Chat GPT na srpskom - prednosti i mane

Od njegovog lansiranja 30. novembra 2022. od strane tehnološke kompanije OpenAI pa do danas, malo ko nije isprobao, ili bar čuo za ovaj najnapredniji jezički model veštačke inteligencije trenutno dostupan na tržištu. Može se slobodno reći da nema oblasti u kojoj ovaj alat ne može da bude od koristi, od programiranja i kreiranja sadržaja, preko istraživačkih radova, pa sve do kuhinjskih recepata.

No, da li je Chat GPT na srpskom u potpunosti pozdan izvor informacija i koliko dobro u praksi zapravo funkcioniše primena veštačke inteligencije na našem jeziku? Razmotrimo zajedno njegove prednosti i mane, pa odlučite sami za sebe.

 

Šta je veštačka inteligencija u obliku generativnih jezičkih modela?

Razvoj generativnih jezičkih modela, kakav je Chat GPT, predstavlja revoluciju u komunikaciji i samim time ogroman napredak na polju veštačke inteligencije. Ova vrsta veštačke inteligencije zasnovana je na Transformer arhitekturi u nastojanju da se približi razumevanju i obradi jezika nalik ljudskoj. Trenirana na nezamislivo velikoj količini jezičkih podataka, identifikuje jezičke obrasce i njihove kontekstualne veze, te tako omogućava automatsko generisanje tekstova. GPT-3 model ima 175 milijardi parametara, a svaki od njih se u toku treniranja prilagođava kako bi model, na osnovu prethodnih delova teksta, naučio da predvidi sledeći. U ovoj fazi model se trenira na ogromnom korpusu tekstualnih baza podataka sa Interneta, a zatim se od strane ljudi dalje prilagođava za specifične zadatke.

 

Kratak pregled statistike

Na osnovu skorijih provera, Chat GPT trenutno ima više od 100 miliona korisnika, a sajt beleži više od 1,5 milijardi korisnika mesečno. Alat je za samo 5 dana stekao milion korisnika, a iOS aplikacija ChatGPT-a dostigla je 5 miliona preuzimanja u roku od tri nedelje nakon lansiranja. Samo dva meseca nakon lansiranja, mesečni aktivni korisnici ChatGPT-a prešli su brojku od 100 miliona, što ga čini najbrže rastućom potrošačkom aplikacijom u istoriji. Podržava više od 40 jezika, među kojima je i srpski, mada ga nekada meša sa bosanskim i hrvatskim jezikom, ali ga je lako u tom smislu ispraviti.

Jasno je, dakle, da Chat GPT na srpskom donosi brojne prednosti, kako na poslovnom tako i na ličnom komunikativnom planu, pretraživanju i edukaciji svakog korisnika. 

Vreme za koje je Chat GPT imao preko milion korisnika.
Izvor: notta.ai

 

Primena Chat GPT-a na srpskom – benefiti 

Chat GPT polako ali sigurno menja način pretraživanja uštedom vremena. Pružajući trenutne odgovore na postavljena pitanja, uklanja potrebu za pretraživanjem velikih količina informacija ili komuniciranjem sa ljudima. Ovakva ušteda vremena korisna je, naravno, u svakoj industriji za unapređenje korisničkog iskustva i poslovanja.

Chat GPT može, ukoliko se koristi pravilno i odgovorno, da bude od koristi u poboljšanju kvaliteta usluga, da omogući automatizaciju procesa korisničke podrške, da posluži kao mentor u učenju, pomoćnik u programiranju, inspiracija u pisanju, savetnik u komunikaciji, pa i turistički vodič.

Zašto se ne bismo uverili tako što zatražimo od samog alata da objasni na srpskom svoje benefite? Na jednostavan upit ‚‚objasni benefite primene veštačke inteligencije kao što je chat gpt na srpskom”, alat daje sledeći odgovor: 

Primena veštačke inteligencije, poput ChatGPT-a, donosi brojne koristi u različitim oblastima, uključujući komunikaciju, obrazovanje, poslovanje i zabavu. Evo nekoliko ključnih benefita primene veštačke inteligencije poput ChatGPT-a na srpskom jeziku:

