Vešta Upotreba Negativnog Prostora u Logo Dizajnu


Negativni prostor je prazan prostor između glavnih elemenata dizajna. Uvek je inspirativno videti kako talentovani dizajneri koriste ovaj prostor da kreiraju oblike u logou.

Za danas smo pripremili odlične primere logoa sa sajta dribbble.com koji koriste negativan prostor na vešt i moderan način.

negativni-prostor-01

negativni-prostor-02

negativni-prostor-03

negativni-prostor-04

negativni-prostor-05

negativni-prostor-06

negativni-prostor-07 negativni-prostor-08

negativni-prostor-09

negativni-prostor-10

negativni-prostor-11

negativni-prostor-12

negativni-prostor-13

negativni-prostor-14

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest