Ikone predstavljaju grafički prikaz motiva, entiteta, programa, podataka, akcija i tako dalje. Insprativna stvar u vezi sa ikonama je ta što one predstavljaju mini grafiku gde detalji i dobar dizajn znače sve. Za danas smo prikupili nekoliko odličnih primera dizajna ikona za koje se nadamo da će Vam dati inspiraciju za sledeći projekat.

Od lepih tekstura, linija i tipografije postoji mnogo inspirativnih elemenata koje ćete videti na slikama ispod ovog teksta.

01. Dizajn ikona

02. Dizajn ikona

03. Dizajn ikona

04. Dizajn ikona

05. Dizajn ikona

06. Dizajn ikona

07. Dizajn ikona

08. Dizajn ikona

09. Dizajn ikona

10. Dizajn ikona

11. Dizajn ikona

12. Dizajn ikona

13. Dizajn ikona

14. Dizajn ikona

15. Dizajn ikona

16. Dizajn ikona

17. Dizajn ikona

18. Dizajn ikona

19. Dizajn ikona

20. Dizajn ikona

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.