Veb pristupačnpst

Ukoliko posedujete web stranicu, jedan od vaših najčešćih ciljeva je unaprediti doseg vaše web lokacije i pridobiti što je moguće više adekvatnih posetilaca. Da biste to postigli, nadamo se da ste preduzeli sledeće aktivnosti: kreirali potrebne marketinške strategije, razvili i negovali brend sa kojim se vaša publika može povezati i osmislili web stranicu sa svim ključnim detaljima koji vode do uspeha.

Međutim, šta ako u tom procesu nevoljno onemogućite pristup jednoj grupi svojih posetilaca? Konkretno, šta ako ste zanemarili potrebe svoje publike sa invaliditetom?

Osobe sa invaliditetom čine 15% stanovništva širom sveta i samo u SAD oko 61 milion ljudi pripada ovoj kategoriji (26%).

Da biste zadovoljili njihove potrebe, neophodno je pridržavati se savremenih smernica za pristup internetu, tj. ukloniti sve barijere pristupa sa svojih web lokacija koje otežavaju Vašoj publici sa invaliditetom da koristi i/ili uživa u vašem sadržaju.

Pre nego što počnemo, morate shvatiti da postoje različite vrste invaliditeta, a time ujedno i različite smernice kako ispuniti neophodan standard web pristupačnosti.

Pet najčešćih kategorija su:

 • Slušna oštećenja: Gubitak sluha i gluvoća
 • Oštećenje čula vida: Slabovidost, daltonizam, slepilo
 • Poteškoće ili nemogućnost govora
 • Oštećenja motoričkih funkcija: paraliza, nedostatak kontrole fine motorike, ograničen senzibilitet
 • Kognitivna distorzija: Disleksija, epilepsija, autizam, ADHD, smetnje u učenju.

Kako bi bili sigurni da su sve potrebe navedenih kategorija zadovoljene, uvek je dobra ideja proverite smernice za pristupačnost sadržaja i potražite druga moderna rešenja koja pomažu osobama sa invaliditetom da lakše koriste internet.

WCAG ili Smernice za pristup veb sadržaju

Ove smernice predstavljaju skup međunarodnih zahteva i preporuka koje je objavila Inicijativa za pristupačnost weba (WAI), pružajući detaljna uputstva i specifikacije koji vlasnicima web stranica pomažu da razumeju potrebe korisnika sa invaliditetom koji pristupaju web sadržaju. Pridržavajući se preporuka VCAG -a, vlasnici web sajtova omogućavaju osobama sa invaliditetom da koriste i uživaju u svojoj web stranici i sadržaju.

Navedeni dokument je prvi put objavljen 1995. godine i od tada je doživeo nekoliko ažuriranja tokom godina, a najnovija verzija liste smernica objavljena je 2018.

WCAG ili smernice zasnivaju se na četiri različita principa:

 • Funkcionalno: Korisnici mogu koristiti (upravljati) web stranice sa kontrolama koje inače koriste.
 • Opažajno: Korisnici mogu koristiti svoja čula (sluh, vid, ponekad čak i dodir) da „konzumiraju“ sadržaj.
 • Robusno: Web stranicama su dostupne iz svih pregledača i platformi.
 • Razumljivo: Sajtovi i korisnički interfejsi su razumljivi i ne zbunjuju korisnike.

Sledite smernice za pristupačnost veb sadržaja

Alternative za netekstualni sadržaj

Prema smernicama, sav netekstualni sadržaj mora imati opis koji će pomoći da se njegovo značenje prenese korisnicima koji ga ne vide. CAPTCHAS, ASCII, slike i emotikoni spadaju u ovu kategoriju.

U većini slučajeva korisnici web stranice rešavaju ovaj izazov upotrebom alternativnog tekst opisa slike ili jednostavnije rečeno, alternativnog teksta (alt tag). U osnovi, alternativni tekstovi su kratki opisi koje programeri dodaju HTML kodu kako bi označili šta slika predstavlja. U većini slučajeva, sistemi za upravljanje sadržajem već imaju mehanizme koji vlasnicima web stranica omogućavaju dodavanje ovih alternativnih tekstova nakon postavljanja slike.

