Optimizacija sajta uz tehnički SEO.

Kada se govori o optimizaciji web sajta za bolje rangiranje na pretraživačima, prvo što nam pada na pamet jeste optimizacija sadržaja. No, iako kvalitetan i optimizovan sadržaj jeste ključan faktor, kako za pretraživače, tako i za korisnike, upravo tehnički SEO predstavlja temelj koji je neophodan da sav posao oko sadržaja ne bude uzaludan – odnosno, da uopšte bude vidljiv.

Tehnički SEO podrazumeva, dakle, tehničke korake koje je potrebno preduzeti da bi se pretraživačkim botovima omogućilo da analiziraju i indeksiraju određeni web sajt, te da se on pojavljuje u rezultatima pretrage. Ovih koraka može biti mnoštvo, a neki od njih mogu biti izuzetno jednostavni za implementiranje, dok druge, pak, ne može svako sprovesti bez pomoći stručnjaka. Oni koji su se pokazali korisnima u poboljšanju smislenosti rada na on-page optimizaciji, jesu sledeći:

 • struktura sajta,
 • XML mapa sajta,
 • optimizacija indeksiranja,
 • no index tag,
 • canonical tag, 
 • sigurnost sajta,
 • provera dupliranog sadržaja,
 • optimizacija brzine učitavanja sajta,
 • responzivni web dizajn,
 • breadcrumbs linkovi, 
 • paginacija,
 • robots.txt fajl,
 • preusmeravanje nepostojećih strana,
 • SSL sertifikat.

 

Struktura web sajta koja donosi rezultate

Najbolje rezultate donosi dobro korisničko iskustvo, a kako biste to obezbedili, neophodno je da obezbedite lakoću navigacije svog sajta i njima, a samim time i botovima pretraživača. Struktura koja ovo omogućava je uvek jednostavna – raspored stranica koje su logički i hijerarhijski organizovane, pri čemu je svaka na samo nekoliko klikova od početne strane.

Dodatna pogodnost ovakve strukture za SEO je činjenica da ona minimizira broj ‚‚siroče” stranica (eng. orphan pages), odnosno stranica koje su teške za pronalaženje i botovima i korisnicima, neretko čak i nemoguće. Razlog za to je što ne postoje interna linkovanja koja vode ka ovim stranicama. Arhitektura sajta koja ima SEO u vidu urađena je tako da početna strana vodi na osnovne kategorije, a one dalje vode na individualne potkategorije, te se na taj način održava hijarhijska struktura u kojoj je sve smisleno povezano. 

 

Benefiti XML mape sajta

XML mapa sajta (eng. XML Sitemap) je svojevrstan putokaz za pretraživače na vašem sajtu. Pruža informacije o strukturi vašeg web sajta, sadržavajući obično listu svih URL-ova zajedno sa dodatnim metapodacima koji pomažu pretraživačima da bolje razumeju strukturu i važnost svake stranice.

Na taj način, XML mapa pruža niz benefita koji direktno utiču na vidljivost i rangiranje, poput lakšeg indeksiranja sadržaja, brže identifikacije novog sadržaja, bolju kontrolu prioriteta i frekvencije indeksiranja, optimizacije za ključne reči, te smanjenja grešaka u indeksiranju, koje neminovno negativno utiču na SEO rezultate. 

Primer XML sajtmape koja olakšava popisivanje sajta.

 

Optimizacija indeksiranja

Indeksiranje je ključni korak u procesu optimizacije za pretraživače (SEO) koji omogućava pretraživačima da otkriju, analiziraju i skladište informacije o vašoj web stranici. Kroz ovaj proces, pretraživači poput Google-a prolaze kroz sve dostupne stranice na internetu i čuvaju informacije o njima u svojim indeksima, što omogućava brzo i precizno prikazivanje relevantnih rezultata pretrage korisnicima.

Optimizacija indeksiranja je praksa usmerena na poboljšanje ovog procesa kako bi se poboljšala vidljivost i rangiranje vaše web stranice, što se opet može postići kroz kvalitetan sadržaj, jasnu strukturu sajta, poput brzine učitavanja, mobilne optimizacije, sigurnosti sajta i pravilne upotrebe meta tagova. Od koristi su ou ovom smislu i kvalitetni backlinkovi, jer služe kao indikator autoriteta i relevantnosti vaše web stranice.

