Budučnost izrade i dizajna veb-sajtova finansijske industrije.

Kako da obezbedite siguran i pouzdan web sajt za finansijske usluge, koji pritom pruža i dobro korisničko iskustvo? 

Slike koje dolaze na um kao prve asocijacije u vezi sa finansijama verovatno su stvari poput katanaca, ključeva, bankovnih sefova, i (u najboljem slučaju) gomile novca. Razradom ovih mentalnih slika u fraze, dolazimo do ključnih elemenata bitnih kada je u pitanju sajt za finansijske usluge. To su sigurnost, zaštita, i obezbeđivanje ta dva klijentima po svaku cenu. 

Agencije i kompanije koje pružaju finansijske usluge trebalo bi da prirodno istaknu koncept poverenja, kako na svom veb-sajtu, tako i u samim uslugama. Ključne asocijacije koje klijenti povezuju i očekuju kada su u pitanju njihove finansije jesu sigurnost, dobra organizacija, i profesionalnost. Iste ove odnose se i na veb-sajtove finansijskih usluga. Pošto su stručnjaci za finansijsku sigurnost fokusirani na finansije, a ne na dizajn i izradu veb-stranica, važno je da angažuju pravu agenciju sa iskustvom na ovom polju, koja će moći da se uspešno pobrine o tom delu posla za njih.

Modernizacija i digitalizacija danas zahtevaju da svaka vrsta usluge obezbedi zadovoljavajuće digitalno iskustvo prilagođeno potrebama svojih korisnika. Sektor finansijskih usluga nije izuzetak – ovaj faktor obezbeđuje ne samo zadovoljstvo postojećih mušterija, nego i potencijalno akumulisanje novih. Zbog toga je od ključne važnosti da odaberete visokokvalitetnu agenciju za izradu i dizajn veb-sajtova koja je sposobna da ispuni sve potrebne uslove. 

 

Glavne prednosti veb-sajta finansijskih usluga

Profesionalan i pouzdan veb-sajt jeste, i ostaće, neophodan za pružanje finansijskih usluga. Tri glavne prednosti koje veb-sajt treba da ima kako bi bio ovakav su precizna navigacija, brzina i jednostavnost upotrebe. Veb-sajt koji je previše komplikovan za upravljanje, zbunjujući i/ili spor, neminovno će dovesti do nezadovoljstva među klijentima – što je upravo suprotno od cilja bilo koje usluge.

Postavljanje pravih pitanja prilikom izrade veb-sajta finansijskih usluga je od velikog značaja – jer odgovori omogućavaju stvaranje odgovarajućeg dizajna. Ova pitanja se odnose na precizno određenu ciljnu publiku, specifikaciju vrste usluge, ulogu veb-sajta u celokupnom poslovnom planu i očekivane rezultate u vezi sa veb-sajtom.

Pitanje prilagođenosti mobilnim uređajima takođe postaje sve relevantnije. Ljudi danas više koriste pametne telefone za pretraživanje interneta nego računare, pa je neprihvatljivo ponuditi korisnicima veb-sajt koji nije funkcionalan na mobilnim uređajima. Umesto toga, industrija finansijskih usluga treba svojim klijentima pružiti responzivan veb-sajt putem izrade i dizajna koji obezbeđuju automatsko prilagođavanje ekrana uređaja.

Međutim, ispred prilagođenosti mobilnim uređajima je pitanje pristupačnosti veb-sajta. Ovo je bitan aspekt svakog dizajna veb-sajta, ali posebno važan za veb-sajtove finansijskih usluga, s obzirom da su ove kompanije zakonski obavezne da svoje usluge učine dostupnim svim klijentima, uključujući osobe sa invaliditetom.

 

Dizajn veb-sajtova oblikuje budućnost finansijskih usluga poput bankarstva

Digitalno bankarstvo postaje sve veći trend u poslednje vreme, što znači da ljudi sve više koriste onlajn bankarske usluge. Zbog toga dizajn veb-stranica banaka postaje sve važniji. Osim toga, kvalitet dizajna veb-sajta utiče na nivo mogućnosti za sajber-napade i druge bezbednosne propuste, koji mogu ugroziti podatke klijenata i oštetiti reputaciju banke. Loše dizajnirane veb-stranice neizbežno će dovesti do gubitka klijenata u finansijskim uslugama. Banke koje pažljivo biraju svoje veb dizajnere, obezbeđujući visokokvalitetno korisničko iskustvo i sigurnost, oblikuju sebi uspešnu budućnost.

