Pogrešno Korišćenje HTML Tagova


Pogrešno Korišćenje HTML Tagova

Ako pogledate izvorni kod većine web sajtova možete primetiti da se iste greške ponavljaju. Ove greške se navike koje su ostale još iz dana početaka kodiranja usled nedostatka objašnjenja. U nastavku članka ćemo predstaviti neke najčešće greške kod HTML tagova i elemenata zajedno sa objašnjenjem i opisom kako pravilno koristiti te tagove i elemente u vašem kodu.

Pogrešno korišćenje <br> taga

The <br /> HTML tag

Kako ne koristiti <br> tag

Česta greška kod korišćenja <br> taga je kada se koristi za stvaranje razmaka i praznog prostora u vašem sadržaju. WYSIWYG editori su poznati po ubacivanju višestrukih line break-ova i praznih paragraf tagova.

Kako pravilno koristiti <br> tag

<br> se koristi da bi napravio line break u rečenici. Koristite elemente paragrafa za deljenje sadržaja a margine iz CSS-a za postavljanje razmaka između.

Pogrešno korišćenje <div> taga

The<br />
<div> HTML tag

Kako ne koristiti <div> tag

Kada smo se prvi put uhvatili kodiranja HTML-a i CSS-a bili smo veoma slobodni i malo smo se zanosili sa upotrebom div taga i maltene smo svaki element strane stavljali u poseban div.

Kako pravilno koristiti <div> tag

<div> tag je potpuno prihvatljivo koristiti za definisanje glavne strukture web strane ali isto tako treba odabrati odgovarajuće tagove za ostale elemente na strani. Paragraf tagovi, ordered/unordered liste i definition liste mogu biti logičniji izbor.

Pogrešno korišćenje <small> taga

The <small> HTML tag

Kako ne koristiti <small> tag

<small> tag se često koristi pogrešno kao što mu i samo ime sugeriše da se stvori tekst koji je male veličine.

Kako pravilno koristiti <small> tag

CSS treba uvek koristiti za stilizovanje cele prezentacije tako da veličinu fonta i samog teksta treba kontrolisati putem CSS-a. <small> HTML tag je rezervisan za definisanje “smallprint” ili teksta za legalnost.

Pogrešno korišćenje <hr> taga

The<br /><br />
<hr /> HTML tag

Kako ne koristiti <hr> tag

Upotreba <hr> taga je veoma retka pojava u zadnje vreme alo ako ga negde vidite sigurno je pogrešno upotrebljen kao linija koja odvaja dve sekcije na strani.

Kako pravilno koristiti <hr> tag

U zadnje vreme odnosno od pojave CSS-a opcije za border su pravo rešenje za svaku situaciju međutim <hr> tag ima specifičnu upotrebu u situacijama kada se definiše izgled koji ima kopije kao što je slučaj sa poglavljima knjige i slično.

Pogrešno korišćenje <title> taga

The <title> HTML tag

Kako ne koristiti <title> tag

U većini slučajeva HTML <title> tag (ne atribut) se pogrešno koristi u dva ekstremna slučaja. Ili ne sadrži nikakvu vrednu informaciju ili je napakovan sa gomilom reči zbog “SEO-a”.

Kako pravilno koristiti <title> tag

<title> treba precizno ali koncizno da opisuje sadržaj strane. Bitno je da sadrži ključne reči koje imaju veze sa sadržajem koji se nalazi na strani pošto je to element koji pretraživači prepoznaju ali ponavljamo ne treba ga zloupotrebljavati.

Pogrešno korišćenje <img> taga

The <img> HTML tag

Kako ne koristiti <img> tag

Pogrešno korišćenje <img> taga u stvari ima više veze sa pogrešnim odnosno nepotpunim korišćenjem njegovih alt atributa. Često je tekst u okviru alt atributa totalno irelevantan ako uopšte postoji naravno.

Kako pravilno koristiti <img> tag

<img> tag alt atribut treba da sadrži tačan opis slike. Ako se slika koristi za link onda treba navesti gde taj link vodi. U slučaju da slika nema nikakvu važnost prazan alt atribut je prihvatljiv.

Pogrešno korišćenje <label> taga

The <label> HTML tag

Kako ne koristiti <label> tag

<label> je još jedan tag koji se više zaboravlja nego što se pogrešno koristi. Kada se pojavi retko ima for atribut.

Kako pravilno koristiti <label> tag

<label> tag se koristi da poveže neko polje sa opisnim label-om. Za dodatnu korisnost dodaje se for atribut kako bi se omogućilo korisniku da klikne na label za aktivaciju odgovarajućeg polja za unos.

Pogrešno korišćenje <address> taga

The<br /><br />
<address> HTML tag

Kako ne koristiti <address> tag

Ime <address> taga pogrešno sugeriše da ga treba koristiti oko poštanske adrese na kontakt strani.

Kako pravilno koristiti <address> tag

Pravilna upotreba <address> taga je da se definiše autor ili vlasnik dokumenta. Zbog toga je obično oko njihovog imena zajedno sa kontakt email adresom ili brojem telefona.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest