Posts by tag: Pravilo trećine

Fotografije koje uspešno prate pravilo trećine

Fotografije koje uspešno prate pravilo trećine

26 јануара, 2018

Pravilo trećine (eng. rule of thirds) zapravo nije strogo pravilo i nije nešto čega svaki fotograf treba slepo da se pridržava. Ipak, svako ko želi da njegova fotografija bude efektna i vizuelno prijemčivija trebalo bi da vodi računa o trećinama, mreži pravougaonika i tačkama preseka vertikalnih i horizontalnih linija.

5792 views