Google Preporuke za SEO Optimizaciju Sajtova II


Google Preporuke za SEO Optimizaciju Sajtova II

U prvom delu Google upustva za SEO optimizaciju govorli smo o najboljim načinima za davanje naslova web stranicama i o meta tagovima za opis sadržaja stranice. Danas prelazimo na drugi važan faktor optimizacije sajtova, a to je URL strukura stranica sajta.

Unapredite strukturu URL-a na vašim stranicama

Kreiranje deskriptivnih kategorija i naziva dokumenata na vašem web sajtu omogućava da sajt bude bolje optimizovan, ali takođe olakšava serverima za pretragu da lakše indeksiraju vaš sajt. Posetioce mogu da odbiju i zastraše url adrese koje su ekstremno dugačke i sadrže karaktere koji nemaju semantičkog smisla.

Dobra praksa je da se u url ubace relevantne ključne reči, jer to pruža i korisnicima i serverima za pretragu više informacija o sadržaju stranice.

Url se prikazuje u rezultatima pretrage

Url se uvek prikazuje kao deo rezultata Google pretrage ispod naslova i opisa stranice, a reči koje su relevantne se prikazuju podebljane kao na slici ispod. Google nema problema sa sa indksiranjem bilo koje  vrste url-ova, ali posvećivanje malo više pažnje njihovom organizovanju može biti od velike koristi. Za više informacija o strukturi url adresa posetite Webmasters Help Central.

url-adrese

Koristite reči u URL adresi

Url sa rečima je više relevantan sadržaju vašeg sajta i struktura je lakša posetiocima za navigaciju. Posetioci ih lakše pamte i linkuju na njih.

Izbegavati:

  • upotrebu predugačkih URL-ova sa nepotrebnim parametrima i brojevima sesija
  • korišćenje generičkih naziva stranica kao na primer „stranica1.html“
  • preveliko ponavljanje relevantnih ključnih reći kao npr „baseball-cards-baseball-cards-baseballcards.htm“

Kreirajte jednostavnu strukturu kategorija stranica

Koristite takvu strukturu koja organizuje sadržaj na taj način da korisnici znaju gde se nalaze na sajtu i kako da lakše pronađu ono što traže.

Izbegavati:

  • duboko ugnježdenu strukturu stranica kao „…/dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html“
  • upotrebu naziva kategorija koji nemaju veze sa njihovim sadržajem

Koristiti jednu verziju URL-a na celom sajtu

Budite dosledni i uvek koristite istu vrstu url adresa na celom sajtu. Ovo je bitno iz razloga da bi svi korisnici koji linkuju ka vama koristili istu url šemu, jer bi različite url adrese značile različitu reputaciju sadžaja stranice.

Izbegavati:

  • situaciju kada stranica sa poddomena i domena linkuju na isti sadržaj na primer „domain.com/page.htm“ i „sub.domain.com/page.htm“
  • upotrebu velikih slova u url-adresama, jer su url-ovi sa malim slovima lakši korisnicama za pamćenje

url-adrese

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest