Fontovi za Logo na Koje Ste Čekali


Logo je kompleksna kompozicija – sastoji se od različitih delova, koji su skrojeni u jednu neraskidivu celinu. Svaki elemenat logoa je podjednako važan i doprinosi ukupnom kvalitetu, a jedna od najvažnijih stvari je izbor dobrog fonta.

Nekada je potrebno pogledati desetine ili stotine fontova da bi odabrali onaj pravi, što čini da ovaj zadatak izgleda teško. Međutim iskustvo dizajna brendova velikih kompanija daje nam jasnu ideju da se fontovi za logo vrte oko nekoliko određenih stilova. Oni se mogu podeliti na:

  • Handwritten (ručno pisani) fontovi (Coca-Cola, Disney, Ford)
  • Sans-serif (Facebook, Apple, eBay)
  • Serif (Google, Volvo, Sony)

Naravno, kada imamo ovu top listu, možemo se bolje orjentisati u izboru odgovarajućih fontova za logo. Napravili smo malo istraživanje različitih tipografskih serija i kao rezultat dobili smo malu kolekciju popularnih fontova za logo. Klikom na sliku možete preuzeti kompletnu kolekciju fontova koji su prikazani.

najbolji besplatni fontovi za logo

Sada kada imate najbolje varijante fontova za svoj logo, još ostaje je da izaberete odgovarajući stil koji se uklapa sa drugim elementima na takav način da vašim loogom impresionirate svoje klijente.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)

facebook
twitter
google
pinterest