Za danas smo za Vas pripremili drugi deo primera dizajna fascikli, brošura i memoranduma za kompanije i preduzeća. Pored navedenih primera dizajna memoranduma, takođe ima nekih jako lepih primera dizajna magazina, časopisa i drugog promotivnog materijala.

Nadamo se da će Vas inspirisati i dati ideju da sopstveni dizajn učinite lepšim.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.