rad na sebi hr menadzment ilustracija

Samopouzdanje se odnosi na način na koji posmatramo i opisujemo sebe. Ono predstavlja mišljenje koje imamo o sebi, a ujedno i vrednost koju dajemo sebi kao osobi. Iako je pozitivno mišljenje o nama samima uvek povezano sa dosadašnjim dostignućima, većina uspešnih ljudi nije u mogućnosti da objasni na kojim tačno temeljima

počiva njihovo samopouzdanje niti kojim su ga metodama razvijali. Samouverenost je preduslov svih poduhvata i ciljeva kojima težimo. Ona nas pokreće i vodi kroz proces samoostvarivanja, a dostiže se neprestanim radom na sebi.

Nažalost, samopouzdanje često može biti zasnovano na iracionalnim osnovama ili nerealnoj slici o sebi. Takođe, nedostatak samouverenosti je u većini slučajeva povezan sa nesvesnim problemima ili negativnim uverenjima što uvek izaziva posledice po samu osobu i njen život. Pozitivno vrednovanje sebe se gradi polako i razvija vremenom. U nastavku teksta vam nudimo neke od metoda čijom primenom ćete uspeti da sebe vrednujete više, ali i da ojačate svoje samopouzdanje i karakter.

 

Budite hrabri i imajte stav

Neuspeh ne sme biti povod za strah ili odustajanje. Svaki pokušaj koji se ne okonča onako kako ste zamislili dobar je upravo zato što ste otkrili kako da postupate kada se sledeći put nađete u sličnoj situaciji. Neuspeh nije vaš neprijatelj. On je sastavni deo svakog uspona, profesionalnog i životnog razvoja. Upravljajte svojim mislima, usmerite se na dobro i počnite. Smelost u pokušavanju bitno utiče na samopouzdanje, ali i na sigurnost prilikom upuštanja u nove životne pustolovine.

Zauzmite stav. Prepoznajte i istaknite svoje snage. Oslonite se na njih i samopouzdano pristupite zadatku koji je pred vama. Osvrt na dosadašnje uspehe pomaže da budemo hrabriji u postupanju. Ne postoji osoba koja uoči ostvarivanja važnih ideala ne oseti nervozu ili strah. Ipak, na vama je da ne dozvolite da ta osećanja budu jača i da vas savladaju. Ukoliko znate šta radite i zbog čega, stavite strah na stranu i sigurno koračajte ka realizovanju svojih namera i ambicija.

 

– Postavite jasne ciljeve i realizujte ih postupno

Iskristalisati i postaviti jasne ciljeve bitno utiče na naš stav prilikom njihovog realizovanja. Ciljevi koji počivaju na realnim osnovama i koje definišemo uz visoku dozu samosvesti svakako imaju predispozicije da budu ostvareni. Samopouzdanje se gradi na dostignućima, na planovima koje smo sopstvenim zalaganjem i ostvarili. Hladne glave, uvažavajući sve činjenice, postavite viši cilj, a potom stameno i polako krenite ka njemu.

Opravdati sopstvene težnje i očekivanja nije lako. Kako bismo bili uspešni u tome, potrebno je da ih rešavamo postepeno, korak po korak. Razložite svoj cilj na zadatke koje ćete rešavati shodno redosledu i prioritetima. Okončavanje jednog zadatka, vodi sledećem, dok je rešavanjem svakog narednog stepen zadovoljstva koji osećate veći. Velike promene i ostvarenja traže vreme, a progres se uvek dešava postepeno. Odrediti šta je ono na čemu želite da radite i budite strpljivi prema sebi.

 

– Slušajte sebe

Intuiciju definišemo kao nesvesni proces obrade informacija. Tretiramo je kao slutnju, sumnju ili nagoveštaj koji ima moć da upravlja našim postupcima i odlukama. Sve što je intuitivnog karaktera, iracionalno je, stoga nije naučno potkovano niti objašnjivo sa naučne strane. Ipak, to ne umanjuje značajnu funkciju intuicije u brojnim izborima i odlukama za koje se opredeljujemo. Spajanjem svesnog i nesvesnog, instinkta i razuma u istu tačku dobijamo onaj unutrašnji glas koji nas vodi kroz brojna životna zbivanja.

