Razlikujemo specifikaciju koju je potrebno da klijent dostavi prilikom narudžbine web projekta i tehničku projektnu dokumentaciju koju kreira interno sama web dizajn agencija po preuzimanju klijentove specifikacije.

Ovaj članak je namenjen onima koji žele da angažuju web dizajn agenciju za izradu web sajta ili web aplikacije, a ujedno i kao vodič za web dizajn agencije koje nemaju još izdefinisanu metodologiju.

Nije redak slučaj da prilikom naručivanje web sajta manjka konkretnih, krucijalnih informacija koje su od velikog značaja kako samom naručiocu da sveobuhvatno sagleda sopstveni projekat, tako i web dizajn agenciji da može da kreira ponudu, sagleda sve zahteve, želje i dobije jasnu sliku o potrebama.

Veoma je retko da naručioci dostave ozbiljnu projektnu dokumentaciju koja objašnjava sve zahteve precizno, opisuje projekat, tok procesa i daje jasnu sliku o onome šta se očekuje.

Sa obzirom na ovo, u ovom postu imate 10 ključnih stavki/elemenata koji će Vam pomoći prilikom kreiranja upita.

Pored toga, na dnu članka imate jedan primer praznog dokumenta/upita koji popunjavaju naručioci i jedan konkretan primer popunjene dokumentacije.

web-dizajn-specifikacija

Neophodni elementi i pitanja za sastavljanje specifikacije:

1. Opšte informacije o kompaniji ili pojedincu / naručiocu

Opšte informacije su elementarni uvod u samu specifikaciju i pružaju relevantne informacije o:

 • Kojoj se kompaniji radi (naziv kompanije)
 • Delatnosti kompanije
 • Broju zaposlenih
 • Konkurencija (link ka konkurentskim sajtovima)

Veoma je bitno da se web dizajn agencija upozna sa delatnošću naručioca, njegovim trenutnim načinom prezentovanja na tržištu, njegovim marketinškim ciljevima i strategijom, kako bi mogla da sve implementira u potencijalni projekat.

2. Da li se radi potpuno nov projekat ili redizajnira/reprogramira postojeći?

Konketna pitanja na koja bi klijent trebao da odgovori su:

 • Da li trenutno posedujete web sajt?
 • Koja je web adresa?
 • Da li želite da radite redizajn sajta ili kompletno novi web sajt?

Ukoliko već posedujete web sajt, link ka njemu će u mnogome pomoći da se web dizajn agencija upozna sa trenutnom strukturom sajta, delatnošću.

3.  Šta konkretno očekujete od web sajta?

 • Novu prezentaciju koja sa visokokvalitetnim dizajnom treba da osvoji nove klijente i reflektuje kredibiltet kompanije
 • Povećanje prodaje nekog određenog proizvoda ili grupe proizvoda
 • Povećanje posete na samom sajtu koja treba da bude konvertovana u konkretne upite za proizvodom ili uslugom
 • Portfolio koji služi za prezentaciju

Očekivanja od sajta određuju način njegove izrade.  Ova informacija može Vam konkretno poslužiti da saznate klijentove želje i na šta da se fokusirate i date akcenat.

Veoma korisna informacija jeste da se dostavi link ka sajtovima koji su nešto najbliže onome što očekuje naručioc, kako po dizajnu tako i po funkcionalnostima.

4. Koji je tip web sajta?

Tipovi web sajta:

 • Korporativna prezentacija kompanije
 • Prezentacija pojedinca (Personal Page)
 • Online shop (E-commerce Websites)
 • Web aplikacija
 • Socijalna mreža
 • Portfolio
 • Blog
 • Sajt sa specifičnim funkcionalnostima

Ova informacija izuzetno koristi jer nam govori koja bi potencijalno CMS platforma bila pogodna ili da li da se radi Custom rešenje. Ovaj podatak nam govori sa kojim programskim jezicima da pristupimo, sa kojim framework-om.

5.  Struktura web sajta

 • Koji je broj strana koji će imati web sajt?
 • Prikaz sitemap-e potencijalnog projekta u mnogome može da pomogne
 • Koliko različitih tipova stranica/layout-a postoji (Homepage, About us, Portfolio/Gallery, Contact page )
 • Da li je web sajt jednojezičan ili višejezičan i o kom broju jezika se radi?

Nije isto ukoliko radite web sajt koji ima 4 strane i web sajt koji ima na hiljade strana. Sajt od 4 strane može takođe da bude veoma komplikovan u smislu da se posveti pažnja svakom detalju, visokom kvalitetu dizajna, ali je veoma bitna informacija kako bi se mogao sagledati projekat.

Web paketi nisu najbolje rešenje za klijente

Oni ne definišu precizno klijentove potrebe i veoma lako neka od strana naručioc/agencija mogu biti oštećeni.

Ukoliko se u web paketu navede broj strana neograničen ili 50+,  a pritom još i potpišete takav ugovor, tu je neizdefinisano koliko Vi zaista treba da radite.

Veoma je bitno da se ne pristupi izradi web sajta kao «štancovanju», strana/segmenata, već da je svaka informacija, svaki layout svrsishodan i da se posveti pažnja svakom detalju.