Kroz banke prolazi značajna količina osetljivih informacija, kao što su finansijske transakcije klijenata, lični i drugi poverljivi podaci. Zbog visokorizičnosti raspolaganja ovakvim informacijama, banke moraju implementirati dodatne sigurnosne mere kako bi zaštitile podatke svojih klijenata od neovlašćenog pristupa ili potencijalnih curenja podataka.

 

Mere bezbednosti za web sajt finansijskih usluga

Nekoliko specifičnih mera za obezbeđivanje sigurnosti podataka klijenata finansijskih usluga uključuje implementaciju višestruke autentifikacije, što zahteva od korisnika da se identifikuju korišćenjem više od jedne metode, kao što su lozinka i token ili biometrijsko skeniranje. Takođe, redovno ažuriranje softvera i sistema, kao i redovni bezbednosni pregledi su neophodni kako bi se osiguralo da se sve ranjivosti i rizici odmah isprave. Ograničavanje pristupa osetljivim podacima i enkripcija osetljivih podataka pomažu u zaštiti podataka klijenata od neovlašćenog pristupa ili potencijalnih ljudskih grešaka. Naravno, zadovoljstvo klijenata ne zavisi samo od veb-sajta – zaposleni u kompanijama finansijskih usluga takođe treba da budu obučeni o najboljim praksama bezbednosti.

 

Ključni elementi dizajna koji sajt za finansijske usluge treba da poseduje:

 • Precizna i jednostavna navigacija veb-sajta: Kao što je već pomenuto, veb-sajt treba da bude lak za snalaženje, sa jasno obeleženim i organizovanim informacijama koje omogućavaju korisnicima da brzo pronađu ono što traže.
 • Pristupačnost osobama sa invaliditetom: Veb-sajtovi finansijskih usluga moraju da prioretizuju pristupačnost osobama sa invaliditetom, koja se postiže izradom i dizajnom veb-sajta sa implementiranim alternativnim tekstovima za slike, opisnim naslovima i podnaslovima, titlovima za video zapise, pristupačnim tastaturama i/ili kontrastima boja. Sve ovo ne samo da koristi osobama sa vizuelnim ili slušnim oštećenjem ili fizičkim invaliditetom, već poboljšava korisničko iskustvo za sve korisnike.
 • Optimizacija za mobilne uređaje: S obzirom na sve veću upotrebu pametnih telefona i drugih mobilnih uređaja, važno je ponovo istaći optimizaciju veb-sajtova finansijskih usluga za pregled na mobilnim uređajima i prilagodljivost dizajna za različite veličine ekrana.
 • Personalizacija: Veb-sajtovi finansijskih usluga trebaju biti dizajnirani tako da se prilagode individualnim potrebama i preferencijama korisnika, što može uključivati personalizovane preporuke, prilagođene korisničke interfejse i ciljani marketing.
 • Bezbednosne funkcije: S obzirom na sve veću pretnju sajber napada i krađe identiteta, bezbednosne funkcije u izradi i dizajnu veb-sajta, kao što su sigurni procesi prijave, enkripcija osetljivih podataka, zaštita mreža od neovlašćenog pristupa i redovna bezbednosna ažuriranja, treba da budu visok prioritet u dizajnu veb-sajta za finansijske usluge.
 • Sažeta i jasna komunikacija: Veb-sajt treba da bude dizajniran tako da jasno komunicira važne informacije korisnicima, a jezički stil treba da bude lako razumljiv i lišen suviše stručnih žargona.

Uključivanje ovih elemenata u dizajn uz pomoć agencije za izradu i dizajn veb-sajtova omogućava industriji finansija da pruži glatko i bezbedno digitalno iskustvo svojim klijentima, što pomaže u izgradnji poverenja i povećanju korišćenja digitalnih finansijskih usluga.