 • Efikasna komunikacija: ChatGPT omogućava korisnicima da efikasno komuniciraju na srpskom jeziku bez potrebe za ljudskim posredovanjem. To je posebno korisno u situacijama gde je potrebno odgovoriti na veliki broj upita u kratkom vremenskom periodu.
 • 24/7 dostupnost: Veštačka inteligencija ne spava. ChatGPT je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, što omogućava korisnicima da dobiju odgovore na svoja pitanja i rešenja problema u bilo koje doba dana ili noći.
 • Personalizovana iskustva: ChatGPT može koristiti podatke o korisničkom ponašanju i preferencijama kako bi prilagodio svoje odgovore i preporuke, pružajući personalizovana iskustva korisnicima na srpskom jeziku.
 • Brza rešenja problema: Koristeći veštačku inteligenciju poput ChatGPT-a, korisnici mogu brzo dobiti odgovore na svoja pitanja i rešenja za svoje probleme, što povećava efikasnost i produktivnost u radu ili svakodnevnom životu.
 • Ušteda vremena i resursa: Korišćenjem ChatGPT-a, organizacije mogu uštedeti vreme i resurse koji bi inače bili potrebni za zapošljavanje i obuku ljudskih operatera ili osoblja za podršku.
 • Skalabilnost: Veštačka inteligencija poput ChatGPT-a može lako skalirati svoje kapacitete kako bi odgovorila na promenljive potrebe korisnika bez potrebe za dodatnim ljudskim resursima.
 • Analiza podataka: ChatGPT može analizirati velike količine podataka kako bi identifikovao obrasce, trendove i korisne informacije koje mogu biti korisne za organizacije ili pojedince.
 • Unapređenje korisničkog iskustva: Kroz kontinuirano učenje i poboljšavanje, ChatGPT može unaprediti korisničko iskustvo pružajući preciznije i korisnije odgovore tokom vremena.

U suštini, primena veštačke inteligencije kao što je ChatGPT na srpskom jeziku donosi mnoge koristi u smislu efikasne komunikacije, personalizovanih iskustava, uštede vremena i resursa, kao i poboljšanja korisničkog iskustva.

Kao što vidimo, Chat GPT na srpskom potrvdio je naš uvod u njegove prednosti, a da nismo naglasili da postavljamo njegov odgovor, vrlo je verovatno da u toku čitanja ne biste ni primetili razgraničenje između ljudskog teksta i odgovora generisanog primenom veštačke inteligencije, što nekome može biti zadivljujuće, a nekome zastrašujuće. Upravo kod tog faktora njegovog naizgled kvalitetnog odgovora na bilo kakav prompt može da nastane problem, i upravo tu dolazimo do Chat GPT na srpskom dela priče u kome je neophodno spomenuti i njegove nedostatke.

Pitali smo Chat GPT da napiše kako efikasno napisati prompt i da prevede na srpski.

 

Potencijalne mane Chat GPT-a na srpskom

U današnjoj priči o nedostacima ovog alata primarno je spomenuti to da Chat GPT na srpskom, a ni na bilo kom drugom jeziku, ne poseduje znanja o aktuelnim događajima, jer je treniran do juna 2021. godine i nema pristup Internetu od tada pa na dalje. To je nešto što morate imati na umu ukoliko mu postavljate prompt bez naglašavanja da u odgovoru očekujete uključivanje nedavnih događaja, a ukoliko je iz prompta to jasno, on će vam i sam dati ovu informaciju i predložiti vam da odgovor potražite drugde. 

Ono u šta se mnogi još nisu uverili, ili samo još ne žele da priznaju, jeste da je Chat GPT na srpskom daleko od savršenog. Iako je sasvim pristojno istreniran da pravilno tumači izraze i fraze koje su u duhu srpskog jezika, idiome i lokalni sleng, te da generiše gramatički tačne i prilično prirodne odgovore i tekstove na srpskom, tačnost i relevantnost odgovora i informacija koje pruža i dalje je često upitna. Pogrešno je gledati na ovaj alat kao na sveznajućeg mađioničara koji će uraditi sav vaš posao umesto vas, jer ćete se tako dovesti u situaciju da posao uradite brzo, ali loše. Ukoliko ga koristite da, na primer, umesto vas u potpunosti napiše tekst na određenu temu, onda je neophodno da ste o toj temi edukovani i da kroz proveru teksta možete da primetite greške i ispravite netačne informacije, kojih, u zavisnosti od teme, vrlo lako može da bude.

Najsigurnije je da ovaj alat koristite upravo tako – kao alat koji će vam pomoći u radu i ubrzati radni proces, ali koji (još) ne može u potpunosti tačno uraditi ceo vaš zadatak umesto vas. 

Bitan faktor kada je u pitanju veštačka inteligencija i njene mane svakako ostaje i kreativnost i unikatnost, jer će Chat GPT na bilo kom jeziku svakom korisniku koji postavi sličan upit pružiti sličan odgovor, te ćemo, ukoliko tim tekstovima ne budemo dodavali notu individualnosti i ljudske kreativnosti, na kraju imati samo gomilu generičnog i jako sličnog sadržaja. Iskoristite ga, na primer da vam otkloni grešku u kodu umesto da vam napiše kod, ili da vam probudi inspiraciju idejama oko strukture teksta umesto da vam napiše ceo blog. 

Naravno, delom i vi sami utičete na (ne)otklanjanje nedostataka ovog alata, jer od vašeg upita zavisi kako će on da razume pitanje i kakav odgovor će dati. Previše faktora u upitu može da preoptereti softver, a premalo može da dovede do neadekvatnog odgovora, te je bitno da se poigravate sa promptovima dok ne naučite i sebe i alat kako da dostignete uspešnu komunikaciju.

