najbolji besplati cirilicni fontovi

Ćirilica svakim danom postaje sve relevantnije pismo na internetu, i to ne samo kod nas, nego i u svim ostalim društvima čije je ona primarno pismo. 

Rusija je bila prva država na svetu koja je praktično otvorila registraciju ćiriličnih domena još 2010. godine, dok ju je Srbija pratila skoro u stopu i 2012. godine postala druga po redu država na svetu koja je dobila sopstveni nacionalni domen ispisan ćirilicom (.срб).

Zanimljivo je i to da je upravo ruski domen najveći nelatinični domen na svetu. Prema izveštaju EURID-a za 2014. godinu, ćirilični domeni koriste se i u Ukrajini, Kazahstanu, Belorusiji i Bugarskoj, dok se u međuvremenu počeo koristiti i mongolski ćirilični domen.
domain names

U poslednje vreme, značaj ćirilice dovodi u pitanje brojne stvari, kojih se mi u ovom tekstu nećemo dotaći, ali nas svakako zanima kako je ona nastala kao pismo i kako možemo da probamo da je koristimo u digitalnom svetu 2015/16. godine i nadalje. Nakon kratkog istorijskog prikaza ćirilice, nudimo vam besplatno preuzimanje najboljih aktuelnih ćiriličnih fontova na našem sajtu.


Kratka istorija ćirilice

Istorija ćirilice svakako počinje početkom slovenske pismenosti, odnosno u 9. veku, nastankom prvog slovenskog pisma – glagoljice. Iako sam naziv naslućuje da je tvorac ćirilice možda bio prosvetitelj Ćirilo, ovo pitanje verovatno nikada neće dobiti odgovor pošto se ne zna sa sigurnošću. Ono što se zna jeste to da je glagoljica prva nastala i sastavio ju je Ćirilo (najverovatnije u saradnji s bratom Metodijem) u cilju prevođenja crkvenog bogosluženja na narodni, slovenski jezik (u Moravskoj).

Ćirilica je, međutim, nastala u Bugarskoj, i to nakon glagoljice, po uzoru na grčki alfabet (tačnije, na grčku majuskulu). Nastala je po uzoru na hebrejsko i hazarsko pismo, s tim što je novo pismo odgovaralo glasovnom sistemu isključivo slovenskih jezika (38 grafema). Smatra se da su Ćirilovi i Metodijevi učenici ćirilicu stvorili nakon njihove smrti, i dali joj ime po uzoru na Konstantina Filozofa, kako su Ćirila svojevremeno zvali, odavši mu počast zbog širokog znanja koje je posedovao.

U narednom milenijumu, na polju razvoja srpske ćirilice ništa se značajno nije dešavalo do 18. veka (u ruskoj ćirilici značajna je reforma Petra Velikog početkom 18. veka), kada su nekoliki učeni ljudi pokušali da daju osnovu za ćiriličnu reformu. Do tada se u bogosluženju i književnom jeziku koristila samo ruska redakcija crkvenoslovenskog jezika, a samim tim i ruska ćirilica. Međutim, 19. vek donosi Vuka Stefanovića Karadžića i njegovu reformu ćirilice koja se vodi principom 1 glas = 1 slovo a koja ima 30 slova (odnosno glasova).

Početak 20. veka donosi i novine u oblasti tipografije; ona je u to vreme mogla biti smatrana i umetnošću jer su se upravo jedino preko štampe izražavale ideje i širile poruke. Slova su polako postala dekorativnija, više im se pažnje poklanjalo jer je trebalo da ostave utisak na čitaoca, pa tako i bude sredstvo propagande pored grafičkih crteža. Razvojem industrije nakon Drugog svetskog rata, prirodno je došao i razvoj grafičkog dizajna (posebno je značajan rad Slobodana Selenića), te je i tipografija zauzela posebno mesto u kompoziciji tekstova. Krajem 20. i početkom 21. veka, razvojem tehnologije grafički dizajn dobija novu ulogu i novo ruho, te se ćirilični fontovi počinju sve više praviti i koristiti.

Posebno je značajna uloga fontova u brendiranju, jer se upravo postojanjem ćiriličnih fontova može izraziti drugačija poruka u brendiranju i izradi logoa. Ukoliko ste dizajner kome su očajnički potrebni ćirilični fontovi, a ne znate odakle da ih preuzmete, pogledajte naredni podnaslov i procenite da li smo napravili dobar izbor.