S obzirom na često nesvesno opažanje i razumevanje, ponekada nećemo biti u mogućnosti da definišemo zašto nešto želimo da uradimo. Sa druge strane, mnogi tvrde da je intuicija pouzdana iz razloga što počiva na dosadašnjim saznanjima i iskustvima. Shodno njima, svako od nas ima unutrašnja usmerenja koja ga vuku na određenu stranu. Verujte tim nagoveštajima i osluškujte ih. Ne odustajte od ličnih intuitivnih procena čak ni kada im se drugi protive. Usmerite se na unutrašnje motive i postupajte u skladu sa sobom. Na taj način, takođe, podižete samopouzdanje na viši nivo.

 

– Uvažavajte mišljenje drugih

Konstruktivna kritika često je korisnija od svih komplimenata koje možete da dobijete. Uloga negativnih mišljenja drugih nije i da negativno utiču na vaš rad. Kako postoje dobronamerne i zlonamerne kritike, na vama je da budete okrenuti onima kroz koje možete nešto da naučite. Za početak, mišljenja drugih ne treba da posmatrate kao negativna, već samo kao ona koja se razlikuju od vaših. Uostalom, da ne postoje, kako bismo određene problemske situacije sagledali iz drugog ugla?

Kritika doprinosi usavršavanju vaših veština i sposobnosti. Ukazivanje na pojedine slabosti ili greške prilikom izrade određenih zadataka pomaže nam da se razvijamo i otkrivamo dalje. Upamtite, negativni komentari ne predstavljaju napad na vas, niti vas opisuju kao ličnost. Oni su recept za poboljšanje i napredak uz koje sasvim sigurno osećaj lične vrednosti podižemo na viši nivo. Nemojte čekati na komentare drugih, već ih tražite sami. Pitajte kolege i prijatelje šta je ono na čemu bi trebalo dodatno da poradite i time obezbedite sigurniji put ka celovitijem ostvarivanju sebe.

 

– Vežbajte

Kažu da je ponavljanje majka mudrosti. I to je tačno. Uvežbavanjem određenih radnji i veština postajemo sigurniji i slobodniji u njihovom izvođenju. To pravilo je primenjivo na sve što radimo. Ukoliko dovoljno pažnje posvetimo nekoj aktivnosti, vremenom će ona postati rutinska ili ćemo joj se barem vraćati bez straha i sumnje u sebe. Bez obzira na područje rada, svi oni koji su uspešni u svom poslu, reći će da su samopouzdanje između ostalog gradili kroz neprestano vežbanje i usavršavanje.

Sistematsko ponavljanje doprinosi našem radnom elanu, našoj snalažljivosti, ali i samouverenosti. Uvežbanost utiče na pristup i rešavanje zadataka u kojima naše veštine i sposobnosti dolaze do izražaja. Izlažite se. Svakodnevno definišite i realizujte zaduženja kroz koja ćete razvijati svoje talente i veštine. Kada se nađete pred prvim ozbiljnim izazovom, bićete odlučniji i hrabriji što će se ogledati kroz kvalitet vašeg snalaženja i suočavanja sa datim problemom.

 

Za kraj

Radite više onoga što volite i u čemu ste dobri. To je neophodan uslov za jačanje samopouzdanja, ali i za doživljavanje sebe kao vredne ličnosti. Aktivnosti ili poslovi u kojima smo uspešni šire naš spisak dostignuća i tako direktno utiču na razvoj pozitivne slike o sebi. Naravno, ono što volimo da radimo ne mora biti striktno vezano za posao. Boravak u prirodi, posećivanje različitih kulturnih manifestacija, vreme koje posvećujemo sebi ili voljenim osobama samo su neke od aktivnosti koje doprinose tome da se osećamo spokojno i dobro.

Ne gubite iz vida svoje zone komfora. Iako ne treba da dozvolimo da na dugoročnom planu one zauzimaju veći deo našeg vremena, nikako ne treba da ih zaobilazimo ili zapostavljamo. Kroz njih, osećajući se prijatno i smireno, gradimo osećaj stabilnosti i sigurnosti.

Osluškujte svoju intuiciju i uzdajte se u svoje snage i dosadašnje uspehe. Budite hrabri prilikom definisanja ciljeva i odlučni u njihovom izvršavanju. Uvažajate mišljenja drugih, a potom i dodatno razvijajte svoje veštine putem vežbanja. Samouverena osoba se ne rađa. Potreban je dosledan i uporan rad na sebi kako biste samosvesno i na racionalnoj osnovi gradili svoje samopouzdanje.


Pogledajte još sličnih tema:

Isidora Tasić

Passionate about active listening and providing advice. Focused on self-development through the development of others.