featured image kako napisati dobar clanak za blog 757x757

U zavisnosti od toga da li pišete svoj lični blog ili vas je klijent angažovao u sklopu kampanje marketinga sadržajem, razlikovaće se i vaš pristup pisanju. Osim toga, na odabir tema i stil mogu uticati i oblast u okviru koje pišete, ciljna grupa, optimizacija za internet pretraživače putem ključnih reči i još mnogo toga.

Postoji li nešto što je zajedničko pisanju za lični i kompanijski blog? Postoje li pravila koja možete da pratite kada tek počinjete karijeru pisca sadržaja za veb? O čemu treba voditi računa i koje su to najčešće greške prilikom pisanja bloga za klijente?

U nastavku teksta odgovaramo na ova pitanja i trudimo se da istaknemo smernice za pisanje dobrog članka za blog.

Novinski članak i članak za blog: sličnosti i razlike

Pođimo od samog naziva članak. Kada biste nekome ko se, recimo, godinama bavi novinarstvom rekli da ćete napisati članak, to bi iz njegovog ugla podrazumevalo nekoliko stavki:

 • jasno definisnu temu
 • izrazito važnu pripremu – istraživanje, upoznavanje sa tematikom ukoliko se oblast ne poznaje dovoljno
 • pronalaženje relevantnih sagovornika koji će iz svog, stručnog ugla pokriti sve aspekte teme, i to sa različitih i najčešće oprečnih stanovišta
 • razgovor sa sagovornicima i transkripciju snimljenih razgovora
 • pisanje članka, objektivno i faktografski, bez navođenja ličnog mišljenja novinara

I naravno, članak bi morao da prati atraktivan (ne senzacionalistički) naslovni blok i privlačan uvod koji će uz pomoć takozvanog mamca uvući čitaoca u priču. Pri tome, od izuzetnog je značaja da informacije koje se objavljuju u tekstu budu tačne, proverene i relevantne za temu, a kompletan tekst treba da bude i lako čitljiv, razumljiv, stilski uređen i zanimljiv.

Kada se piše tematski članak za blog, pravila su veoma slična i u najvećoj meri važe i u tom slučaju.

Najveća razlika je u tome što onaj ko održava lični blog može da izrazi svoje mišljenje i piše u prvom licu, ističući svoje stavove u prvi plan i gradeći sopstveni, prepoznatljiv stil. To se od blogera donekle i očekuje.

Druga bitna razlika je u formi, s obzirom na to da se blog piše za veb. Celokupan tekst bi stoga trebalo da bude napisan jasno i koncizno, rečenice treba da su što kraće i što efektnije, pasusi takođe kratki, dok stil može da bude mnogo neformalniji od zvaničnog novinskog članka.

Ako ste po zanimanju bloger

Setimo se da je blog zapravo i nastao kao forma izražavanja sopstvenog mišljenja u obliku ličnog digitalnog dnevnika. Sve što su do tada pisali u brižno čuvane sveščice, mnogi su odjednom odlučili da obelodane celom svetu, pišući o tome šta im se toga dana dogodilo, o čemu su razmišljali, šta ih je uzrujalo, šta razveselilo, šta naljutilo…

Tako je u svetu pokrenuto na hiljade ličnih blogova, kojima je svrha isključlivo izražavanje sopstvenog mišljenja i vođenje digitalnog dnevnika.

Vratimo se sada u sadašnjost. Jasno je da je blog evoluirao i poprimio različite oblike, pa se tako danas kreiraju i video blogovi, to jest vlogovi, kao i audio blogovi, odnosno podkasti (eng. podcast), koji su najčešće specijalizovani za jednu ili više oblasti.

I još jedna razlika u odnosu na pređašnje stanje: blog je postao i sredstvo zarade, a bloger – novo zanimanje.

Čime se bavi bloger i kako zarađuje? Kako su pojedinci uspeli da steknu na desetine hiljada pratilaca na društvenim mrežema i veliku popularnost pišući svakodnevno za svoj blog?