Ćirilica na internetu

Prema nezvaničnim podacima, odnos upotrebe latinice i ćirilice na internetu u Srbiji je 70 prema 30. Kada je reč o domenima, statistika kaže da u našoj zemlji ima oko 100.000 latiničnih, a 2.500 ćiriličnih domena. Domen .срб uveden je 2012. godine i pored ruskog .рф  postao je drugi domen na ćiriličnom pismu koji se koristi na svetskoj mreži.

Iako latinica zauzima neprikosnoveni primat na internetu, u poslednje vreme sve su češće debate o upotrebi ćiriličnog pisma u digitalu. To ćirilicu svakako postepeno stavlja visoko na društvenu agendu. Ona se uglavnom kreće od političkih krugova, pa do analiza domaćih lingvističara koji pokušavaju da omasove ćirilicu na internetu.

U ovom članku želimo da vam predstavimo pregled do sada preduzetih tehničkih i lingvističkih olakšica za upotrebu ćirilice u digitalu i veb dizajnu, a izlistaćemo i koji su to najbolji, besplatni ćirilični fontovi.

Prepreke za upotrebu ćirilice na internetu

Ključni momenat u korišćenju nelatiničnih domena i vetar u leđa upotrebi nacionalnih pisama na internetu je UNESCO-ova preporuka iz 2003. godine kojom se sugeriše ravnopravno korišćenje različitih jezika i pisama na svetskoj mreži. Ipak, bile su potrebne godine da bi se omasovila upotreba nelatiničnih domena, a Egipat, Rusija, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati prve su zemlje koje su dobile odobrenje da domene ispisuju nacionalnim pismom.

Srbija je ćirilični domen dobila pre 10 godina, a upotreba ovog pisma u digitalnom okruženju nailazila je na različite prepreke koje su zahtevale angažovanje i lingvističkih i informatičkih stručnjaka. Olakšanjem upotrebe ćirilice na internetu u Srbiji bavi se organizacija Registar nacionalnih domena Srbije (RNIDS) i u nastavku predstavljamo njihova rešenja.

Google ne voli ćirilicu?

RNIDS navodi da je ovo zabluda. Sajtovi na ćirilici mogu sasvim normalno da funkcionišu ako se izvrše određena SEO podešavanja. Naime, internet stranice u svom kodu treba da imaju definisan jezik i pismo kojim su pisane, bilo da je ćirilica ili latinica.

Najpoznatiji internet pretraživač ima mogućnost prepoznavanja sadržaja i njegovog indeksiranja, ali ako se ne koriste pomenuti kodovi, može da se „zbuni“ . To u praksi izgleda tako što kada naiđe na isti tekst napisan na oba pisma, indeksiraće samo jedan, a drugi neće biti prikazan u rezultatima pretrage. RNIDS savetuje da se ovo može rešiti „hreflang“ atributom kojim se definiše jezik, pismo i lokacija kojoj je namenjen sadržaj.

Prebacivanje sa jednog pisma na drugo.

Preslovljavanje sa latinice na ćirilicu i obrnuto veoma je korisna mogućnost na internetu koja olakšava i štedi vreme svim digitalnim piscima. Ako je potrebno prebacivanje sa ćirilice na latinicu, to se, uz pomoć plug-in-ova, obično vrši bez ikakvih grešaka jer ne postoji problem u tome šta treba da ostane ispisano latinicom. Međutim, u obrnutom procesu moguće su greške budući da converter alati ne prepoznaju šta treba da ostane ispisano latinicom u ćiriličnom tekstu.

Ćirilični URL.

RNIDS konstatuje da sada kada postoji mogućnost za ćiriličnim domenom, nema razloga da cela adresa ne bude ćirilična. Zapravo, stručnjak za Google algoritme pretrage, Džon Miler, savetuje da se web adresa piše istim pismom koje se koristi za sadržaj na toj stranici. Preduslov je da se poštuje UTF-8 standard kako bi podaci korisnicima bili čitljivi.

Besplatni fontovi na ćirilici

Pre otprilike 10 godina, ponuda multilingvalnih, kvalitetnih fontova koji sadrže ćirilicu bila je vrlo slaba. Onaj ko je tada želeo da iskoristi font na ćirilici, mogao je da bira između nekoliko Majkrosoftovih. Od tada do danas, mogućnosti su značajno unapređenje.

Tipometar

Ukoliko želite da skinete neki od besplatnih ćiriličnih fontova, prva stanica treba da vam bude sajt Tipometar.org.