Primer sajta ministarstva finansija Republike Srbije.
Dizajn – PopArt Studio

 

Veštačka inteligencija (AI) igra značajnu ulogu u budućnosti finansijskih usluga

Papiri i ručni rad su već zastareli, teško održivi i neprofitabilni, stoga finansijske institucije sve više automatizuju svoje procese, što će se u budućnosti samo pojačavati. Finansijske usluge koje mogu pružiti hiper-personalizovana iskustva svojim klijentima putem izrade veb-sajta koji uključuje četbotove, samoposlužne portale i digitalnu forenziku definitivno će imati značajnu prednost u odnosu na one koji koriste zastarelu tehnologiju. Kao i u svim drugim oblastima, veštačka inteligencija će stoga služiti da pojednostavi i ubrza obradu podataka, omogućavajući ljudskim radnicima da se usredsrede na zadatke veće važnosti i pružanje boljeg korisničkog iskustva.

Upotreba AI tehnologija (kao što su mašinsko učenje, obrada prirodnog jezika i robotika) već transformiše način isporuke finansijskih usluga, od korisničke podrške do upravljanja rizikom i savetovanja o investicijama. Neki specifični primeri kako se AI koristi u industriji finansijskih usluga su:

 • Detekcija prevare: Backend programeri mogu uključiti AI kako bi obezbedili snažne bezbednosne mere i u realnom vremenu otkrili sumnjive transakcije, poboljšavajući brzinu sprečavanja prevare.
 • Korisnička podrška: AI četbotovi i virtuelni asistenti koje implementiraju programeri mogu pružati neprekidnu korisničku podršku, odgovarati na često postavljana pitanja i rešavati probleme, oslobađajući ljudsku radnu snagu da se fokusira na složenije zadatke.
 • Personalizovani marketing: Izrada veb-sajta može implementirati AI koji analizira podatke o klijentima i pruža personalizovane preporuke usluga, poboljšavajući vernost i angažman klijenata.
 • Saveti o investicijama: Kroz saradnju između frontend i backend programera, AI se može implementirati tako da pruža personalizovane savete o investicijama zasnovane na individualnim ciljevima klijenata i toleranciji rizika.
 • Upravljanje rizikom: Backend programeri su odgovorni za integraciju analize ogromnih količina podataka pomoću AI kako bi identifikovali potencijalne rizike i prilike, omogućavajući finansijskim institucijama da donose informisane odluke i obezbede bolje upravljanje svojim platformama.

Kako AI tehnologije nastavljaju da se razvijaju i unapređuju, verovatno će igrati još veću ulogu u oblikovanju budućnosti finansijskih usluga. Međutim, kako bi se pravilno implementirali ovi AI elementi u poslovanje i maksimalno iskoristile njihove prednosti, ali i izbegli njihovi nedostaci, finansijske usluge bi trebale prepustiti ovaj posao stručnjacima za izradu i dizajn veb-sajtova.

 

Povećanje upotrebe digitalnih plaćanja putem veb-sajtova finansijskih usluga

Događaji u proteklim godinama povećali su upotrebu digitalnih plaćanja na globalnom nivou, a ovaj proces se sada samo nastavlja širom sveta. Finansijske usluge će morati unaprediti infrastrukturu plaćanja za moderne korisnike koji već postaju naviknuti na personalizovana i sigurna plaćanja u realnom vremenu.

Prema statistikama o digitalnom bankarstvu, oko 60% potrošača je zainteresovano za korišćenje digitalne banke u narednoj godini, a 43% njih navodi poboljšan transfer novca kao svoj glavni motivator. Osim toga, oko 27% Amerikanaca koristi isključivo onlajn banku, a 88% njih je zadovoljno ovim vidom usluge, dok samo 66% potrošača koji koriste tradicionalne banke izveštava o zadovoljstvu korišćenjem.

Ovakva statistika najavljuje povećanu digitalizaciju finansijskih usluga i mogućnost za potpunu promenu tradicionalnih finansijskih institucija u budućnosti, što znači da je krajnje vreme da finansijske usluge posvete više pažnje svojim veb-sajtovima.

