Jovan Ivezic

701 Članci

E-business and internet marketing specialist.

Šta je Sass?

Jednostavnost CSS-a je uvek bila jedna od njegovih glavnih karakteristika. CSS stilovi su samo dugačke liste pravila koje se sastoje od selektora i stilova koji se za njih primenjuju.

Jovan Ivezic