Posts by tag: greske HTML tag

Pogrešno Korišćenje HTML Tagova

Pogrešno Korišćenje HTML Tagova

21 октобра, 2011

Ako pogledate izvorni kod većine web sajtova možete primetiti da se iste greške ponavljaju. Ove greške se navike koje su ostale još iz dana početaka kodiranja usled nedostatka objašnjenja. U nastavku članka ćemo predstaviti neke najčešće greške kod HTML tagova i elemenata zajedno sa objašnjenjem i opisom kako pravilno koristiti te tagove i elemente u vašem kodu.

3188 views