Onog trenutka kada neko ko održava lični blog postane toliko uticajan u svojoj branši i poznat širem auditorijumu (eng. influencer), ta osoba postaje interesantna kompanijama i brendovima koji u njenim objavama prepoznaju priliku za reklamiranje svojih proizvoda.

Sa druge strane, blogeri to najčešće prihvate kao izvor zarade i dolazi do saradnje i promovisanja. Ovde, međutim, treba imati u vidu da postoji rizik da od tog momenta bloger izgubi kredibilitet za određeni broj pratilaca, jer postaje plaćen da reklamira, čime gubi autentičnost sopstvenog mišljenja zbog kojeg je u startu i postao uticajan.

blogovanje pisanje sveska lap top solja unsplash
Autor fotografije: Nick Morrison / Izvor: Unsplash

Kako (ne) pisati za kompanijski blog

Blog je, dakle, počeo da stvara i takozvane (pa i samozvane) blogere, otvorio put novim tendencijama u digitalnim trendovina, postao fenomen za sebe i doveo do toga da se teško može naći sajt koji ne sadrži i odeljak Blog.

Kada kažemo kompanijski blog, mislimo upravo na to – na zaseban odeljak na sajtu određene kompanije, organizacije, ustanove ili pojedinca, u kojem se redovno objavljuju novi članci.

Taj odeljak, međutim, ne bi trebalo koristiti samo kao prostor za objavljivanje noviteta u ponudi kompanije i reklamiranje proizvoda ili usluga. Ono što se preporučuje kada je reč o vođenju takve vrste bloga svakako je objavljivanje korisnog, edukativnog i zanimljivog sadržaja, relevantnog za ciljnu grupu.

Temama koje se obrađuju trebalo bi pristupiti iz što više različitih uglova i članke bi trebalo redovno objavljivati. Blog se može ažurirati i osvežavanjem starog sadržaja u slučaju kada neka tema postane ponovo aktuelna ili dođe do značajnih promena u oblasti o kojoj ste već pisali.

I na kraju, možda i najvažnija stavka za dobar kompanijski blog jeste istrajnost u pisanju kvalitetnih članaka. Ako se postavlja pitanje izbora između kvantiteta ili kvaliteta članaka koje pišete za blog neke kompanije, uvek je preporučljivo odlučiti se za kvalitet.

Najefektnije će biti ako kompanijski blog piše osoba koja je zaposlena u toj firmi, jer će na taj način biti upućenija u dešavanja i mnogo će bolje poznavati oblast o kojoj piše. Čest je slučaj i da kompanije angažuju profesionalne pisce sadržaja za blog kao spoljne saradnike, što takođe može da donese pozitivne rezultate i na efikasan način doprinese ispunjavanju postavljenih ciljeva bloga.

Šta podrazumeva SEO kopirajting

Kada pišete za blog, trebalo bi u svakom slučaju voditi računa i o optimizaciji i relevantnosti sadržaja za Gugl i druge pretraživače.

Na sreću, tekstovi više ne mogu da budu pretrpani ključnim rečima, bez mnogo smislene povezanosti sa sadržajem. Gugl je u međuvremenu postao mudriji i efikasniji u pružanju značajnih rezultata pretrage i korisnicima će uvek na prvim pozicijama ponuditi tekstove koji imaju kvalitetan sadržaj o traženoj temi, koji su objavljeni na sajtu koji ima određeni autoritet u branši i zaista pružaju odgovore na pitanje iz pretrage.

Zato, ukoliko je za blog koji pišete važno i pozicioniranje u pretraživačima, što je posebno značajno ukoliko blog pišete u sklopu kampanje digitalnog marketinga, vodite računa o upotrebi ključnih reči i drugim važnim stavkama.

