HTML5-download-atribut

HTML5 se pojavio sa novim ulaznim tipovima, atributima za forme i API-ima. Kao što to obično biva, ove velike promene zasene one manje nadogradnje, što naročito možemo reći za download atribut.

Kao što možda znate, postoje neki fajlovi koje browser ne može automatski preuzeti; slike, razne web stranice, a zavisno od podešavanja u browser-u nekada i PDF fajlovi. Download atribut daje browser-u jednostavan način da preuzme ove fajlove automatski, bez potrebe pozivanja dodatnih JavaScript-ova. Ovo je veoma korisno za bilo koje aplikacije koje imaju potrebu preuzimanja slika, kao što su upload sajtovi.

Upotreba download atributa

Pošto download atribut nema potrebe da koristi bilo kakve skripte, veoma je jednostavno dodati ga željenom linku:

[html]<a href="myFolder/myImage.png" download>Download image</a>[/html]

Ono što je odlično kod ovoga atributa je da čak možete i postaviti  prilagođeno ime za fajl koji se preuzima, čak i ako to nije ime fajla na serveru. Ovo je dobra opcija za sajtove sa kompleksnim nazivima fajlova ili dinamički kreiranim slikama, na ovaj način dobijate korisnički prilagođeno ime fajla. Da bi dodali ime, potrebno je da dodate znak jednakosti praćen imenom koje želite da koristite u navodnicima, kao na primeru ispod:

[html]<a href="myFolder/veomaNepotrebnoDugoiKomplikovanoImeFajla.png" download="myImage">Download image</a>[/html]

Browser će automatski dodati tačnu ekstenziju za fajl koji se preuzima, tako da nije potrebno uključiti je u vrednost atributa.

Podrška za browser-e

Trenutno jedino Chrome 14+ i Firefox 20+ podržavaju download atribute, pa možete iskoristiti ovu jednostavnu skriptu da proverite da li je atribut podržan.

[code lang=“js“]
var a = document.createElement(‘a’);
if(typeof a.download != "undefined")
{
// download attribute is supported
}
else
{
// download attribute is not supported
}
[/code]

Zaključak

Uzimajući u obzir sve što je dodato u HTML5, download atribut je veoma mali deo i do sada je moglo bi se reći nedovoljno iskorišćen. Ovaj atribut je definitivno je veoma upotrebljiv u današnjim aplikacijama i doprinosi većoj korisnosti i pojednostavljivanju.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.