Homepage jeste dominantna strana, ali je potrebno posvetiti pažnju i svim ostalim stranama.

6.  Statički ili dinamički web sajt

 • Ko unosi sadržaj na web sajt (naručioc ili agencija)?
 • Da li je potrebno da sajt poseduje CMS sistem preko kojeg bi naručioc unosio informacije?
 • Koliko često planirate izmene na sajtu i koji su to elementi koje biste menjali?

Ukoliko je naručiocu neophodna prezentacija koja neće zahtevati izmene, onda je besmisleno kreirati CMS sistem ili koristiti neku od platformi. Pre svega klijent to ne želi da plati, nije mu potrebno, popularne plaforme imaju element vulnerability – ranjivosti.

U praksi 99% naručioca očekuju da je web sajt dinamički i očekuju da će moći menjati sadržaj, te je potrebno i planirati njihovu obuku.

7.  Funkcionalnosti web sajta

Ovo je jedna od ključnih stavki.

Ovde je neophodno da naručioc unese što je moguće više informacija o samoj funkcionalnosti.

Primer 1:

Potrebno je da korisnici mogu da se registruju. Kada se registruju popunjavaju sledeće podatke… Kada se registruju treba da dobiju aktivacioni mail. Posle logovanja imaju svoje profile sa sledećim elementima…

Dakle, svaka funkcionalnost i faza/tok su objašnjeni i na osnovu toga je moguće dati ponudu ili eventualna potpitanja.

Od funkcionalnosti, bitno je navesti, da li se radi o izradi online shop-a, socijalnoj mreži, aukcijskom sajtu, portalu za pretragu nekretnina ili turističkih destinacija…

Primer 2:

Potrebno je 10 firmi/zastupnika istaći na web sajt, od toga postoji 3 kategorije i 2 potkategorije za svaku firmu. Potrebno je da mi kreirate kompletnu funkcionalnost, kreirate kategorije i potkategorije, a mi ćemo unositi proizvode. Plaćanje će biti pouzećem, kreditnim karticama, Paypal-om…

Jedna od bitnih informacija je da li web sajt treba da bude responsive, prilagođen za sve prenosive uređaje. Ova funkcionalnost je u zadnje vreme postala standard i skoro pa da se podrazumeva, ali je potrebno o tome diskutovati sa naručiocem jer postoje izuzeci i različiti zahtevi.

8.  Budžet

Informacija o budžetu koji nameravate da uložite za potencijalni projekat, može da posluži agenciji kao indikator Vaše ozbiljnosti i koliko Vi realno imate pojam o ceni za koju tražite zahtev.

Većina naručioca izbegava da definiše svoj budžet, očekujući da prvo dobije ponudu i da na taj način (ne)otkriva karte.

Međutim, navođenjem budžeta pružate web dizajn agenciji mogućnost da Vam saopšti šta može da učini unutar budžetski okvira.

Cena neće biti kalkulisana u odnosu na budžet klijenta, već na osnovu zahteva, te ukoliko se radi o projektu koji košta 900 evra, a klijent je naveo 5000 evra, cena će biti 900 evra, ali će se informacija o budžetu iskoristiti da se klijentu dodatno ponudi šta je još moguće uraditi kako bi se projekat unapredio.

Takođe ukoliko je realna cena za projekat 2000 evra, a klijent ima budžet od 1000 evra, moguće mu je ponuditi u sklopu budžeta ponudu, koja će biti bez nekih stavki koji poskupljuju izradu projekta.

Zato predlažemo kao rešenje okviran budžet, (od – do).

Taktički i informativno je veoma korisna informacija i povoljna opcija za obe strane.

9.  Rokovi

Rokovi su veoma važan faktor koji umnogome utiče na internu raspodelu posla, sortiranje projekata po prioritetima, ceni.

Ukoliko nemate definisan Timeframe,  «deadline» rok, onda se projekat radi u standardnom režimu i to što rok nije definisan ne znači da će se projekat raditi van realnog vremenskog roka.

Definisanje rokova je direktno povezano sa projektnom dokumentacijom i u 99% slučajeva je web dizajn agencija ona koja na osnovu zahteva odgovara naručiocu koji je rok po njoj realan.

Ukoliko naručioc zahteva, da projekat bude van realnih vremenskih rokova i da se radi prekovremeno, onda se to održava i na krajnju cenu.

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu da posluže za sve ono što nije rečeno u prethodnim stavkama ili je bilo van tematike i postavljenih pitanja.

Nadam se da će ovo pomoći onima koji žele da naruče uslugu, a i web dizajn agencijama koji su imale problem sa ovom tematikom.

 • Preuzmite blanko narudžbenicu / projektnu dokumentaciju –  [button style=“1″ caption=“DOWNLOAD“ link=“https://www.popwebdesign.net/popart_blog/wp-content/uploads/2015/02/Projektna-dokumentacija.pdf“][/button]
 • Preuzmite primer popunjene narudžbenice / projektne dokumentacije –  [button style=“1″ caption=“DOWNLOAD“ link=“https://www.popwebdesign.net/popart_blog/wp-content/uploads/2015/02/Projektna-dokumentacija-Aurora.pdf“][/button]

 

 

Dejan Popović

Founder at PopArt Studio d.o.o.