 • Za početak, potrebna je jedna ključna reč za koju će se članak optimizovati. Pri tome, zlatno pravilo glasi – spomenuti tu reč u naslovu, uvodnom pasusu, jednom od podnaslova i pred kraj teksta. Uz to, pronađite i nekolicinu povezanih ključnih reči koje je poželjno da pomenete u tekstu, kako biste doprineli boljem rangiranju članka.
 • Druga važna stavka su linkovi. Uvek je preporučljivo u tekst uneti nekoliko internih linkova, kojima povezujete već postojeće članke na vašem sajtu, a poželjno je dodati i nekoliko eksternih linkova koji će voditi do relevantnih i uticajnih izvora, kao i do kredibilnih domaćih ili stranih sajtova iz iste branše.
 • Posebnu pažnju posvetite pisanju metaopisa unutar platforme za upravljanje onlajn sadržajem koju koristite, gde takođe treba pomenuti ključnu reč.
 • Pažljivo ispišite i takozvane rezervne opise (eng. alt text) za fotografije koje prate tekst i ne zaboravite da optimizujete fotografije kako svojom veličinom ne bi opterećivale sajt i usporavale vreme učitavanja članka. Jer, brzina učitavanja bitan je faktor na koji Gugl i drugi pretraživači i te kako obraćaju pažnju.

Kakva treba da bude struktura članka za blog

Strukturalno bi svaki članak trebalo da prati sledeću formu:

 • naslov (H1) + uvodni deo + podnaslovi (H2, H3, H4) postavljeni hijerarhijski i smislenim redosledom + fotografije ili drugi vizuelni sadržaj + poziv na akciju.

Na kraju teksta, dakle, trebalo bi uvek da postoji takozvani poziv na akciju (eng. call to action, CTA) koji će čitaoca pozvati da prokomentariše, podeli svoje lično iskustvo, pogleda i počne da prati profile tog bloga ili kompanije na društvenim mrežama, da pregleda i slične tekstove ili poseti ciljanu (prodajnu) stranicu putem određenog linka. Mogućnosti su različite, a zavise od svrhe članka i cilja koji se želi postići.

Koja je svrha bloga i kakav je njegov cilj?

Ako održavate lični blog sa željom da izrazite svoj stav o nečemu, cilj će biti što veća čitanost ili upućivanje na vaše profile na društvenim mrežama gde nastavljate da komentarišete aktuelna dešavanja, šireći krug pratilaca i gradeći svoju zajednicu (eng. online community).

Ukoliko pišete blog od kojeg imate zaradu, cilj će takođe biti veća čitanost, ali samim tim i profit.

Ako se bavite kompanijskim blogom ili pišete blog za klijente, cilj može biti povećanje prodaje putem promocije određenih proizvoda ili usluga kroz tekst, i to na dva načina – direktno ili indirektno.

Ukoliko, recimo, želite da predstavite nove proizvode kompanije za koju pišete, to možete učiniti eksplicitnim navođenjem opisa u tekstu. Na taj način, broj pregleda teksta i poseta sajtu mogu naglo da skoče, ali to najčešće traje nekoliko dana i dovodi do ispunjenja kratkoročnog cilja.

Sa druge strane, možete se baviti i marketingom sadržajem, tako što ćete tekstualno obraditi određenu temu, posredno povezanu sa novim proizvodima, ali nigde ih nećete navesti direktno. Možda ćete postaviti link putem kojeg čitaoci mogu doći do opisa, ali svrha samog članka bila bi da se detaljnije obradi tema, tako da za ciljnu grupu tekst bude koristan i edukativan. Poverenje publike i povećanje posećenosti sajtu u tom slučaju dolazi postepeno, ali to može biti odlična taktika za efikasnu dugoročnu marketinšku strategiju.

Kako preko bloga dovesti posetioce na sajt?

