uvod u git za web developere

Osim ako ste pojedinac i nemate tim sa kojim sarađujete, sigurno ste iskusili frustraciju koja dolazi sa deljenem fajlova.

Bez obzira koliko se trudili, kada više ljudi radi na jednom projektu bez sistema za kontrolu verzija stvari mogu da postanu haotične.

Ako radite sa developerima na izradi web sajtova, spoj front-end templejta i back-end funkcionalnosti može biti veoma nezgodan.

Problemi poput presnimavanja, gubljenje fajlova i rada na starijim verzijama se konstantno dešavaju. Jednom kada back-end funkcionalnost bude integrisana u front-end, morate da budete izrazito oprezni da ne bi narušili nešto u šta je drugi developer uložio mnogo vremena.

Čak i ako imate zajednički repozitorijum, verovatno će se desiti da bar jedan član tima zaboravi da preuzme poslednju verziju fajlova i tako poništi sve što je prethodno urađeno.

U ovom članku ćemo dati kratak rezime Git-a, fantastičnog sistema za kontrolu verzija.

Šta je kontrola verzija?

Kontrola verzija (eng. Version Control) je odličan način da rešite problem deljenja fajlova. Koncept se sastoji u sledećem: postoji jedan glavni repozitorijum za sve fajlove projekta. Članovi tima proveravaju fajlove, rade izmene i onda ih ažuriraju (commit). Version Control System (VCS) automatski beleži ko je uradio izmene na fajlovima, kada su oni izmenjeni i šta je novo u njima.

Sistem takođe traži od nas da pišemo male beleške o izmenema, tako da svako ko radi na projektu zna šta je urađeno i zbog čega. Svaki fajl takođe poseduje i istoriju revizija tako da se u svakom trenutku možete vratiti na prethodnu verziju ukoliko nešto krene loše.

Dobar VCS vam takođe omogućava da spojite više izmena na istom fajlu. Ako ste vi i druga osoba radili lokalno na istom fajlu, kada postavite te fajlove na glavni repozitorijum sistem će spojiti oba seta izmena i kreirati kompletan i ažuriran fajl. Ako se desi bilo kakav konflikt u toku spajanja bićete o tome obavešteni.

Čak i ako ne radite sa timom, kontrola verzija vam može biti od velike koristi i uštedeti dosta vremena. Bekapovanje fajlova je svakako jedna od najkorisnijih stvari koju možete uraditi i sprečiti gubitak vaših radova.

Upoznajte Git

Pošto ste saznali sve prednosti sistema za kontrolu vezija jasno je da je on neophodan za svaki web tim. Na web-u postoji nekoliko programskih rešenja ove vrste, a jedno od najpopularnijih i najviše korišćenih jeste Git.

Git je besplatan open source sistem kontrole verzija osmišljen da rukovanje malim ili velikih projektima sa fokusom na brzinu i efikasnost.

Ono što izdvaja Git od ostalih rešenja je to da ima i distribuirani sistem kontrole verzija, što znači da svaki korisnik ima kompletnu kopiju podataka iz repozitorijuma smeštenu lokalno na svojoj mašini. Ovo donosi nekoliko prednosti:

  • Sve je lokalno, pa možete raditi offline
  • Niste zavisni od jedne tačke ili centralnog servera koji se može srušiti i uništiti vaš projekat
  • Zbog toga što ne morate da komunicirate sa centralnim serverom, procesi se odvijaju mnogo brže.

Da bi ste započeli sa korišćenjem Git-a možete da preuzmete poslednju verziju programa. U zavisnosti od operativnog sistema koji koristite možete izabrati instalacionu verziju.

Na istom sajtu imate i kvalitetnu dokumetaciju sa detaljnim uputstvima koja će vam pomoći da se bolje upoznate sa ovim sistemom.

Ako vam se više sviđaju video tutorijali onda predlažemo odličan resurs sa brzim Git uputstvima koji će vam ubrzati proces učenja.

Sada kada imate jasan uvid u prednosti ovog sistema, možete sa lakoćom da počnete sa njegovom upotrebom i unapredite vaš web development workflow.

 

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.