Portfolija su jedna od najboljih metoda da dizajneri pokažu kreativnost i znanje. Mogućnost da prikažete svoje sposobnosti na način koji će zainteresovati vašu ciljnu publiku tj. potencijalne klijente i buduće saradnike je važna kao i traženje posla za rezime.

U ovom članku ćemo ispitati tri elementa portfolija koji najbolje prikazuje vaše sposobnosti i dati primere kako bi mogli sami da primenite ove metode.

Veština i Znanje su Bitni Klijentima

Svaki portfolio mora da objasni klijentu tri osnovne veštine:

  • Web tehnologije koje koristite
  • Koje usluge pružate
  • Vizuelni primeri vaših prethodnih radova koji pokazuju da posedujete neophodne veštine za taj posao

Ovo je slično kao i analiziranje mogućnosti i sposobnosti kod slikara: tehnologije predstavljaju alate koje koristi (npr. četkica), usluge predstavljaju jaku tačku (npr. portreti) i na kraju vizuelni primeri kao krajnji rezultat.
Ukoliko ste talentovani za web dizajn, napravite dobar portfolio i opravdajte to znanje.

Važnost ove tri pominjane stavke se podrazumeva. Ukoliko ne objasnite koje jezike poznajete, možete dobiti zahteve za posao koji ne možete da savladate i privučete pogrešne grupe klijenata. Ako ne objasnite koje usluge pružate, moguće je da ćete dobiti zahteve za širok spektar stvari, od dizajniranja ikonica do pisanja softvera i bez portfolija i prethodnih klijenata vaša reputacija će biti potpuno nedefinisana.

Prikazivanje Veština

Postoji mnogo različitih tehnologija koje redovno koristimo. Od jednostavnih markup jezika (HTML), do kompleksnih server-skriptnih jezika (PHP). Bilo da ste dizajner ili developer, veoma je bitno da precizno definišete koje tipove jezika poznajete kako bi privukli željeni tip klijenata. Ovo obično možete da naglasite u listi nabrajanja, ali možete i detaljnije da objasnite na kom ste nivou znanja sa svakim od navedenih jezika.

Brandwood

Brandwood

Shayhowe

Shayhowe

Uituneup

Uituneup

CSSninjas

CSSninjas

Dustin Walker

Dustin Walker

Prikazivanje Usluga

Informacije o uslugama koje pružate se zasnivaju na vašem poznavanju programskih jezika. Pružanje preciznih informacija o uslugama koje pružate, će vam pomoći da privučete potencijalne klijente koje odgovaraju vašim veštinama i tipu projekata koje radite. Osim ako želite da uzimate svaki mogući tip posla.

Florida Flourish

Florida Flourish

Aside

Aside

Nickfinck

Nickfinck

Tonygeer

Tonygeer

Prikazivanje portfolija

Konačno dolazimo do portfolija, gde je uobičajena praksa da se prikaže lepa velika slika ili screenshot urađenog projekta sa svim detaljima i imenom brenda, firme ili pojedinca s kojim ste sarađivali i link do samog sajta (ukoliko postoji – ukoliko ne, dobra praksa je da se sajt hostuje na neki server kako bi se mogao prikazati kao validan rad). Kad prikazujete urađene projekte, najbolje je prikazati najbolje radove sortirane po datumima, ukoliko ima puno radova.

Brynn Shepherd

Brynn Shepherd

Header Footer

Header Footer

Design This

Design This

Art of Davemyers

Art of Davemyers

Kreativnost je presudna

U web dizajn i development poslu, kreativnost i označavanje bitnih apsekata vašeg rada pravi veliku razliku. Ukoliko klijenti znaju ko ste, šta možete da uradite, šta nudite i vidite da ste dobri u svom poslu, pronaći će vas! Prikazivanje portfolija je više od samog navođenja znanja i projekata. Portfolio mora da objasni vašu svrhu, da prikaže vašu želju da vas klijenti angažuju.

Dok imate na umu da sajt mora biti koristan i pristupačan, izrada jedinstvenog portfolija koji ne izgleda dosadno će inspirisati ljude da detaljnije pogledaju vaše radove i ozbiljno razmotre o angažovanju. Ukoliko je prikaz vaših radova zastareo i nečitljiv, niko vas neće angažovati. Kad završite sa čitanjem ovog članka dobro razmislite o vašem portfoliju i da li mu treba modifikacija ili popravljanje kako bi se predstavili u najboljem svetlu.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.