Razvoj web 3.0 aplikacije za vas biznis.

U vremenu modernog interneta i odlučnom koračanju ka još savremenijem, teško je i prisetiti se kako je funkcionisao njegov predak, web 1.0. Pokušaćemo, ipak, da najpre zavirimo u prošlost i vidimo kako je sve počelo, a potom i da objasnimo šte je Web 3.0.Web 1.0 odnosi se na pojavu interneta i period između 1990. i 2005. godine. U tim počecima, internet su činile potpuno statičke web stranice i sistem imena domena (DNS) kakav danas koristimo nije postojao, nego su korisnici posećivali web stranice ukucavanjem broja IP adrese. Stranice su bile male i spore, dostupne samo preko desktop računara, sa jednostavnim tekstovima i slikama, isključujući svaku interaktivnost sa korisnikom. U ovom jednosmernom protoku informacija, korisnici su bili samo pasivni posmatrači koji su konzumirali sadržaj bez ikakve mogućnosti učešća ili interakcije sa web stranicama.

Upravo ta interaktivnost glavna je odlika novije, poznatije nam ere, koju nazivamo web 2.0. Karakteriše je pojava većih i složenijih stranica bogatih sadržajima dinamički generisanim za korisnike, ali i od strane samih korisnika. Web 2.0 uvodi izradu različitih web 2.0 aplikacija i korisničke unose poput blogova, tvitova, društvenih mreža, strimovanja muzike i videa. Razvoj web 2.0 aplikacija doneo je revoluciju u načinu korišćenja interneta i omogućio razvoj novih oblika interakcije i komunikacije na globalnom nivou.

Najzad, web 2.0 polako je, ali sigurno, u tranzicionoj fazi da postane web 3.0, koji će nesumnjivo promeniti mnogo toga, kako za korisnike tako i za veće biznise sa digitalnim prisustvom.

 

Šta je to Web 3.0? Razmotrimo njegove najvažnije karakteristike

Web 3.0 kao koncept odnosi se, dakle, na novu generaciju interneta koji će biti inteligentniji i prilagodljiviji nego ikad.

Glavna odlika novog interneta jeste decentralizovanost, što znači da će, za razliku od toga kako stvari sada stoje, kreiranje sadržaja na internetu biti u rukama samih kreatora, a ne vlasnika platformi.

Na pitanje šta je Web 3.0 još detaljnije možemo definisati kao semantički web u okviru kojega će veštačka inteligencija biti sposobna da razume nameru korisnika na najprecizniji mogući način, omogućavajući im tako da oni ne moraju da budu preterano precizni prilikom pretrage. Tehnologija će generisati i deliti sadržaj na osnovu samog značenja reči, odnosno semantike, tako da ključne reči više i neće biti toliko ključne. 

Kako se virtuelna realnost već razvija, web 3.0 najavljuje se kao trodimenzionalna prostorna mreža. Očekuje se da će razvoj web 3.0 aplikacija omogućiti korisnicima interaktivno istraživanje digitalnog sveta putem naprednih VR tehnologija.

Ova mreža temeljiće se na blokčejnu i kriptovalutama kako bi se eliminisali posrednici i omogućile direktne transakcije između strana, odnosno decentralizovanost kao pomenuta glavna odlika. Euronews Srbija definiše blokčejn kao zapise nanizane poput karika u lancu (odatle i engleski naziv) koji koriste kriptografiju da bi osigurali informacije. Tako bi blokčejn omogućio da web 3.0 bude transparentniji i sigurniji od trenutnog interneta, dok bi kriptovalute eliminisale posrednike poput finansijskih institucija.

Poslednje ali definitivno ne i najmanje važno, web 3.0 odlikovaće njegova sveprisutnost. Ova odlika već je uveliko uzela maha, s obzirom na to da smo od interneta na računaru došli do interneta na telefonu, tabletu, pametnom satu… Budućnost najavljuje da će se ovaj spisak samo produžavati.