Prilikom pisanja alt tekstova, najbolji savet jeste, da budete koncizni u jednostavnost u opisu. Nema potrebe za upotrebom reči kao što su „grafički prikaz“ ili „slika“ jer ih softver za čitanje ekrana (koji slepi ljudi koriste za pregledavanje interneta) obično obaveštava ako otkrije sliku. Korišćenje jednostavnih, opisnih ključnih reči takođe funkcioniše, ali ubacivanje alternativnog teksta prepunog ključnih reči možda neće toliko poboljšati SEO i može samo oslabiti korisničko iskustvo.

Prilikom kretanja kroz slučajeve zamenskog teksta, morate imati na umu nekoliko stvari. Na primer, u slučaju dekorativnih slika, trebalo bi da imate nulti atribut alt (alt = ””).

Kad se bavite povezanim slikama, stvari su malo drugačije. Ovde vam je takođe potreban alternativni tekst koji detaljno opisuje odredište URL -a, a ne opis slike.

Pregledanje medijskog sadržaja

Medijski sadržaji (prvenstveno audio i video) većinom su prethodno snimljeni na web stranicama, pa je zbog pristupačnosti uvek logično ponuditi im i alternativne formate.

Audio materijal

Što se tiče audio sadržaja, većina vlasnika web stranica bavi se temom pristupačnosti tako što nudi transkript kao alternativni format. Ovi formati bi trebali imati potpuni zapis govora koji opisuje sve relevantno u snimku.

Video materijal

Jedna od najefikasnijih stvari koje možete učiniti sa video sadržajem je dodavanje naslova koji su sinhronizovani sa zvukom. Mogu biti zatvoreni ili otvoreni, što znači da ih možete uključiti i isključiti ili se mogu dodati u video zapis.

Najčešći titlovi dolaze u .SRT formatu, koji je u osnovi tekstualna datoteka koja sadrži dijalog za video zapis i odgovarajuće vreme. Ovaj format datoteke se može uključiti i isključiti.

Takođe, izbegavajte automatske titlove jer mogu potencijalno pogrešno prikazati dijalog ili barem neke njegove delove.

Štaviše, dodavanje transkripta u video zapise, takođe može imati smisla, ne samo sa stanovišta pristupačnosti, već i SEO -a, jer Google može indeksirati i transkripte i naslove.

Vidljivost na različitim platformama

To znači da biste trebali stvoriti sadržaj koji ćete nakon toga moći prezentovati na različite načine, a bez gubitka podataka ili strukture.

Da biste se adekvatno ispunili zahteve ovog izazova, često možete rešiti većinu slučajeva korišćenjem adekvatnog HTML koda. Osim toga, korišćenje WYSIWYG uređivača takođe može mnogo pomoći.

Ispod je nekoliko primera korišćenja koda za poboljšanje pristupačnosti.

Isticanje

Jednostavan način da istaknete tekst je podebljavanje ili kurziv reči ili pasusa na koje želite da stavite naglasak. U većini slučajeva podebljano je bolja opcija.

Liste

Korišćenjem numerisanih ili označenih lista za grupe stavki, možete generalno pomoći korisnicima da bolje razumeju sadržaj vaše web stranice. Sa stanovišta pristupačnosti, softver za čitanje ekrana može korisnicima reći koliko ima stavki i koja se od njih čita (u suprotnom čitači ekrana mogu propustiti informacije).

Numerisane i označene liste takođe su odličan SEO dodatak, jer mogu pomoći vašem sadržaju da postane istaknuti Google isečak.

Naslovi

Naslovi olakšavaju skeniranje stranica. Ljudima koji koriste čitače ekrana, naslovi mogu biti od velike pomoći i olakšati navigaciju imajuću u vidu da čitaoci mogu direktno doći na naslov i zaobići delove stranice koji nisu relevantni za korisnika.

Kada koristite naslove, važno je da ih pravilno koristite (poput korišćenja Heading 1 za naslove stranica i Heading 2 za podnaslove itd.), jer čitači ekrana možda neće prepoznati uvećane tekstove i podebljane podnaslove.

Kreiranje sadržaja koji se lako vidi i čuje

Kao što naziv govori, ova smernica služi tome da olakša „unošenje“ sadržaja koji imate na svojoj web stranici.

