ecommerce i fiskalizacija

Prodaja robe i usluga na malo koja se vrši putem interneta je obuhvaćena novim Zakonom o fiskalizaciji 2022, što znači da će trgovci koji prodaju svoje proizvode ili usluge putem web prodavnica morati da fiskalizuju svoje račune.

Ali, pre svega, treba razjasniti šta je online prodaja – eCommerce.

Zakon o trgovini kaže da je eCommerce tip prodaje koji se ostvaruje na daljinu, i to tako što se roba ili usluge prodaju i poručuju online. Naziva se još i elektronska trgovina i može se ostvariti na sledeće načine:

 1. prodajom putem internet prodavnice
 2. prodajom putem eCommerce platformi
 3. dropshipping-om

Poznato je da online prodaja do sada nije morala da se evidentira putem fiskalne kase. To je donekle i logično jer nije postojao direktan kontakt između prodavca i kupca. Kupcu je robu dostavljao kurir, a uplata se vršila pouzećem (plaćanjem kurirskoj službi koja prodavcu daje novac) ili je plaćanje išlo preko računa.

Sada se to menja.

Promenom zakona, čak i kad nemate direktan kontakt sa kupcem fizičkim licem, moraćete da imate fiskalnu kasu. Sada ćete biti u obavezi da pošaljete račun odštampan i spakovan uz robu ili da ga šaljete elektronski. To nas sve vodi do zaključka da će i internet prodavci odsad morati da imaju fiskalnu kasu (što i jeste počelo da se primenjuje od aprila ove godine). Međutim, ta obaveza izdavanja računa se ne odnosi na poslovanje sa pravnim licima.

Tehnologija na kojoj je zasnovan sistem fiskalizacije još 2005. godine u našoj državi je zastarela i došao je trenutak da se taj sistem modernizuje i unapredi novim tehnološkim rešenjima.

S tim u vezi, izdavanje fiskalnih računa doživljava bitan preokret 1. 1. 2022.godine, kada je stupio na snagu nov Zakon o fiskalizaciji.

fiskalizacija u ecommerce poslovanjima
Izvor: Unsplash

Zakon o fiskalizaciji: nova era e-trgovine

Kako biste samopouzdano išli ukorak sa novinama koje su predviđene zakonom, morate, pre svega, da se upoznate sa adekvatnom terminologijom.

Prvo i osnovno, neophodno je objasniti pojam fiskalizacija. U pitanju je nov način evidentiranja prometa robe i usluga u prometu na malo na specijalnim uređajima. Do sada su ti uređaji bili fiskalne kase, a sada su to elektronski fiskalni uređaji.

Novitet je to da se uvodi obaveza fiskalizacije u mnogim delatnostima koje su ranije bile izuzete iz te obaveze. U tom smislu, treba razgraničiti ko su sada obveznici fiskalizacije. To su svi preduzetnici i privredna društva, osim ako nisu posebno izuzeti (kao npr. advokati i taksisti). Kao što smo rekli, ovo se odnosi čak i na one koji se bave trgovinom roba i usluga na malo putem interneta.

 • Šta obveznik fiskalizacije treba da uradi da bi završio proces elektronske fiskalizacije? Za početak, na sajtu Poreske uprave popunjava prijavu svojih poslovnih jedinica, tačnije vrši registrovanje onlajn prodavnice, nakon čega dobija uputstvo o daljim koracima. Korisnik te podatke registruje putem portala Poreske uprave.
 • Šta je glavna dužnost obveznika fiskalizacije? Preko elektronskog fiskalnog uređaja, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun i dostavlja podatke Poreskoj upravi o izdatom računu u realnom vremenu.
 • Šta je, zapravo, elektronski fiskalni uređaj? Ono što su po starom sistemu bile fiskalne kase, sada su elektronski fiskalni uređaji. Reč je o hardverskom i/ili softverskom rešenju koji će omogućiti obvezniku fiskalizacije da izdaje fiskalni račun i prenosi podatke o izdatom računu u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave. Obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu preko Elektronskog sistema za izdavanje računa, iz koga se izdaje fiskalni račun.

Kao što je poznato, do sada je postojala fiskalna kasa koja ima svoju tastaturu koja otkucava fiskalni račun ili je taj posao obavljao fiskalni štampač povezan sa kompjuterom koji je vršio upis u fiskalnu memoriju. Sada će elektronski fiskalni uređaj moći da bude i samo računar tako što će samostalno evidentirati fiskalni promet. Svakako taj poseban uređaj mora biti odobren od strane Poreske uprave za upotrebu u poslovanju. Upravo glavna olakšica novog Zakona o fiskalizaciji jeste ta što vam više ne treba fiskalna kasa, već umesto nje možete koristiti mobilni telefon, računar ili tablet.

