featured image hr strategija

Definisanje dugoročnih ciljeva kompanije, određivanje pravca njenog razvoja i predviđanje resursa neophodnih da se postavljeni ciljevi ostvare jesu osnovne smernice kojima svaki menadžer treba da se vodi.

Strateški menadžment ljudskih resursa predstavlja sponu između departmana firme zaduženog za ljudske resurse i definisanih postupaka, prednosti i ciljeva firme.

Strategija kao način delovanja ispoljava se kroz dva velika polja, interno i eksterno.

Najvredniji deo internog upravljanja čine zaposleni. Aktivnosti usmerene na njih jesu upoznavanje i razvoj njihovih sposobnosti, otkrivanje i osnaživanje njihovih slabosti, motivisanje i podsticaj, savetodavni i edukativvni rad. Takođe, interno delovanje uključuje negovanje, razvoj i promovisanje organizacione kulture firme.

Ono što je osnovni cilj, ali i najveća vrednost strateškog delovanja jeste direktni uticaj na napredovanje i razvoj celokupnog kolektiva, odnosno same kompanije. Eksterni deo odnosi se na promociju i ostvarivanje saradnje što direktno utiče na kreiranje bolje slike firme u očima svih onih kojima želimo da se dopadnemo. Eksterne aktivnosti departmana za ljudske resurse obuhvataju i proces oglašavanja, regrutacije i selekcije kandidata.

Postoji niz koraka koje treba da pređete kako biste bili sigurni da ljudskim resursima upravljate na pravi način.

Smernice za uspešan menadžment ljudskim resursima

 

1. Spojite obeležja firme i zaposlene u jedno

Kako je sama firma osnova za izgradnju strategija, neophodno je poznavanje svih njenih prednosti i značajnih aspekata.

Misija firme, njeni kratkoročni i drugoročni ciljevi i zadaci treba da budu istaknuti i poznati svim zaposlenima. Međusobno informisanje i podsećanje na pravila je neophodno. Kako bi svako bio upoznat sa hijerarhijom zaposlenih i bio upućen u to kome da se obrati za pomoć, značajno je što rasprostranjenije poznavanje organizacijskih i ideoloških odlika firme.

U kreiranju pomenutih ciljeva i zadataka trebalo bi da učestvuju svi. Ne aktivno i u svakom trenutku, već uz svest o tome da imaju mogućnost da slobodno istaknu svoje mišljenje ili predlože nešto novo.

 

2. Upoznajte svoje zaposlene

Za kreiranje i uvođenje strateškog menadžmenta bitno je znati čime firma raspolaže kada su u pitanju zaposleni. Otkrivanje veština, sposobnosti i sklonosti svih onih koji čine vaš kolektiv vodi boljem osmišljavanju i razvoju strategija.

Menadžer ljudskih resursa se ne bavi isključivo psihološkom analizom zaposlenih, već teži da otrkrivajući i uvažavajući njihove prednosti i slabosti omogući efektivnije izvršavanje individualnih i grupnih zadataka.

Osnovni cilj upravljanja ljudskim resursima jeste osvešćivanje i razvoj kako pojedinca, tako i celokupnog tima u korist same firme.

 

3. Otkrijte slabosti

Dobro upravljanje traži i osvešćivanje svih barijera i slabosti kompanije.

Kako biste bili uspešni u jačanju slabih strana firme, važno je da prepoznate potencijalne probleme. Na taj način bićete bliži tome da preduhitrite nepredviđene izazove i okolnosti.

Potom, potrudite se da otkrijete i prihvatite postojeće probleme. Tek tada će vam se otvoriti put ka pronalaženju adekvatnih rešenja uz pomoć kojih ćete biti u mogućnosti da pojedine slabosti ublažite ili iskorenite.

 

4. Uskladite potražnju sa mogućnostima i resursima firme

Sledeći značajan korak jeste definisanje potreba firme na osnovu trenutnih potreba tržišta. Skladno potražnji klijenata, postavljenih finansijskih okvira i ciljeva kompanije, formiraju se novi zahtevi koji uvek traže promene. One mogu biti usmerene na metodologiju rada kojom se firma vodi.

Sa druge strane, promene mogu iziskivati otvaranje novih radnih pozicija ili samo kreiranje novih zadataka i zaduženja u već postojećem kolektivu. Ukoliko ste upoznati sa kompetencijama i slabostima zaposlenih, bliži ste efikasnijem upravljanju, ali i ispunjavanju potreba koje se nameću.

 

5. Oslanjajte se na evaluaciju

Neprestanim vrednovanjem rada obezbeđujete objektivni prikaz i rezultate učinjenog uz usmeravanje na korektivne postupke uz pomoć kojih će u budućnosti biti moguće delovati još bolje. Kako biste uvek bili upoznati sa trenutnim stanjem i zbivanjima važno je da neprestano istražujete i pitate. Na veći nivo motivacije i produktivnosti utiče i svakodnevno dobijanje povratne informacije o zadacima na kojima zaposleni rade, ali i o tome kako su izvršili prethodne. Ukoliko želimo da obezbedimo njihov razvoj i napredak, a ujedno i razvoj same kompanije, česta evaluacija uz razmenu informacija i iskustava je neophodna.

 

Za kraj

Približiti se adekvatnom upravljanju ljudskim potencijalima firme znači imati osobu koja predstavlja sponu između svih sektora i timova, osobu koja misli o razvojnom planu zaposlenih, ali i o razvoju celokupnog kolektiva.

Menadžer ljudskih resursa predstavlja osobu koja ume da osnaži slabe strane firme, ali i da njene prednosti predstavi jačim nego što jesu. Strateškim upravljanjem uvek se podiže nivo zadovoljstva zaposlenih, ali ostvaruje i veće zadovoljstvo klijenata.

Ukoliko radite sa ljudima vaš zadatak je da težite ravnoteži između podržavanja fleksibilnosti i inovativnosti sa jedne i ideološkog i vrednosnog sistema kompanije sa druge strane. Uz to, na vama je da delujete u pravcu ostvarivanja bolje organizacione kulture, efikasnijeg menadžmenta, ali i proaktivnosti i produktivnosti svih zaposlenih.

Jedno je sigurno, prvi korak ka uspešnom vođenju jeste odlično poznavanje organizacione kulture firme, ali i ljudskih resursa kojima raspolažete. Na taj način će se strategije dobrog upravljanja vremenom same javljati i oblikovati.

 


Zanima vas oblast menadžmenta? Pogledajte i druge savete:

Isidora Tasić

Passionate about active listening and providing advice. Focused on self-development through the development of others.