Na grešakama i pogrešnim procenama se najbolje uči, ali je cena edukacije previsoka, kako gledano u stresu, tako i ona finansijska. Svako od nas ima svoju viziju realnosti koju kreira na osnovu sopstvenih iskustava i uverenja. Percepcija se razlikuje i ono što je nekome povoljno, drugome nije. Dok jedni smatraju da je posao

sjajno obavljen i da je kvalitet postignutog visok, drugi veruju sa moglo postići i više.

Idealna situacija je kada su obe strane (klijent i digitalna agencija) zadovoljne i osećaj da ste kreirali i pružili kvalitetnu uslugu ispunjava velikim osećajem zadovoljstva. Što je više ovakvih situacija, to više gradite poverenje u vaš brend i napredujete u daljem poslovanju.

 

Šta je rizik u online poslovanju

Rizik u digitalnom poslovanju je neminovan, sa obzirom da je oblast gde su promene izražene i frekventne, gde je neophodan visok stepen sposobnosti adaptacije, kako u tehnologijama, ljudskim resursima, tako i promenom profila klijenata.

Rizik predstavlja mogućnost da potencijalna anomalija/faktor/događaj ima negativan uticaj na vaše online poslovanje. Rizik se u velikom broju slučajeva smatra za pretnju stabilnom poslovanju, dok rizik još može da bude i propuštena prilika. Direktor kompanije Amazon, Džef Bezos, posavetao je preduzetnike da je prihvatanje rizika neminovno i da je opsesija poboljšanja kvaliteta i zadovoljstva klijenata ono što kreira ključnu vrednost i razliku na skali uspešnosti preduzetnika. Tolika posvećenost zadovoljstvu klijenta, da i sam klijent biva impresioniran i začuđen neočekivanim pozitivnim tretmanom i visokim kvalitetom pružene usluge. Pored navedene stavke, preuzimanje rizika predstavlja jedan od odgovora u planiranju na rizik, te diferencira one koji imaju visoku preduzetničku uspešnost.

 

Tipovi rizika u e-poslovanju

Tipove potencijalnih rizika možemo grupisati u finansijske rizike, rizike povezane sa projektima, one koje uslovljava geografska pozicioniranost, zajedno sa političkim dešavanjima.

Ono što je mnogo poznatije poslovanju IT agencije, jeste rizik vezan za projekte i klijente. Iako projekat dolazi od klijenta, treba razlikovati entitet klijenta i projekta. Projekat može da bude izuzetno potencijalno uspešan, dok sa druge strane klijent može da bude rizičan ili obrnuto. Istina je da se potencijalna ponuda formira na osnovu cene radnog sata učesnika u izradi projekta, ali sagledavanje svih mogućih faktora, kako pozitivnih tako i negativnih, je fundamentalno. Dobra procena projekata podrazumeva najpribližnije moguće sagledavanje neophodnog vremena za izvršenje istog. Ukoliko je vreme rada dobro procenjeno, veoma je bitno da obrazložite vašu vremensku kalkulaciju, kako bi obema stranama bilo jasno na šta se odnosi procena i za šta je tačno data.

 

Potencijalan online projekat i njegova procena

Detaljno definisan, objašnjen projekat i razumevanje istog, su esencijalni za ispravnu evaluaciju.

Insistiranjem na kvalitetnim informacijama, ispravna pitanja o različitim scenarijima vezanim za projekat može minimizovati greške, a ujedno i ostaviti profesionalnu sliku o vama kao kompetentne osobe. Ukoliko ste detaljni u sagledavanju svih funkcionalnosti i sveobuhvatnom razumevanju projekta, možete ovim pristupom biti samo bliže uspešnoj realizaciji.

