Pravilo trećine (eng. rule of thirds) zapravo nije strogo pravilo i nije nešto čega svaki fotograf treba slepo da se pridržava. Ipak, svako ko želi da njegova fotografija bude efektna i vizuelno prijemčivija trebalo bi da vodi računa o trećinama, mreži pravougaonika i tačkama preseka vertikalnih i horizontalnih linija.

Ukoliko ste profesionalni fotograf, znate o čemu govorimo. Ako ste tek na početku karijere ili ste jednostavno zaljubljenik u ovu vrstu umetnosti, ovo je prilika da nešto više o tome naučite.

Šta podrazumeva pravilo trećine?

Kada jednu fotografiju presečemo (zamišljenim) linijama, tako da dve horizontalne i dve vertikalne linije naprave mrežu 3×3, odnosno podele sliku na devet jednakih pravougaonika sa četiri tačke preseka, tada je reč o primeni pravila trećine.

Drugim rečima, to je jedna od kompozicionih tehnika uz pomoć koje se postiže balansirano pozicioniranje elemenata na fotografiji.

Tačke preseka mesta su na kojima bi trebalo da budu smešteni glavni, noseći elementi na slici, bilo da je reč o subjektima ili objektima. To su tačke na kojima će fokus gledaoca biti najizraženiji. Svaki motiv koji se postavi u njihovo središte biće dodatno naglašen na veoma suptilan način i doprineće snažnom efektu fotografije.

Pozicioniranje može da se vrši i naknadno, prilikom uređivanja fotografije u nekom od računarskih programa, ali pre svega, trebalo bi voditi računa o tome već pri kadriranju, odnosno i pre nego što je fotografija napravljena. Većina fotoaparata, pa čak i mobilnih aplikacija, u sebi sadrži integrisanu mogućnost prikazivanja ove mreže, što u velikoj meri olakšava postavku elemenata unapred.

Reč je, dakle, o smernicama koje vode ka uravnoteženoj kompoziciji i dodatno privlače pažnju posmatrača. Objekat koji se na fotografiji nalazi, recimo, u gornjem levom uglu, biće podjednako važan kao i onaj koji se nalazi u donjem desnom uglu slike.

Prilikom fotografisanja pejzaža, sa druge strane, preporuka je da prostor koji na slici zauzima nebo u odnosu na vodenu ili kopnenu površinu, treba uvek da bude u razmeri 1/3 prema 2/3. To znači da bi linija horizonta trebalo da se poklapa sa donjom ili gornjom horizontalnom linijom na fotografiji.

Kada se na slici predstavaljaju ljudi, smernice ukazuju na to da se jedna od linija ili tačaka preseka postavi u visinu očiju portretisane osobe, jer će se na taj način postići jača povezanost posmatrača sa subjektom.

Budući da je fotografija vizuelni medij i da se vizuelizacijom najlakše može razumeti primena pravila trećine, predstavljamo vam najuspešnije primere fotografija koje su nastale vodeći se ovom tehnikom kompozicije.

 

Fotorafija pravilo trecine Shaw Academy 2
Izvor slike: Shaw Academy

 

Fotogrfaija Pravilo trecine Shaw Academy
Izvor slike: Shaw Academy

 

Pravilo ttrecine Creative Market 1
Izvor slike: Creative Market

 

Pravilo trecine Creative Market 2
Izvor slike: Creative Market

 

Fotografija pravilo trecine Tasha Chawner
Izvor slike: Tasha Chawner

 

Fotografija pravilo trecine Katya Jackson website
Izvor slike: Katya Jackson

 

Fotografija pravilo trecine Wix
Izvor slike: Wix

 

Fotografija pravilo trecine Life in LoFi
Izvor slike: Life in LoFi

 

Fotografija pravilo trecine Behance
Izvor slike: Behance

 

Fotografija pravilo trecine AntonyZ
Izvor slike: AntonyZ

 

Fotografija pravilo trecine Creative Market 2
Izvor slike: Creative Market

 

Pravilo trecine Photography Mad 3
Izvor slike: Photography Mad

 

Fotografija pravilo trecine Digital Camera World
Izvor slike: Digital Camera World

 

Fotografija pravilo trecine Creative Market
Izvor slike: Creative Market

 

Fotografija pravilo trecine Behance 4
Izvor slike: Behance

 

Fotografija pravilo trecine Behance 3
Izvor slike: Behance

 

Fotografija pravilo trecine Digital Trends
Izvor slike: Digital Trends

 

Pravilo trecine Sidney Pet
Izvor slike: Sidney Pet

 

Fotografija pravilo trecine Life in LoFi 2
Izvor slike: Life in LoFi

 

Fotografija pravilo trecine Photography Mad
Izvor slike: Photography Mad

 

Fotogrfaija pravilo trecine Shaw Academy 2
Izvor slike: Shaw Academy

 

Pravilo trecine Creative Market 3
Izvor slike: Creative Market

 

Da li uočavate efikasnost fotografija koje prate pravilo trećine? Na koji način biste vi primenili ovu kompozicionu tehniku? Podelite svoje mišljenje sa nama u komentarima ispod teksta ili na našoj Fejzbuk stranici.

 

Izvor izdvojene slike: Fujifilm

 

 

Nađa Božović

Inspired by original narratives and amazed by effective visuals. Enjoys diving deep into the story research. A lifelong learner and an eternal optimist.