Upotreba boja

Oslanjanje samo na boju za prenošenje poruke ili bilo kojeg podatka možda nije najbolja ideja jer korisnici koji ne razlikuju boje možda neće moći primetiti razliku.

Na primer, imati dva dugmeta za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije, a da zapravo nema bilo kakve vrste teksta na tasterima koji prenose ono što rade. Ovo nije najbolja ideja, jer osobe sa invaliditetom neće moći da razlikuju ove dve funkcije.

Podvlačenje (underline) vaših veza (links) u sadržaju, takođe može biti od velike pomoći slepim i slabovidim osobama koje bi mogle propustiti link koji sadrži samo tekst različite boje.

Kontrastni izazovi

Kada gledate u ekran na sunčevoj svetlosti i borite se da razumete reči i sadržaj uopšte, velike su šanse da se suočite sa problemom kontrasta. Loš kontrast može odvratiti svakog korisnika, međutim, zasigurno će uticati na iskustvo korisnika sa slabim vidom.

Imajući u vidu kombinacije boja za prednji plan i pozadinu može se učiniti mnogo. Tačnije, dobre kombinacije boja mogu povećati čitljivost čitavoj vašoj publici.

Na primer, smernice preporučuju odnos kontrasta 4,5: 1 za običan tekst i 3: 1 za veliki tekst za usaglašenost za WCAG AA, što znači da ćete, ako želite da dobijete najveću ocenu (AAA), morati da se pridržavate još strožijih kriterijuma.

Audio Control

Da li se na vašoj web stranici reprodukuje pozadinski zvuk? Ako je odgovor potvrdan, pobrinite se da vaši posetioci imaju potpunu kontrolu nad zvukom, kao što je slučaj, da mogu da podese jačinu zvuka ili da ga potpuno zaustave. Muzika ili govor koji se ne može kontrolisati ometaće čitače ekrana i oslabiće korisničko iskustvo.

Tastature i pristupačnost

To znači da bi sve funkcije na vašoj web lokaciji trebalo da budu dostupne putem tastature jer ne mogu svi korisnici da koriste računarski miš. Oni koji imaju problema sa finom motorikom (poput ljudi sa Parkinsonovom bolešću) će najverovatnije pokušati da pristupe vašoj web stranici bez miša i za njih čineći sve dostupno pomoću tastature možete napraviti značajno pozitivnu razliku.

Da biste stekli bolju predstavu o tome kakav posao ovde treba obaviti, samo pokušajte da koristite isključivo tastaturu za navigaciju korz internet, najmanje jedan dan. Nema miševa (kursora), podloga, samo tasteri. Potražite vezu i pritisnite enter da vidite da li će otvoriti željeno odredište ili ne. Isto važi i za dugmad i druge funkcije, poput slanja putem kontakt forme i tako dalje.

Podešavanja vremena

Kada obavljaju određene radnje na vašoj web stranici, vaši korisnici bi trebali imati mogućnost prilagođavanja vremenskih ograničenja. Na primer, starijim osobama ili korisnicima sa motoričkim smetnjama može biti potrebno duže da dovrše određenu radnju, poput popunjavanja obrasca.

Jedan od najboljih primera ovoga je rezervacija. Ako postoji vremensko ograničenje, vašim korisnicima bi trebalo dozvoliti da produže potrebno vreme, kako bi se izbeglo vremensko ograničenje stranice.

Takođe, poruke upozorenja koje prekidaju pregledanje treba da imaju funkciju isključivanja.

Izbegavanje treperenja i treptanja sadržaja

Ljudi koji pate od poremećaja napada, su osetljivi na trepćući i sadržaj koji treperi, te smernice ukazuju da izbegavate korišćenje ovih funkcija više od 3 puta u sekundi kako biste izbegli neprijatnost pomenutoj kategoriji publike. Takođe, neki ljudi mogu biti osetljivi na efekat kretanja (paralaks), tako da ograničavanje njegove upotrebe takođe može imati smisla.

Prilagođavanje različitih opcija unosa

Osim tradicionalne tastature i miša, omogućite radnu funkcionalnost i putem uređaja kao što su uređaji za unos dodirom i govorom.