Proces upravljanja rizikom dijagram
Pojednostavljen prikaz procesa upravljanja rizikom definisan kroz faze – Dijagram

Postoje projekti koji svojom specifičnošću zahtevaju usko specijalizovanog stručnjaka iz vašeg tima, te je na menadžeru da prepozna kolegu, koji može pomoći u sagledavanju informacija iz drugog ugla, sa više faktora uzetih u obzir. Sa jedne strane, ukoliko vaš pristup proceni projekta nije dovoljno analitičan i nemate dovoljno vremena za detaljno sagledavanje kompleksnosti, najčešća greška može biti ponuđena previsoka cena za projekat, koja je rezultat razmišljanja da ste se na taj način “pokrili” za sve ono što niste razumeli i za potencijalne probleme sa kojima se možete susresti naknadno.

Na ovaj način ste manje konkurentni, moguć je scenario da pored toga što mislite da je iz vaše perspektive finansijska procena ispravna, ili preciznije rečeno dovoljna, ona to ipak na kraju ne bude. Veoma je korisno i najbolji je pristup segmente projekta podeliti modularno, a opet sveobuhvatno sagledati zahteve. Prilikom izrade web projekta treba razlikovati vreme koje ulažete u komunikaciju sa klijentom, vreme kolega dizajnera, developera, digitalnih marketara, kolega za osiguranje kvaliteta, administracije, dakle svih učesnika, kao i poreske stope, a pritom ostati konkurentan i zadržati klijenta.

Kvalitetna metodologija, jasno definisani uslovi korišćenja vaših usluga, transparentan prikaz faza plaćanja i načina rada u ponudi, osiguravaju pojednostavljenje procesa naplate kroz različite faze projekta. Takođe je bitno da precizno objasnite kako ste vi razumeli funkcionalnost projekta i da precizno naglasite da se dostavljena ponuda samo na to i odnosi.

 

Potencijalno rizičan klijent

Ukoliko neko od klijenata ne želi da u prvom krugu komunikacije detaljno objasni zamisao i želje, a insistira na finansijskoj proceni, razmišljate da li ćete izgubiti klijenta ukoliko ne pošaljete zahtevano.

Ovo može biti jedna od zamki. Naravno, ne od strane klijenta, koji verovatno procenjuje da imate dovoljno informacija, mada ima slučajeva kada ste i testirani na ovaj način.

Poput informacije koja je cena online prodavnice, a svaka se razlikuje. Klijenti koji prepoznaju vašu želju da saznate što više informacija, trebali bi da cene to, jer oni koji žele odmah odgovor, bez da detaljno objasne zahteve, jesu potencijalno rizični. Pravilo bi glasilo da nikada bez razumevanja u detalje svakog segmenta posla zahtevanog od vas ne dajete procenu. U praksi, nekada pravilo za nijansu izbledi, te možete jedino grubom, veoma okvirnom ponudom za ono što ste vi razumeli da je potrebno uraditi zadržati klijenta.

Klijenti bi trebali da shvate da je ipak krajnji proizvod njihov, da će ga on predstavljati i da bez krucijalnih informacija nema uspeha. Na digitalnoj agenciji je da pronađe adekvatan pristup, koji može biti sproveden u delo putem online projektne dokumentacije, koja se automatski generiše i deponuje u projektnu dokumentaciju, kojoj će pristupiti učesnici u izradi. Takođe, digitalna agencija bi trebala da insistira na sastanku ukoliko je ta opcija moguća. Ipak, koliko god da je pisana informacija kao vid komunikacije trajan i više nego koristan, ipak je usmena komunikacija ona koja omogućava visok stepen razumevanja zahteva, te je sjajno kombinovati obe metode.

 

Pratite uspešnost vaših procena rizika

Da li su vaše procene ispravne jedino rezultati mogu pokazati. Ukoliko su vaše ponude prihvaćene, uz adekvatnu procenu i prikupljenu dokumentaciju znači da je metodologija dobra, da je odnos cena/kvalitet ispravan i da ste sagledali sve faktore. Dalji rad sa klijentom u toku projekta treba da bude sa transparentno izdefinisanim pravilima, koja su obostrano korisna i sa ciljem što boljeg krajnjeg proizvoda.


Ukoliko vas interesuje oblast digitalnog poslovanja pročitajte još sličnih članaka:

Dejan Popović

Founder at PopArt Studio d.o.o.