flajer-izdvojena

Flajer je jedan od sredstava informisanja. Malog je formata i uručuje se direktno posmatraču za razliku od plakata, tako da se može deliti samo odeđenoj ciljnoj grupi.  Može se distribuirati na nekoliko načina, od deljenja poštom do deljenja na ulici. Flajeri mogu biti različitih formata, mada se kod nas najčešće koristi A6 format.

Dizajn flajera igra ključnu ulogu u zadržavanju posmatrača, te stoga dizajner ima zadatak da napravi što originalniji dizajn.

Za danas smo vam izdvojili 30 odličnih primera dizajna flajera.

Flajer 1Flajer 2Flajer-3flajer-4flajer-5flajer-6flajer-7flajer-8flajer-9flajer-10flajer-11flajer-12flajer-13flajer-14flajer-15flajer-16flajer-17flajer-18flajer-19flajer-20flajer-21flajer-22flajer-23flajer-24flajer-25flajer-26flajer-28flajer-28flajer-29flajer-30

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.