuriranje tehnologija. React tehnologije se ažuriraju i ubrzavaju toliko brzo da nema vremena za pravljenje odgovarajuće dokumentacije. Da bi ovo prevazišli, programeri sami pišu uputstva uz razvoj novih izdanja i alata u svojim trenutnim projektima.

 1. Ne pokriva ceo projekat

React.js pokriva samo korisnički interfejs aplikacija i ništa drugo. Dakle, potrebno je odabrati neke druge tehnologije da bi se kreirala aplikacija.

 1. JSKS kao prepreka

React.js koristi JSX što je nekim programerima teško za učenje.  

 

Kada treba koristiti React JS, a kada ne?

Da bismo utvrdili kada je React.js development pravi tehnički izbor, važno je razumeti kada nije.

Kao što smo već pisali, React je moćan alat koji vam može pomoći da izgradite složene korisničke interfejse. Međutim, važno je zapamtiti da vas JavaScript bez okvira često može odvesti predaleko. Ako je to jednostavan zadatak koji možete da uradite sa dva reda JavaScript-a, da li ima smisla proći kroz ceo napor razumevanja svih fragmenata da biste koristili React? Verovatno ne. Neće svaki problem zahtevati moćan alat kao što je React.

Dakle, kako zapravo možemo odrediti kada koristimo React? Kao opšte pravilo, ako postoji mnogo interakcija i „stvari“ koje se dešavaju između komponente i drugih oblasti sajta, onda bi React najverovatnije bio dobar izbor. Drugim rečima, ako je vaš korisnički interfejs (polja obrasca, HTML i JavaScript) komplikovan i treba mu struktura, onda će React pojednostaviti stvari i omogućiti skaliranje. 

Marija Grbić

Marija je 26-godišnja novinarka i komunikološkinja. Bar po obrazovanju. Po sili zakona, bavi se marketingom. Voli prirodu, tišinu i slatkiše. Ne voli filozofiranje i nepraktične ljude. U slobodno vreme previše visi na Instagramu i uči o digitalnom marketingu.