Formula je ovde jednostavna i logična – člancima na blogu edukujete svoju ciljnu grupu, redovnim objavljivanjem kvalitetnih tekstova stičete kredibilitet, na taj način povećavate i broj pratilaca koji postaju verni poštovaoci toga što radite, a samim tim i potencijalni korisnici usluga koje imate u ponudi ili kupci vaših proizvoda.

Ako ste vlasnik turističke agencije, recimo, pisaćete blog o destinacijama i objavljivati putopise, reportaže, recenzije hotela i sve što ima veze sa putovanjima, promovišući na taj način i svoju turističku ponudu, direktno ili indirektno.

Atributi kojima može da se pohvali jedan kvalitetan informativan članak za blog jesu:

 • kvalitetan i originalan sadržaj
 • informativnost
 • edukativnost
 • korisnost
 • čitljivost
 • razumljivost
 • relevantni i uverljivi izvori sadržaja
 • jedinstven stil pisanja

Osim toga, postoje i takozvani viralni članci koji svojim sadržajem privlače veliki broj posetilaca, koji će dalje podeliti objavu sa svojim prijateljima i pratiocima na društvenim mrežama, a time dovesti i do veće vidljivosti i povećanog broja pratilaca samog bloga.

Karakteristike viralnog članka su:

 • atraktivan naslov
 • kraći uvodni tekst
 • obilje zanimljivog vizuelnog sadržaja u vidu fotografija, video snimaka, ilustracija i sl.
 • često je u formi top liste
 • najčešće na čitaoce više utiče na emotivnoj osnovi, nego na racionalnoj

Kao što ste sigurno i primetili, čest je slučaj (zlo)upotrebe naslova koji se formuliše tako da bude šokantan, skandalozan, senzacionalistički i da na taj način namami čitaoca da na osnovu radoznalosti klikne i pogleda šta se krije iza takve bombastične najave (eng. clickbait). Najčešće, međutim, tekstovi koji slede nemaju mnogo veze sa naslovom i ništa se skandalozno ne otkriva, ali svrha takvih članaka i nije da informišu, već da se na osnovu klikova dođe do zarade ili povećanja posete. Mi svakako ne preporučujemo takvu formu pisanja, jer suštinski negativno utiče na blog i definitivno se ne može nazvati dobrom praksom.

Naslov zaista treba da bude privlačan, ali i tekst koji sledi trebalo bi da bude kvalitetan. Kod viralnih članaka akcenat nije toliko na tekstu, ali to ne znači da pisani i vizuelni sadržaj treba da budu neusklađeni i bez smisla. Viralnim člancima se najčešće predstavljaju fotografije ili video snimci koji, ponavljamo, treba da imaju određen značaj za ciljnu grupu.

blogovanje tablet fotografije vebsajt unsplash
Autor fotografije: Brooke Lark / Izvor: Unsplash

Koliko često treba objavljivati tekstove

Odgovor na ovo pitanje opet zavisi od branše, navika ciljne grupe, opsega tema koje pokrivate… Modni blog ili blog o svakodnevnim dešavanjima možete pisati svakog dana, pa i nekoliko puta dnevno možete postavljati kraće tekstove.

Ako, pak, za blog pišete tutorijale namenjene programerima, na primer, možete tada objavljivati i nekoliko puta mesečno, ali to treba da budu iscrpni, stručni članci koji detaljno upućuju na upotrebu određenog računarskog programa, alata ili programskog jezika, odnosno na rešavanje nekog programerskog problema.

Trebalo bi voditi računa i o ravnoteži između objavljivanja informativnih i viralnih članaka, tako da nijedna forma ne preovladava.

Kako postaviti blog onlajn?

U zavisnosti od CMS-a koji koristite, zavisiće i postavka članka. Svaki od postojećih sistema ima slične opcije poput onih u Majkrosoftovom Vordu – za odabir veličine slova, fonta, podebljanog, iskošenog i podvučenog teksta, kao i za unos linka, predefinisane forme citata, nabrajanja po stavkama, antrfilea u vidu teksta izdvojenog u poseban okvir, unosa fotografija i brojih drugih.

