Inspirativna Fotografija

Fotografija je poseban vid umetnosti i posebna kategorija umetničke forme. Preko fotografije se izražavaju osećanja i unutrašnje misli. Ovako preneta osećanja mogu probuditi inspiraciju kod dr...

Jovan Ivezic

Inspirativna Fotografija