 

No index tag i osetljivost oko njegovog korišćenja

Noindex tag je HTML meta tag koji pretraživaču daje instrukciju da ne indeksira određenu stranicu na vašem sajtu. Iako koristan za tehnički SEO zbog kontrole vidljivosti i privremenog skrivanje stranica koje su, na primer, u procesu ažuriranja ili redizajna, njegova upotreba zahteva pažljivo razmatranje i osetljivost. Preterano korišćenje no index tagova može dovesti do problema sa SEO tačke gledišta, kao što je fragmentacija sadržaja.

Sve važne stranice na sajtu treba da budu indeksirane, a no index tag najčešće se koristi za stranice kao što je ‚‚Thank you page”. Ukoliko je WordPress vaša odabrana platforma za web sajt, Yoast SEO plugin daje opciju da isključite indeksiranje određene stranice. Svakako, Google neće odmah usvojiti ovu izmenu, nego nakon nekoliko dana.

 

Upotreba canonical tagova

Canonical tag je ključno oružje u SEO arsenalu koje se koristi za upravljanje dupliranim sadržajem na web stranicama. Kada imate više verzija istog sadržaja na različitim URL-ovima, canonical tag omogućava pretraživačima da identifikuju koja verzija treba smatrati glavnom ili osnovnom verzijom sadržaja. Yoast SEO plugin je, opet, najlakši način da se podesi canonical tag.

Upotreba canonical tagova pomaže u očuvanju autoriteta i vrednosti sadržaja tako što usmerava botove pretraživača na glavnu verziju sadržaja, umesto da se razvodnjavaju preko više verzija. Međutim, važno je pažljivo koristiti i canonical tagove i redovno ih ažurirati kako bi se osiguralo da pravilno upućuju na glavnu verziju sadržaja. Kroz pravilnu upotrebu canonical tagova, možete smanjiti rizik od dupliranog sadržaja i poboljšati tehnički SEO aspekat vašeg web sajta.

Dodavanje canonical tag-a kroz html kod. Primer dobre prakse za tehnički SEO.

 

Sigurnost web sajta

Sigurnost web sajta je neizostavan faktor koji utiče na poverenje korisnika i SEO performanse. Prebacivanje sa HTTP na HTTPS stoga je važan korak ka osiguravanju bezbednosti podataka korisnika i poboljšanju rangiranja na pretraživačima. HTTPS pruža enkripciju podataka između web servera i korisničkog pregledača, čime se sprečava potencijalni napad i krađa osetljivih informacija poput lozinki, brojeva kreditnih kartica i ličnih podataka.

Pored toga, Google i drugi pretraživači daju prednost HTTPS web sajtovima u svom algoritmu rangiranja još od 2014. godine, što znači da će HTTPS sajtovi imati tendenciju da se bolje rangiraju od nezaštićenih HTTP sajtova. Prebacivanje na HTTPS može pomoći u poboljšanju SEO performansi vaše web stranice, povećanju poverenja korisnika i smanjenju rizika od sigurnosnih pretnji. Prelazak na HTTPS danas je već neophodan korak ka održavanju bezbednosti i konkurentnosti vašeg web sajta.

Tehnički SEO - HTTPS protokol za sigurnost vašeg sajta.

 

Provera dupliranog sadržaja

Duplirani sadržaj odnosi se na isti ili skoro isti sadržaj na više stranica na istom web sajtu, pa i na isti sadržaj na različitim sajtovima, što je sve problematično jer zbunjuje botove i može dovesti do fragmentacije autoriteta. Postoje različiti alati i tehnike za proveru dupliranog sadržaja, uključujući upotrebu specijalizovanih SEO alata, analizu indeksa pretraživača i proveru canonical tagova.