Reč je o odličnom sajtu koji radi na promociji ćiriličnih fontova, prilagođavanju postojećih pravilima ćirilice i razvijanju originalnih ćiriličnih fontova. Značajna je njihova saradnja sa Sekretarijatom za kulturu grada Beograda i Ministarstvom kulture Republike Srbije, te nam nude čak više od 45 ćiriličnih fontova, koji uključuju i rekonstrukciju rukopisa Nikole Tesle, fontove Adamant BG, Influ BG, Neoplanta BG, Resavske BG, itd.

džukac

Kliknite na sliku da posetite sajt tipometar.org i preuzmete njihove besplatne ćirilične fontove

Font Tesla

jedan od najpopularnijih fontova sa Tipometra jeste Tesla font izrađen na osnovu rekontrukcije rukopisa Nikole Tesle. Autorka ovog fonta je profesorica Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu Olivera Stojadinović. Ideja je bila da se na osnovu dostupnih dokumenata sa rukopisom ovog genija napravi tipografsko pismo za upotrebu na internetu koje će u što većoj meri oslikavati njegov rukopis, a istovremeno biti čitljiv.

Lingva

pismo Lingva, autora Petra Vasilića, sadrži četiri ćirilična fonta: Lingva RNDIS-Thin, Lingva RNIDS-Regular, Lingva RNIDS-Bold, Lingva RNIDS-Italic.

Orto

tipografsko pismo Orto, autorke Ane Prodanović, ima četiri fonta: Orto RNIDS – Regular, Orto RNIDS – Italic, Orto RNIDS – Bold i Orto RNIDS-BoldItalic.

Areal 

Areal pismo profesorice Stojadinović takođe ima četiri fonta: Areal RNIDS – Regular, Areal RNIDS – Italic, Areal RNIDS – Bold i Areal RNIDS-BoldItalic.

Ostale besplatne ćirilične fontove sa sajta Tipometar pogledajte ovde.

Dalje, sajt Serbian Orthodox Church nudi čak 60 ćiriličnih fontova za besplatno preuzimanje, dok ćirilovanje.srb nudi besplatno preuzimanje fontova Ivo Andrić, Isidora Sekulić, Laza Kostić, Patrijarh Pavle, Veternica, itd.

Cirilica.com nudi besplatno preuzimanje tzv. slovolikova fonta Srbica.

srbica

Ovde možete preuzeti besplatan ćirilični font Miroslav:

miroslav

Ćirilični font MAC C Times:

mac

Veliku bazu besplatnih fontova na ćirilici ima i sajt Fontovi. Na ovoj web stranici navedeno je da imaju bazu od 13.000 fontova koji su sortirani po abecednom redu i mogu se brzo pretraživati po imenu fonta. Klikom na svaki, imate mogućnost da pregledati kako izgleda svako slovo, brojevi i znaci interpunkcije. Uz naziv fonta navedeno je i koliko puta je skinut (download).

Arsenal

Arsenal cyrillic font

Sreda

Sreda cyrillic font

Permian

Permian cyrillic font

 

PTsans

PTsans cyrillic font

 

Ubuntu

Ubuntu cyrillic font

Orenienbaum

Oranienbaum cyrillic font

Ukoliko ste u potrazi za ćiriličnim fontom, pogledajte i sajt Latinica u ćirilicu koji ima dobar sistem pretrage i filtera. Za svaki font možete pregledati kako izgleda u osnovnoj, bold, italic i bold-italic varijanti. Takođe, pored svakog naveden je autor, godina kreiranja i mogućnost da preuzmete font.

Kako instalirati font?

Kod novijih verzija Windows sistema, instaliranje novog fonta je prilično jednostavno. Nakon što ga preuzmete (download), potrebno je da desnim klikom stignete do opcije Install. I da biste videli da je uvršten u listu fontova u wordu, potrebno je da podesite ćiriličnu tastaturu.

Upozorenje: Iako su svi pomenuti fontovi besplatni, proveriti za svakog licencu i uslove korišćenja za komercijalnu upotrebu.

Marija Grbić

Marija je 26-godišnja novinarka i komunikološkinja. Bar po obrazovanju. Po sili zakona, bavi se marketingom. Voli prirodu, tišinu i slatkiše. Ne voli filozofiranje i nepraktične ljude. U slobodno vreme previše visi na Instagramu i uči o digitalnom marketingu.