 

Chat GPT o svojim nedostacima na srpskom

Proverimo ponovo kako će on sam dati odgovor na upit ‚‚koji su najveći nedostaci ChatGPT-a na srpskom?”. 

Iako veštačka inteligencija, poput ChatGPT-a, donosi mnoge koristi, postoji nekoliko nedostataka koji se mogu primetiti u trenutnoj implementaciji, posebno na srpskom jeziku. Evo nekoliko ključnih nedostataka:

 • Ograničena preciznost: Iako je veštačka inteligencija, kao što je ChatGPT, sposobna za generisanje odgovora na srpskom jeziku, preciznost može varirati u zavisnosti od složenosti pitanja ili teme. Ponekad odgovori mogu biti nepotpuni ili netačni.
 • Nedostatak konteksta: ChatGPT može imati poteškoća u razumevanju konteksta specifičnih situacija ili problema na srpskom jeziku, što može dovesti do generisanja odgovora koji nisu u potpunosti relevantni ili korisni.
 • Ograničenje obima znanja: Iako je ChatGPT obučen na ogromnom broju tekstualnih podataka, njegov obim znanja može biti ograničen u određenim oblastima ili temama na srpskom jeziku, posebno u manje zastupljenim ili specijalizovanim domenima.
 • Nedostatak emocionalne inteligencije: Veštačka inteligencija poput ChatGPT-a nema sposobnost da razume ili reaguje na emocionalne nijanse u komunikaciji na isti način kao ljudi. To može dovesti do nedostatka empatije ili razumevanja u interakcijama sa korisnicima.
 • Osetljivost na vodiče obuke: ChatGPT je treniran na osnovu ogromne količine tekstualnih podataka koji su dostupni na internetu, što može uključivati i sadržaj koji nije uvek tačan, relevantan ili prikladan. To može dovesti do pojave neželjenih ili neprikladnih odgovora.
 • Bezbednosni rizici: Kao i kod svake tehnologije koja koristi veštačku inteligenciju, postoji potencijalni rizik od zloupotrebe ili manipulacije, na primer, putem generisanja lažnih informacija ili širenja neželjenih sadržaja.

Iako veštačka inteligencija kao što je ChatGPT donosi mnoge koristi, važno je imati na umu ove nedostatke i raditi na njihovom poboljšanju kako bi se postigla bolja kvaliteta usluga i iskustava za korisnike na srpskom jeziku.

Kada je i on sam ‚‚svestan” svojih ograničenja, moramo ih biti svesni i mi, posebno sa njegovom sve intenzivnijom upotrebom u digitalnom svetu, gde je mnogima glavna briga da li će nam Chat GPT oduzeti posao, dok ga i sami nepravilno koriste u svrhu obavljanja zadataka (upitnog kvaliteta) umesto njih. Veštačka inteligencija i dalje je samo alat za brže i, ukoliko se koristi na pravi način, kvalitetnije korišćenje ljudske stručnosti i kreativnosti.

 

Primena veštačke inteligencije u digitalnom marketingu

Temelj digitalnog marketinga jeste kreiranje sadržaja, personalizacija, istraživanje ciljne publike i tržišta, SEO optimizacija, strateško reklamiranje, te vođenje društvenih mreža. Sa pravim promptovima i stručnom osobom za tastaturom, Chat GPT može značajno da unapredi svaki od ovih aspekata i tako neposredno utiče na poboljšanje online poslovanja.

Već smo prodiskutovali kako se može iskoristiti za pomoć u pisanju, a njegova integracija u web sajt omogućava personalizovane preporuke i interakciju sa korisnicima u realnom vremenu. Chat GPT i njegova mogućnost analize velike količine podataka može pomoći digitalnim marketarima u dubljem rauzumevanju preferencija korisnika i preciznijoj identifikaciji prilika za ponude, kao i identifikaciji relevantnih ključnih reči, optimizaciji meta tagova i ostalim SEO trendovima i faktorima koji se uzimaju u obzir kada je u pitanju profesionalna SEO optimizacija sajta. Koristan je i za generisanje poziva na akciju u reklamama i ideje i analizu trendova na društvenim mrežama, te prilagođavanje sadržaja u skladu s njima. 

 

Chat GPT na srpskom: šta možemo da zaključimo?

Neosporno je da je Chat GPT na srpskom značajna prekretnica i da može da bude dragocen i izuzetno koristan, no ipak je, za najbolje rezultate, neophodna ljudska stručnost i znanje u pozadini upravljanja ovim alatom. 

Na kraju, kao i u mnogo čemu, od samog korisnika zavisi da li će se primena veštačke inteligencije pokazati kao olakšica ili kao nepouzdan alat prilikom čije upotrebe se na kraju više vremena potroši na ispravke grešaka, nego na samostalno obavljanje zadataka. U svakom slučaju je neizbežna sve veća prisutnost veštačke inteligencije u svakodnevnom životu, a samim time je neizbežno i da svi naučimo da je pravilno koristimo u meri u kojoj nam je to potrebno i korisno.