 

Primena Web 3.0 alata i aplikacija za poslovanje

Primena web 3.0 tehnologija i razvoj web 3.0 aplikacija obećava poboljšanu transparentnost i poverenje između poslovnih preduzeća i njihovih klijenata. Uz pomoć uvida u blokčejn u realnom vremenu, klijentima se omogućava praćenje njihovih proizvoda u svakoj fazi proizvodnog procesa.

Mnoge kompanije za razvoj web aplikacija već se trude da implementiraju neke od prednosti web 3.0 ideja u svoj biznis težnjama ka što većoj sigurnosti, transparentnosti i autonomiji korisnika. 

Jedan od načina za postizanje ovog cilja jeste razvijanje decentralizovanih aplikacija (DApps) koje korisnicima omogućavaju direktnu interakciju sa servisima bez posredovanja centralizovane vlasti. Širok spektar usluga, od finansijskih institucija, preko društvenih mreža, pa do trgovinskih lanaca, mogao bi da uključi ovu prednost u svoje poslovanje.

Pored toga, kompanije mogu implementirati samosuvereni identitet (SSI) u svoje sisteme, odnosno koncept koji omogućava korisnicima kontrolu nad svojim identitetom i podacima kako bi mogli sami da biraju koje lične informacije žele da dele. Nedostatak ovog koncepta u web 2.0 tehnologiji postao je jedan od najvećih problema korisnika interneta, tako da bi SSI pomogao unapređivanje privatnosti i smanjenje rizika od zloupotrebe podataka, što bi rezultiralo većim korisničkim zadovoljstvom.

Još jedna korisna primena koja odlikuje razvoj web 3.0 aplikacija jesu interoperabilnost i otvoreni standardi. Interoperabilnost između različitih aplikacija i platformi omogućiće korisnicima lakše deljenje i prenos podataka, dok će podržavanje otvorenih standarda osigurati da aplikacije ili sistemi mogu lako razmenjivati podatke i komunicirati sa drugim sistemima koji takođe podržavaju te standarde. Na ovaj način kompanije mogu da omoguće korisnicima veću slobodu u korišćenju različitih aplikacija i sistema, bez ograničavanja na jedan entitet.

Zbog ovakvih prednosti neminovno je da dolazi vreme razvoja Web 3.0 aplikacija, i da će trenutne aplikacije zahtevati blokčejn nadogradnju ako žele da ostanu u igri.

Razvoj i kodiranje web 3.0 aplikacije.
Source: unsplash

 

Predikcije razvoja Web 3.0 aplikacija za biznis

Web 3.0 evolucija već je počela, i predviđanja kažu da će doneti brojne prednosti za korisnike interneta. Međutim, poslovni ljudi koji koriste web aplikacije u sklopu svog biznisa, kao i oni koji te aplikacije razvijaju, trebalo bi da razmišljaju unapred kako bi iskoristili prednosti, a minimizirali potencijalne mane koje za njih donosi nova era interneta. 

Neke od predikcija za Web 3.0 u tom kontekstu jesu sledeće:

  • Beznačajnost treće strane: ovo znači da će blokčejn, pametni ugovori i decentralizovane aplikacije eliminisati ulogu treće strane u poslovanju. Na primer, korišćenje kriptovaluta smanjiće potrebu za bankama, jer će omogućiti da sve transakcije budu obavljane između samo dve direktno zainteresovane strane.
  • Poboljšana usklađenost sa propisima: blokčejn je nepromenljiva evidencija transakcija vidljiva svima u lancu, što bi kompanijama moglo olakšati da ispune zahteve za održavanjem transparentnosti. Ovo je mač sa dve oštrice za neke kompanije, jer podrazumeva veću odgovornost za svaki postupak, i omogućavanje korisnicima da izaberu saradnju isključivo sa kompanijama sa besprekorno dobrom reputacijom.
  • Poboljšana bezbednost: Web 3.0 bi trebalo da oteža hakerima pristup osetljivim informacijama. Decentralizovana priroda blokčejna isključuje slabu tačku u sistemu, otežavajući tako mogućnost korupcije. Blokčejn podaci se neće moći menjati i manipulisati, tako da će kompanije moći manje da brinu o prodoru i krađi podataka.