Naša profesionalna usluga SEO optimizacije sajta podrazumeva upotrebu alata Semrush od strane SEO stručnjaka u ovu svrhu. Identifikovanje i rešavanje dupliranog sadržaja može pomoći u poboljšanju performansi vaše stranice, optimizaciji indeksiranja i efektivnosti backlinkova. Kada god je to moguće, duplirani sadržaj je najbolje ukloniti sa sajta, ali u slučajevima kada vam je potrebno da ga zadržite, potrebno je gorepomenutim tagovima sprečiti indeksiranje dupliranog sadržaja kako se on ne bi negativno odrazio na SEO.

 

Optimizacija brzine učitavanja sajta

Korisnici sve više očekuju brze i responzivne web sajtove i imaju sve manje strpljenja, a pretraživači kao što je Google sve više uzimaju u obzir brzinu učitavanja kao faktor rangiranja. Optimizacija brzine učitavanja sajta uključuje niz tehnika i strategija, uključujući kompresiju slika, minimizaciju HTML, CSS i JavaScript datoteka, upotrebu keširanja i CDN (Content Delivery Network), kao i optimizaciju redosleda učitavanja resursa. Poboljšanje brzine učitavanja ne samo da pozitivno utiče na SEO, već znatno poboljšava korisničko iskustvo, smanjujući stope napuštanja sajta i povećavajući broj konverzija. 

 

Responzivni web dizajn

Responzivni web dizajn postao je nezaobilazan element modernog web razvoja koji omogućava prilagođavanje izgleda i funkcionalnosti web stranice različitim uređajima i veličinama ekrana. Ovaj pristup dizajnu osigurava da se sadržaj optimalno prikazuje na svim uređajima, bez obzira da li se radi o desktop računarima, tabletima ili pametnim telefonima. Kroz responzivni dizajn, elementi web stranice se automatski prilagođavaju veličini ekrana, koristeći tehnike kao što su fleksibilni gridovi, proporcionalne slike i medijski upiti.

Pored poboljšanja korisničkog iskustva, responzivni web dizajn igra ključnu ulogu i za tehnički SEO, jer Google i drugi pretraživači koriste mobile-first indeksiranje u svojim rezultatima pretrage. Implementacija responzivnog dizajna pomoću CSS koda omogućava vam da dosegnete širu publiku i obezbedite dosledno pozitivno korisničko iskustvo bez obzira na uređaj koji korisnici koriste za pristup vašem sajtu.

 

Breadcrumb linkovi

Breadcrumb linkovi su navigacioni elementi koji se često koriste na web stranicama kako bi korisnicima pružili jasnu i hijerarhijsku putanju kroz sadržaj sajta. Ovi linkovi obično se prikazuju horizontalno na vrhu stranice i prikazuju putanju korisnika od početne stranice do trenutne lokacije.

Na primer, ako korisnik poseti stranicu na sajtu za prodaju odeće, breadcrumb linkovi mogu prikazati putanju ‚‚Početna stranica / Ženska odeća / Majice / Dugački rukav„. 

 

Osim što olakšavaju korisnicima da se vrate unazad u hijerarhiji sajta, breadcrumb linkovi takođe pružaju korisne signale pretraživačima o strukturi i organizaciji sadržaja, što može pozitivno uticati na tehnički SEO. Implementacija breadcrumb linkova (Yoast SEO je ponovo najlakša opcija) može poboljšati korisničko iskustvo, smanjiti stopu napuštanja sajta i olakšati pretraživačima da razumeju i indeksiraju sadržaj vaše web stranice.

 

Korišćenje paginacije

Paginacija je tehnika koja spada u tehnički SEO, a koja se koristi na web stranicama kako bi se dugi ili veliki sadržaji podelili na više stranica radi boljeg upravljanja i lakšeg pregleda. Ova tehnika je posebno korisna za web stranice koje sadrže veliku količinu sadržaja, kao što su blogovi, internet prodavnice ili web portali sa vestima. Korišćenje paginacije omogućava korisnicima da lakše navigiraju kroz sadržaj, što poboljšava korisničko iskustvo i smanjuje vreme učitavanja stranica.

Paginacija takođe može imati pozitivan uticaj na SEO jer omogućava bolje upravljanje indeksiranjem i rangiranjem stranica na pretraživačima upotrebom numerisanih stranica. Kroz pravilno korišćenje paginacije, možete unaprediti korisničko iskustvo, optimizovati SEO performanse i olakšati botovima, a i sebi, pregled i navigaciju kroz velike količine sadržaja.

