izdvojena slika kreativni primeri infografika

Infografika se smatra jednim od najefikasnijih načina da se podaci predstave na jednostavan, efektan i kreativan način. Zbog toga ovakav oblik grafičkog prikaza postaje sve popularniji prilikom ilustrovanja velike količine podataka, čineći ih lako razumljivim i prijemčivim.

Brojni dizajneri širom sveta specijalizovali su se upravo za takozvani dizajn informacija, odnosno ličnih podataka, statističkih rezultata, matematičkih ili kulturoloških podataka i drugih vidova informacija.

Zašto baš infografika?

Kada se grafički elementi povežu sa podacima u kreativnu celinu, posmatrači će na taj način mnogo lakše razumeti prikazano, brže će zapamtiti ključne pojmove, lakše će uočiti razliku među šablonima i umeće lako da prenesu suštinu drugima.

Evo i statističkih podataka koji govore tome u prilog:

  • najčešće zapamtimo svega 20% pročitanog teksta
  • slike u boji za 80% povećavaju verovatnoću da će sadržaj biti pročitan
  • zapamtićemo čak 90% vizuelnih prikaza

Mogućnosti za izradu infografičkih rešenja su nepregledne i zavise od umeća i kreativnosti dizajnera. Predstavljamo vam ovom prilikom neke od najupečatljivijih infografika kreiranih širom sveta za različite teme i različite vrste podataka.

Ako vas zanima ovakav oblik vizuelizacije ili se upravo pripremate da i sami krerate infografiku za vaš sledeći projekat, primeri koji slede mogu vam poslužiti kao odličan izvor inspiracije.

Uživajte!

beatles bend pesme infografik
Izvor slike: Dueling data
infografika sweet dreams
Autor: Martin Liveratore / Izvor slike: IdN
infografika krug trcanje
Autor: Martin Liveratore / Izvor slike: IdN
infografika uticaj boja na kupovinu
Izvor slike: Creative bloq
infografika should I work for free jessica hirche
Autor: Džesika Hirš (Jessica Hirche) / Izvor slike: Should I work for free
infographic travel website design popart studio
Autor: PopArt Studio
infografika kreiranje web sajt specifikacije popart studio
Autor: PopArt Studio
infografika kretanje u toku dana
Autor: Šinji Hamana (Shinji Hamana) / Izvor slike: IdN
game of thrones likovi infografika
Izvor slike: Dueling data
infografika twenty-fifty gmo klimartske promene
Autor: Džema Voriner (Gema Warriner) / Izvor slike: IdN
infografika italija more
Autor: Stefanija Gera (Stefania Guerra) / Izvor slike: IdN
infogrfaika pojasnjenje legenda
Autor: Stefanija Gera (Stefania Guerra) / Izvor slike: IdN
infografika kobe bryant kosarks nba lakers
Izvor slike: Buzzfeed
feltron annual report infografika
Autor: Nikolas Feltron (Nicholas Feltron) / Izvor slike: Feltron
infografika dribbble dizajneri
Autor: Džejmi Brajtmor (Jamie Brightmore) / Izvor slike: 4muladesign
infografika responive images problem solution
Izvor slike: Awwwards
infografika film inception
Autor: Rik Slašer (Rick Slusher) / Izvor slike: Creative bloq
infogrfaika scoutwin fudbal aplikacija
Autor: PopArt Studio
infografika bicikli kroz istoriju
Autor: K A I W A – Kamil Ivaščišin (Kamil Iwaszczyszyn) / Izvor slike: IdN
infogrfaika gitare brendovi
Autor: K A I W A – Kamil Ivaščišin (Kamil Iwaszczyszyn) / Izvor slike: IdN
infografika twitter on paper
Autor: Herardo Obijeta (Gerardo Obieta) / Izvor slike: Awwwards
infografika steve jobs zivot i rad
Izvor slike: Mashable

Kao ljubitelja vizuelne komunikacije, zanimaće vas i tekstovi:

Nađa Božović

Inspired by original narratives and amazed by effective visuals. Enjoys diving deep into the story research. A lifelong learner and an eternal optimist.