 

Šta Web 3.0 onda zapravo znači za biznis?

Web 3.0 najavljuje mogućnost izgradnje većeg poverenja između poslovnih subjekata i njihovih klijenata ukoliko se njegove tehnologije implementiraju na pravi način. 

Osim toga, priroda novog interneta trebalo bi da uvede veću sigurnost i manje troškove za sve. Kako bi Web 3.0 trebalo da bude decentralizovan, razvoj Web 3.0 aplikacija verovatno neće zahtevati skupe servere i centre podataka, nego će one moći da rade na mreži računara obezbeđenoj od strane krajnjih korisnika. 

Web 3.0 sa svojom decentralizovanom prirodom isključuje monetizaciju ličnih podataka, jer isključuje velike, centralizovane entitete koji pružaju usluge i pristup svojim platformama u zamenu za monetizaciju ličnih podataka korisnika. Umesto skladištenja i kontrolisanja korisničkih podataka na centralizovanim serverima, razvoj web 3.0 aplikacija omogućiće korisnicima da sami upravljaju pristupom i korišćenjem svojih podataka putem sigurnih i transparentnih blokčejn mreža. Ovo smanjuje potrebu za posrednicima i tako pruža veću privatnost i sigurnost podataka korisnika.

Što je najvažnije, korisnicima se najzad obećava mogućnost selektivnog deljenja svojih podataka samo sa onim enitetima koji nude stvarnu vrednost ili korist, umesto sadašnjeg prisilnog otkrivanja svojih podataka svakoj platformi na koju se prijave. Razvoj web 3.0 aplikacija stavlja naglasak na autonomiju i privatnost korisnika u digitalnom svetu.

Već u kontekstu uspešne izrade web 2.0 aplikacija spominju se efikasna navigacija i prilagođeno iskustvo kao ključni faktori za zadovoljstvo korisnika, a izrada web 3.0 aplikacija mogla bi da podigne personalizovano iskustvo na potpuno novi nivo. Kroz napredne algoritme i tehnologije poput veštačke inteligencije i mašinskog učenja, web 3.0 aplikacije biće izrađivane tako da analiziraju velike količine podataka o korisniku kako bi stvarale potpuno personalizovane preporuke, sadržaj i usluge. Tako će digitalni prostor biti prilagođen individualnim preferencijama i potrebama.

 

Da rezimiramo…

Jasno je, dakle, da je krajnje vreme da kompanije bace oko na to šta sve treba da uzmu u obzir, prilagode i primene u kontekstu dolaska nove ere interneta. Kompanije moraju prihvatiti da korisnici sve više cene privatnost, sigurnost i kontrolu nad svojim podacima. Moraju se fokusirati na implementaciju decentralizovanih tehnologija kako bi osigurale transparentnost i poverenje korisnicima. 

Takođe, krajnje je vreme za primenu personalizacije internet iskustva – za relevantne i korisnički prilagođene sadržaje i usluge. Svakako nije rano ni za razmišljanje o integraciji VR tehnologija i pružanju interaktivnog iskustva u trodimenzionalnom prostoru. 

Ali ono što nekima možda najteže pada, a što če biti ključni faktor razvoja web 3.0 aplikacija, jeste neophodno prilagođavanje novom modelu monetizacije, gde se vrednost ne bazira na eksploataciji korisničkih podataka, nego na pružanju stvarne vrednosti i koristi korisnicima. 

Svi ovi noviteti otvaraju velike mogućnosti za inovacije i razvoj novih poslovnih modela usklađenih sa web 3.0 principima, no to važi samo za kompanije koje budu na vreme (što je već sada) pratile i prilagođavale se ovim promenama. Proaktivnost u modernom vremenu i novoj eri interneta stvara priliku za sticanje konkurentne prednosti i ostvarivanje uspeha.