Sajtovi koji žele da imaju visoke performanse  treba da vode računa o redosledu u kodu i mestima gde se pozivaju stilovi i skripte. Kao što pozivanje eksternog CSS-a pri dnu stranice usporava učitavanje stranice, njegovo pomeranje u HEAD deo eliminiše taj problem.

Skripte (eksterni  JavaScript fajlovi) izazivaju sličan problem, ali rešenje je suprotno; bolje je pomeriti skripte sa vrha ka dnu što je niže moguće. Razlog tome je da bi se omogućilo progresivno učitavanje (renderovanje) stranice, a drugi je da bi se postigla veća paralelizacija preuzimanja.

Kada se radi o eksternom CSS-u, progresivno učitavanje je blokirano sve dok svi stilovi ne budu učitani. Zato je najbolje pomeriti  poziv stilova u HEAD deo stranice, da bi oni bili prvi preuzeti. Sa skriptama, progresivno učitavanje je blokirano za sav sadržaj ispod skripte. Pomeranje skrpti što niže je moguće znači da će sadržaj iznad skripte biti učitan pre.

Drugi problem koji uzrokuju skripte je blokiranje paralelnog preuzimanja. HTTP/1.1 specifikacija predlaže da browser-i ne preuzimaju više od dve komponente paralelno po jednom hostu. Ako se na primer slike učitavaju sa više hostova,  moguče je da dobijete više preuzimanja paralelno. Međutim dok se skripte preuzimaju, browser neće započinjati bilo kakva druga preuzimanja, čak i na različitim hostovima.

U nekim situacijama nije lako izvodljivo da se slike premeste na dno. Ako, na primer, skripta koristi document.write da učita deo sadržaja stranice,  onda skripta ne može biti pomerena na niže. Tu takođe može doći do problema sa opsegom. U mnogi slučajevima postoje načini da se reše ove situacije.

Alternativni predlog koji dolazi u obzir je upotreba „odloženih skripti“. DEFER atribut ukazuje da skripte ne sadrže document.write, što nagoveštava browser-u da nastavi sa učitavanjem stranice. Nažalost, Firefox ne podržava DEFER atribut.  U Internet Exporeru, skripte mogu biti odložene, ali ne u potpunosti  kako bi hteli. Ako skripta može biti odložena, to znači da se takođe može pomeriti na dno stranice. To su neki saveti kako ubrzati učitavanje web stranica.

Naš savet je da uradite testiranje brzine i performansi vašega sajta i da ga prateći ove smernice unapredite.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.