Pošto je taj fiskalni uređaj povezan sa Poreskom upravom preko interneta, preko jednog poreskog protokola, svaki izdati fiskalni račun upisuje se u memoriju posebno namenjenog računara za tu svrhu.

Postoje dve vrste elektronskih fiskalnih uređaja i za obe je internet konekcija neophodna za obavljanje posla. Jedna vrsta uređaja koristi sopstveni procesor fiskalnih računa, čak i u slučaju prekida internet konekcije. Druga vrsta omogućava izdavanje fiskalnih računa kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

Logično, nameće se pitanje šta se dešava ukoliko nestane struje ili internet konekcije. Ukoliko do toga dođe, svi podaci o izdatim računima se čuvaju u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja. Zatim, najkasnije u roku od 5 dana od uspostavljanja internet konekcije, obveznik je dužan da Poreskoj upravi dostavi te podatke.

Svi uređaji za elektronsku fiskalizaciju moraju sadržati izvesne elemente, od procesora fiskalnih računa, preko elektronskog sistema za izdavanje fiskalnih računa, do bezbednosnog elementa. Bezbednosni element nam je ključan u odgovoru na pitanje kako se zaštititi od neovlašćenog korišćenja fiskalnih podataka (a imajući u vidu različite sajber zloupotrebe).

Dakle, kako bi se očuvao integritet podataka, osnovan je bezbednosni element. Reč je o hardverskom ili softverskom elementu koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koristi Poreska uprava. Na taj način sprečava se neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave.

On služi za svojevrsno potpisivanje fiskalnih računa i potvrđivanje identiteta korisnika prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom.

Potpisivanje transakcija u internet prodaji se ostvaruje zahvaljujući digitalnom sertifikatu koji Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku. On se poručuje online putem preko portala Poreske uprave. Dostavlja se u elektronsko sanduče poreskog obveznika sa odgovarajućim linkom za njegovo preuzimanje i mora se aktivirati u roku od sedam dana od momenta kada je poručen.

Bilo koji fiskalni račun izdat bez upotrebe bezbednosnog elementa, prema novim pravilima o fiskalizaciji, neće se smatrati fiskalizovanim!

Ovaj element naručuje se kada korisnik odluči koji fiskalni uređaj će koristiti. Dakle, pomoću njega se digitalno potpisuje fiskalni račun i verifikuje svaki fiskalni račun.

 

Prodaja putem web shop-a

Za prodaju putem online prodavnice, uvedene su određene izmene kad je u pitanju plaćanje. Kao što smo već istakli, obavezno je evidentiranje prometa preko fiskalne kase i izdavanje fiskalnog računa. Na primer, prodajete određene proizvode, pošaljete ih kupcu, fizičkom licu na naznačenu adresu i zajedno sa proizvodima, upakujete i fiskalni račun. Takođe, sam način plaćanja mora da bude evidentiran na svakom fiskalnom računu.

Verovatno se pitate da li to znači da morate stalno da izdajete papirni fiskalni račun. Odgovor je – ne. U ovom slučaju, obavezno je da izdajete kupcu fiskalni račun, ali u elektronskoj formi. Obveznik fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja na fiskalnom računu iskazuje hiperlink za verifikaciju, kom se može pristupiti preko svih uređaja putem internet veze. Preko tog elementa, kupac vrši proveru izdatog fiskalnog računa.

Novine u zakonu nisu poštedele ni prodavanje usluga putem interneta. Ukoliko izdajete usluge fizičkim licima, takođe je neophodno da za svaki primljeni prihod od usluga koje su pružene korisnicima izdate fiskalni račun koji će pokrivati primljenu naknadu za uslugu.

Kao prodavci robe i usluga putem interneta, u obavezi ste da pribavite i elektronske fiskalne uređaje koji moraju da sadrže softvere i procesore koji su odobreni od strane Poreske uprave. U tom smislu, osnovan je Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) – softverska aplikacija koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa. Ovlašćeni korisnici imaju uvid u relevantne podatke, upravljaju procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije i na osnovu toga kreiraju izveštaje.

Za potrebe prodaje putem internet prodavnice koristi se virtuelni procesor fiskalnih računa. To je softver koji se nalazi na serveru Poreske uprave i besplatan je za korišćenje.

Sve transakcije će u trenutku prodaje biti registrovane na serveru Poreske uprave, što znači da će se pratiti prodaja u realnom vremenu.