Frontend i backend programeri mogu uključiti složene onlajn sisteme za plaćanje koji su neophodni veb-sajtovima u industriji finansijskih usluga, pri čemu će se frontend programeri fokusirati na dizajn korisničkog interfejsa i korisničko iskustvo, dok će backend programeri obratiti pažnju na arhitekturu sistema, obradu plaćanja i integraciju sa drugim sistemima. To još jednom ističe važnost izbora pravih stručnjaka za izradu i dizajn veb-sajtova.

 

Sajt za finansijske usluge – Primeri

Izuzetno je važno da dizajn veb-sajta finansijskih usluga odražava profesionalnost, pouzdanost i praktičnost. Veb-sajt finansijske kompanije često je prvi kontakt potencijalnog klijenta sa tom kompanijom. Dobro osmišljen veb-sajt može ostaviti pozitivan prvi utisak i doprineti uspostavljanju poverenja. Zbog toga treba uzeti u obzir elemente kao što su šeme boja, animacije i interaktivni elementi, mogućnosti pretrage, prijateljski ton i lako dostupni meniji i kontakt informacije.

Banke, platforme za transfer novca, investicione firme ili čak Ministarstvo finansija mogu poslužiti kao primer zadovoljavajućeg veb-sajta finansijskih usluga. PopArt Studio je dizajnirao veb-sajt za Ministarstvo finansija Republike Srbije. Ovaj veb-sajt pažljivo je osmišljen kako bi odgovarao svrsi, kombinujući boje crvene i plave sa belom pozadinom kako bi predstavio srpsku zastavu, ali i pružio čisto korisničko iskustvo i istakao tekst. Poseduje jednostavnu i preciznu navigaciju prilagođenu potencijalnim posetiocima različite starosne dobi i veština snalaženja u radu sa računarom. Za one koji štede svoje vreme i oči, dostupna je opcija pretrage na veb-sajtu. Društveni linkovi (Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube) lako su uočljivi na vrhu stranice, a celokupan dizajn veb-sajta je ozbiljan i profesionalan, u skladu sa datom uslugom.

Naravno, ovi elementi dizajna će uvek varirati u skladu sa prethodno pomenutim pitanjima koja se odnose na ciljnu publiku, vrstu usluge, funkciju veb-sajta u poslovnom planu i očekivane rezultate u vezi sa veb-sajtom.

Na primer, veb-sajt banke će imati neke druge prioritete i prednosti kada je reč o dizajnu. Kao što se može videti na primeru veb-sajta Country Bank banke, on nudi funkcionalan dizajn jer je usmeren na ljude, prikazujući svakodnevne ljudske životne situacije, stvarajući opštu pozitivnu kućnu atmosferu. Takođe, pruža jasne i jednostavne pozive na akciju (CTA) na dnu početne stranice, kao i vizualno privlačan sadržaj organizovan u segmente, kombinovan sa zelenom bojom koja simbolizuje naravno, dolare na umu posetilaca.

Možda je najbolja opcija za pronalaženje inspiracije kada je reč o najnovijim trendovima za veb-sajtove finansijskih usluga da pogledate pobedničke veb-sajtove na Awwwards, koji prepoznaju i promovišu najbolje od najboljih kada su u pitanju inovativne i talentovane kreacije.

Imati dobro osmišljen veb-sajt je od suštinskog značaja za finansijske usluge kako bi izgradile poverenje sa svojim klijentima, povećale svest o brendu i obezbedile pozitivno korisničko iskustvo, stoga dizajn i kvalitet izrade veb-sajta postaje ključan za uspešnost u ovoj industriji. Međutim, ukoliko su finansijski stručnjaci voljni da angažuju IT stručnjake i prepuste im ovaj deo posla, mogu to okrenuti u svoju korist i unaprediti svoje poslovanje. Pobrinite se da vaš veb-sajt bude oličenje vaše profesionalnosti i verodostojnosti u očuvanju novčanih sredstava klijenata, bilo to u fizičkom ili sajber sefu.