Dizajniranje predvidljivih funkcija na vašoj web stranici

Nije ništa neobično što vaši korisnici očekuju da se web stranica koju posećuju ponaša na način koji mogu da predvide.

Na primer, ako promenite redosled navigacije na svakoj od svojih stranica, većina korisnika će se zbuniti, a većina njih će čak napustiti vašu web stranicu. Oni sa kognitivnim teškoćama, slepilom ili slabim vidom bi se još više zbunili i možda se više nikada neće vratiti na vašu stranicu.

Zato je važno da karakteristike dizajna budu dosledne i predvidljive, sledeći lako razumljiv obrazac.

Uverite se da je tekstualni sadržaj gramatički ispravan

Tekstualni sadržaj na vašoj web stranici treba da bude napisan u stilu koji je lak za čitanje i razumevanje vaše publike.

Takođe, potražite gramatičke greške i uverite se da u vašem tekstu nema kognitivnih grešaka koje bi mogle zbuniti neke korisnike.

Neka bude jednostavno i jasno.

Adekvatan programski kod

Jednostavno rečeno, uverite se da koristite platforme i razvijate web stranice na način koji maksimizira kompatibilnost sa sadašnjim i budućim korisničkim agentima, da ne pominjemo većinu (ako je moguće sve) pomoćne tehnologije.

Nepotrebno je reći da se ova smernica fokusira na tehničke parametre na web stranicama i dodirne osnove na sledećim stavkama:

 • Da li je kod na vašim stranicama ispravan? Većina pregledača je dovoljno savremena da nadoknadi određene greške, ali neki čitači ekrana možda neće moći da prepozna prave kontrole bez odgovarajućeg koda.
 • Da li su sve prilagođene kontrole izgrađene na način da se mogu pravilno koristiti?
 • Da li vaši korisnici dobijaju redovne notifikacije o stanju koje im govore o posledicama ili rezultatima njihovih postupaka? Ako vaš korisnik doda nešto u svoju korpu za kupovinu, treba ga obavestiti o učinjenom.

Pružanje alata za bolju navigaciju

Drugim rečima, olakšajte korisnicima da se kreću po vašim web stranicama prema sledećim smernicama:

Definisanje naslova stranice

Svi naslovi vaših web stranica treba da budu opisni u smislu da jasno ukazuju na sadržaj u oznaci naslova. Kada imate dobro napisane oznake naslova, korisnicima i pretraživačima je jasno o čemu se radi na vašim stranicama. Da ne spominjem, na ovaj način, oni se mogu rangirati više i pomoći vašim korisnicima da pronađu vašu stranicu kada je nekoliko kartica otvoreno istovremeno.

Možete jednostavno da proverite oznaku naslova na svojim stranicama tako što ćete preći kursorom preko njih na kartici pregledača.

Opisne veze

Oni korisnici koji već neko vreme koriste čitače ekrana mogu imati brže čitanje stranica. Često će samo pregledati stranicu prema naslovima ili listama veza. Kao takve, veze koje govore „saznajte više“ i „kliknite ovde“ možda neće biti dovoljne jer neće imati uvid šta mogu očekivati i kuda otići.

Naslovi odeljaka

Ovi naslovi odlično rade na segmentaciji strana i povećanju čitljivosti. Iskreno rečeno, blok teksta nije samo težak za čitanje, već narušava i korisničko iskustvo.

Kao što je već rečeno, pokušajte da se usredsredite na korišćenje jednostavnog jezika. Postoji nekoliko aplikacija koje vam mogu pomoći da pojednostavite složene rečenice i upotrebite jednostavnije reči ako je potrebno.

Takođe, ako morate da koristite neobične reči i skraćenice, najbolje je da ih definišete u korist svog čitaoca. Ili uključite jednostavnu definiciju u sam tekst ili se jednostavno možete povezati sa odgovarajućom definicijom u rečniku.