 

Robots.txt fajl

Robots.txt je fajl koji se nalazi na korenu web servera i pruža smernice pretraživačima o tome koje delove sajta treba indeksirati, a koje ne. Kroz ovaj fajl, vlasnici web stranica mogu kontrolisati pristup pretraživača određenim delovima svog sajta, kao što su admin paneli, testne stranice ili privatni sadržaj. 

Korišćenje robots.txt fajla je ključno za upravljanje indeksiranjem i SEO performansama vaše web stranice, jer omogućava fokusiranje pretraživača na važne delove sajta, dok istovremeno sprečava indeksiranje neželjenog ili osetljivog sadržaja. Međutim, važno je da proverite  da na WP sajtu ova funkcija nije automatski uključena, te da na taj način ne sprečava indeksiranje celog vašeg sajta. To ćete lako izmeniti uklanjanem štrika u podešavanjima WP CMS-a.

Elementi robots.txt fajla za tehinkiči SEO.

 

Preusmeravanje nepostojećih strana

Postoji li omraženiji broj od 404? Kada korisnik pokuša da pristupi stranici koja ne postoji, preusmeravanje omogućava automatsko usmeravanje korisnika na relevantniju stranicu ili alternativnu verziju sadržaja. Ovo je važno ne samo zbog očuvanja korisničkog iskustva i smanjenja stope napuštanja sajta, već i zbog očuvanja SEO autoriteta. Preusmeravanje nepostojećih strana omogućava pretraživačima da znaju da je sadržaj koji je nekada postojao sada premešten na drugu lokaciju, čime se sprečava gubitak autoriteta i smanjuje rizik od gubitka pozicija u rezultatima pretrage.

Postoji nekoliko vrsta preusmeravanja, uključujući 301 preusmeravanje (trajno premeštanje sadržaja), 302 preusmeravanje (privremeno preusmeravanje) i stranice sa greškom 404 koje korisnicima pružaju informaciju o nepostojećem sadržaju. Kroz pravilno konfigurisanje preusmeravanja nepostojećih strana, možete osigurati dosledno pozitivno korisničko iskustvo i očuvati SEO autoritet vaše web stranice.

 

SSL sertifikat

SSL (Secure Sockets Layer) sertifikat je digitalni sertifikat koji obezbeđuje enkripciju podataka između web servera i pregledača korisnika. Ovaj element sprečava potencijalnoj trećoj strani da pristupi ili ukrade osetljive informacije poput lozinki, podataka o plaćanju ili ličnih podataka korisnika. Kroz SSL sertifikat, web sajtovi obezbeđuju dodatni nivo sigurnosti i poverenja korisnicima, što je posebno važno za e-trgovinu, finansijske transakcije i druge sajtove koji obrađuju osetljive informacije.

Već smo spomenuli da Google i drugi pretraživači favorizuju HTTPS sajtove u svojim rezultatima pretrage, a implementacija SSL sertifikata ne samo da poboljšava sigurnost vaše web stranice, već i povećava poverenje korisnika i dodatno poboljšava SEO performanse, što rezultira boljim rangiranjem i većom vidljivošću na internetu. Kroz integraciju SSL sertifikata, možete obezbediti sigurno i pouzdano iskustvo korisnicima, dok istovremeno unapređujete performanse i reputaciju vašeg sajta.

 

Tehnički SEO je nit koja veže sve elemente vašeg sajta u funkcionalnu celinu

Tehnički SEO osigurava optimalno funkcionisanje i uspeh vašeg online prisustva, obezbeđujući dobru strukturu, sigurnost, brzinu i ostalu optimizaciju neophodnu za konkurentno prisustvo na internetu. Tehnički SEO neophodan je za dobru vidljivost, rangiranje i pozitivno korisničko iskustvo, a samim time i povećanje organskog saobraćaja i postizanje poslovnih ciljeva. Ulaganje u SEO optimizaciju, stoga, ne predstavlja trošak nego dugoročnu isplativost.