Poželjno je korististi više različitih opcija u jednom tekstu, kako bi ugođaj korisnicima dok čitaju bio što prijatniji i što manje monoton. Jer, pažnju čitaoca na sajtu treba zadržati i fokusirati na članak.

Posebno su važne fotografije i drugi vizuelni sadržaji koji prate tekst. Treba ih pažljivo birati tako da smisleno prate ono što je napisano ili približnije objašnjavjaju tekst. Važno je i da su fotografije što kvalitetnije, ali treba ih i optimizovati za sajt, kako ne bi usporavale vreme učitavanja veb stranice.

Većina sistema, među kojima je najčešće korišćen Vordpres, koristi HTML jezik u programskom kodu, te je stoga poželjno poznavati i osnove HTML-a kako biste uspešno formatirali članak i iz takozvanog tekstualnog editora uticali na izgled objavljenog članka na sajtu.

Gde pronaći ideje

Što bolje poznajete oblast o kojoj pišete, imaćete i više kvalitetnih ideja, jer ćete moći da priđete tematici iz više različitih uglova.

U tome je i suština prilikom pronalaženja novih ideja za tekstove. Važno je da one odražavaju novi ugao posmatranja, nešto što do tada nije obrađeno na taj način, ali i da postavljaju članak u određeni kontekst značajan za čitaoce.

Svakom blogeru ili piscu sadržaja za veb može da se desi da ostane bez ideje i inspiracije za buduće članke. Ali isto tako, dešava se često da odlične ideje sinu onda kada ih najmanje očekujete. Zato preporučujemo da uz sebe uvek imate notes ili aplikaciju za mobilni telefon u koje ćete upisivati svaku ideju koja vam padne na pamet. I videćete, posle određenog vremena imaćete riznicu kvalitetnih potencijalnih tema za pisanje.

Osim toga, savetujemo da blog ne pišete stihijski, već da imate definisan plan objava koji ćete ažurirarti i dopunjavati novim idejama i aktuelnim novitetima.

planer kalendar notes lap top
Autor fotografije: Emma Matthews / Izvor: Unsplash

Zaključak

Blog je tokom godina evidentno prešao zavidan razvojni put – od onlajn prostora za izražavanje ličnog mišljenja do jednog od najčešće korišćenih alata u digitalnom marketingu.

Bez obzira na to da li blog doživljavate na osnovu izvornog značenja tog pojma, te u skladu s tim i vodite svoj digitalni dnevnik,  ili vodite blog za kompaniju, treba u svakom slučaju pažljivo da baratate tim alatom.

Jer, ako se ne koristi kako treba, blog lako može postati izvor negativnih komentara čitalaca, smanjenog kredibiliteta celokupnog sajta ili gubitka poverenja u brend od strane ciljne grupe.

Sa druge strane, pažljivo osmišljena strategija, pokrivanje relevantnih tema iz različitih uglova i istrajnost u kvalitetu objavljenog sadržaja mogu doneti brojne pozitivne rezultate, poput povećanja vidljivosti i autoriteta sajta, boljeg pozicioniranja na Guglu, većeg broja pratilaca na društvenim mrežama i konverzije. Pisanje dobrih članaka vam u tome svakako može pomoći.


Voleli bismo da čujemo i vaše mišljenje i iskustva na koja nailazite prilikom pisanja za blog. Na koji način vodite kompanijski blog ili održavate sopstveni, gde pronalazite ideje, kako strukturirate svoje članke? Pišite nam u komentarima ispod teksta ili na našoj stranici na društvenoj mreži Facebook.


Ako vas zanima pisanje za blog, pogledajte i slične tekstove:

Nađa Božović

Inspired by original narratives and amazed by effective visuals. Enjoys diving deep into the story research. A lifelong learner and an eternal optimist.