Fokus tastature

Točkič za fokusiranje ili vidljivi fokus (ili čak indikator fokusa) vidljiva su oznaka na vašim dugmadima, poljima forme i linkovima. Korisnici će videti takvu indikaciju kada koriste taster tab da se snađu na vašim stranicama. Nažalost, ovi indikatori fokusa se često zaboravljaju ili zanemaruju u procesu dizajniranja, ali su ključni za korisnike tastature za navigaciju. Bez njih korisnici ne znaju gde se nalaze na stranici i čak bi mogli da izgube vreme na klik na nepotrebne veze.

Indikatori se najčešće prikazuju kao istaknuti na poljima obrazaca, vezama i dugmadima ili kao obrisi i pružaju očigledan način korisnicima da vide gde se nalaze u tom trenutku na stranici.

Orijentacija

Ako je vaša web stranica veća od samo nekoliko stranica, posetiocima će izuzetno pomoći ako imaju različite načine da stignu do željene destinacije. Na primer, ljudima sa kognitivnim i/ili vizuelnim oštećenjima biće mnogo udobnije da koriste mogućnost pretraživanja da bi došli od tačke A do tačke B na vašoj web stranici nego pomoću navigacionog menija.

Kao takva, dobro konfigurisana mapa lokacije takođe može biti odličan alat. Mapa navodi sve stranice na web lokaciji u grupisanim odeljcima. Ovo takođe značajno ubrzava proces navigacije.

Na kraju, korišćenje navigacije kroz putanju takođe može biti rešenje koje koristi veze kako bi posetioci znali gde su bili i kako bi se vratili.

Ponudite pomoć u slučaju grešaka

Nije potrebno spominjati da smo svi mi koji smo popunili obrasce na internetu napravili barem jednu grešku. Ako odlučite da uključite korisne savete o tome kako popuniti obrasce i opisne, korisne poruke o greškama kako biste ispravili (i sprečili) greške.

Takođe, pokušajte da izbegnete korišćenje čuvara mesta umesto oznaka obrasca. Čuvari mesta nestaju kada počnete da kucate. Kao takvi, ljudi sa problemima sa memorijom mogu zaboraviti podatke koje su trebali da unesu.

Takođe, izbegavajte zadržavanje ključnih podataka sve dok korisnik ne pošalje obrazac. Jedan takav primer je upotreba znakova pri kreiranju lozinke na web lokaciji. Ako imate složena pravila za to, onda ih ljudi moraju prvo znati. U suprotnom, lako mogu biti frustrirani što moraju da se vrate i reše problem, iako to nije njihova greška.

Takođe, ne zaboravite da označite obavezna polja obrasca. Frustrirajuće je za sve da se vrate i ponovo pošalju obrazac jer od početka nije bilo očigledno koja su polja obavezna.

Na kraju, treba izbegavati i beskorisne notifikacije o greškama koje korisnicima ne koriste i ne govore kako da isprave svoje greške. Na primer, „lozinka je nevažeća“ nije potpuno beskorisna poruka, ali vam ne govori kako da je ispravite. Umesto toga pokušajte nešto što pomaže da se greška još bolje ispravi, poput druge poruke koja objašnjava osetljivost velikih slova.

Omogućavanje pristupačnosti vašeg sadržaja

Na prvi pogled, pridržavanje svih ovih smernica može izgledati kao preveliki izazov. Međutim, pridržavanje svih njih vredi truda.

Za početak, moći ćete da dosegnete i zadržite veću publiku jer ste udovoljili svačijim potrebama. Generalno, vaša web stranica će biti upotrebljivija, ljudima neće biti teško da se kreću po njoj i razumeju sadržaj. Takođe, verovatno ćete imati bolji SEO učinak korišćenjem ispravnog koda i multimedijalnih tekstualnih alternativa oduševiće i posetioce i pretraživače.

Da ne spominjemo, zaštitićete se od bilo kakvog pravnog i odgovornog rizika koji se dogodi kao rezultat nedostupne web lokacije.

Na kraju, internet je za svakoga: jednostavno radite pravu stvar olakšavajući svima da mu pristupe.

Szabolcs Szecsei

Szabolcs Szecsei born on February 4th, 1989, A Hungarian writer, living in Novi Sad, Serbia. With a master’s degree in Communication and Media Studies, Szabolcs has been working in the news and marketing industry for more than six years. Apart from writing, Szabolcs is also a professional touring and recording musician, working for several bands and projects.