 

Prodajni proces – glavni koraci

Pre svega, kupac dolazi na sajt prodavca na kom se nalazi web prodavnica i bira jedan ili više artikala koje želi da kupi. Potrebno je i da izabere način plaćanja. Nakon toga, kupcu se izdaje elektronski račun.

Ukoliko je kupac pravno lice, unosi se i PIB na račun kao podatak o identifikaciji kupca. Na samom kraju, roba se šalje kupcu.

ecommerce fiskalizacija
Izvor: Unsplash

Stari i novi fiskalni račun – sličnosti i razlike

Glavna razlika novog fiskalnog računa u odnosu na stari jeste postojanje QR koda koji se štampa na samom fiskalnom računu. Prostim skeniranjem QR koda putem bilo kog pametnog telefona (za šta je potrebna internet konekcija), dobija se jedinstveni link za laku proveru validnosti i evidentiranja izdatog računa na serveru Poreske uprave, gde se svi elementi fiskalnog računa mogu pregledati.

Kada se fiskalni račun šalje elektronski, on ne mora da sadrži QR kod, nego samo hiperlink (URL adresu), a to je link za proveru fiskalnog računa, koji, kada se klikne, odvede na istu stranicu gde bi nas odveo i QR kod. Ova provera može da se uradi više puta, kako od strane kupca, tako i od strane inspektora, a krajnji rok za proveravanje računa je deset godina, nakon čega se proveravanje ne može vršiti.

Neki od osnovnih podataka koje sadrži novi fiskalni račun, između ostalih su:

 • vrsta računa
 • tip transakcije
 • naziv obveznika fiskalizacije, PIB
 • iznos poreza
 • vrednost prometa
 • ukupan iznos za uplatu
 • tačan datum i sat izdavanja računa
 • redni broj fiskalnog računa

Napomenućemo i da fiskalni račun može da bude izdat za promet i za avans. S tim u vezi, primljeni avansi za promet na malo prvi put se definišu kao predmet fiskalizacije.

 

Zaključak

Dočekali smo velike novine u postupku izdavanja računa. Možda će ovolika količina informacija mnogima delovati zbunjujuće. Zato ćemo se u kratkim crtama osvrnuti na sve prethono navedeno.

Da rezimiramo – koje sve novitete donosi nov Zakon o fiskalizaciji?

 • uvode se neki novi elementi fiskalnih računa koji nisu bili mogući u starom sistemu
 • postoji obaveza da se svako pojedino mesto registruje na Poreskoj upravi, što ranije nije bio slučaj
 • kupci mogu da provere ispravnost izdatog fiskalnog računa
 • fiskalizuje se i avansno plaćanje

Glavni elementi novog fiskalnog sistema su:

 • sistem za upravljanje fiskalizacijom (nalazi se na serverima Poreske uprave)
 • elektronski sistem za izdavanje računa (hardversko ili softversko rešenje, jedna od komponenti novih fiskalnih uređaja)
 • procesor fiskalnog računa (virtuelni – nalazi se na serveru Poreske uprave ili lokalni – nalazi se kod obveznika fiskalizacije)
 • bezbednosni element

Koji su koraci za prelaženje na novi tip fiskalizacije?

 1. na portalu Poreske uprave popunjavate odgovarajuću prijavu, odnosno registrujete svoju online prodavnicu (poslovni prostor)
 2. dobijate uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju
 3. poručujete odgovarajući bezbednosni element, odnosno digitalni sertifikat
 4. povezujete se sa sistemom Poreske uprave

Nova vremena sa sobom nose tehnološki napredak, a sa njim i nova rešenja u većini poslovnih sfera, te ni elektronska trgovina nije izuzetak.

Mnogima može biti nejasno zašto su uopšte doneti novi propisi. Odgovor je očigledan – radi suzbijanja sive ekonomije i bolje naplate poreza. Takođe, u odnosu na prethodni zakon o fiskalnim kasama, tehnologija u ovoj oblasti je značajno napredovala, te je ustanovljeno da postoji potreba za unapređivanjem fiskalnog sistema. Kada se evidentira svaki pojedinačni promet, moguća je transparentinija evidencija dnevnog pazara i poreza.

Ostaje nam da vidimo da li će novi sistem olakšati i poboljšati elektronski, ali i svaki drugi vid trgovine.

Dragana Obradović

Sa diplomom master profesora srpske književnosti i jezika, svoje dosadašnje radno iskustvo provela je kao profesor, lektor, content i copywriter. Veliki je zaljubljenik u digitalni marketing, koji joj pomaže da izrazi svoju kreativnost. Piše tekstove iz različitih oblasti zahvaljujući radoznalosti i istraživačkom duhu koji poseduje.