Tisina u sinesteziji Wen Hang Lin fotografije 757

Fotografija je trenutak uhvaćen u vremenu. Ali, da li su moguća preklapanja trenutaka? Možemo li da iskusimo nešto što se nije dogodilo? Da li svojim sećanjima možemo da izmenimo sadašnjost? Koja čula su nam aktivirana kada percipiramo vreme? Razumevamo li svet oko sebe svesno ili nesvesno? Vidimo li i ono nevidljivo?

O tome razmišlja Ven Hang Lin (Wen Hang Lin), tajvanski fotograf koji već duže vreme živi i stvara u Feniksu, u Arizoni. U neprestanoj zapitanosti i otvorenosti ka drugačijem pogledu na svet, on pronalazi nepresušan izvor inspiracije za svoje apstraktne vizuelne kreacije.

Jedan od svojih projekata nazvao je Tišina u sinesteziji. I zaista, reč je o slikama koje umirujuće deluju na posmatrača, ali u njima istovremeno ima i nečeg uznemirujućeg. Stoga se pitamo – da li je istinski reč o bezglasju? Ili, pak, o polifoniji značenja?

„Ono što doživljavamo kao stvarnost definisano je našim verovanjem. Da li smo se ikada zapitali može li jedan trenutak da se sastoji od više istovremenih momenata? I, da li bi to onda promenilo naš doživljaj vremena i prostora”, pita se Ven Hang Lin.

Imajući u vidu da je sinestezija neurološko stanje koje opisuje neuobičajene veze među čulima, manifestujući se tako što neko, recimo, može da čuje slova, vidi boju brojeva, oseća miris muzike ili doživljava vreme kao materiju, jasno je zbog čega je Ven Hang Lin upravo sinesteziju upotrebio kao metaforu za višestruke ekspozicije koje primenjuje u svom radu.

Preklapanjem dve ili više fotografija ovaj umetnik spaja odvojene događaje u jedan apstraktan okvir, zamagljujući granice stvarnosti. Njegove slike gledaocima donose iskustvo balansiranja na tankoj žici između onoga što se vidi i onoga što na prvi pogled ostaje neprimećeno, neotkriveno, nevidljivo.

Ven Hang Lin je, kako sam objašnjava, pretvorio svoj svakodnevni život u meditativni monolog o svetu skrivenom u senkama.

Misteriozne, senovite, intrigantne – tako bismo mogli da opišemo fotografije ovog umetnika. Ipak, ovde je svaki opis suvišan.

Ovde slike govore više od milion reči.

Pogledajte apstraktne fotografije talentovanog Vena Hanga Lina iz serijala Tišina u sinesteziji i u njima pronađite neko svoje značenje, uhvaćeno u svetu senki.

Wen hang Lin fotografija 2 Synesthesia

Wen hang Lin fotografija 3

Wen hang Lin fotografija 4

Wen hang Lin fotografija 5

Wen hang Lin fotografija 6

Wen Hang Lin fotografija 7

Wen Hang Lin fotografija 8

Wen Hang Lin fotografija 9

Wen Hang Lin fotografija 10

Wen Hang Lin fotografija 11

Wen Hang Lin fotografija 12

Wen Hang Lin fotografija 13

Wen Hang Lin fotografija 14

Wen Hang Lin fotografija 16

Wen Hang Lin fotografija 17

Wen Hang Lin fotografija 17a

Wen Hang Lin fotografija 18

Wen Hang lin fotografija19

Wen Hang Lin fotografija19a

Wen Hang Lin fotografija 21

Wen Hang Lin fotografija 22

Wen Hang Lin fotografija 23

Wen Hang Lin fotografija 24

 

Ukoliko želite da pogledate još radova ovog umetnika, to možete učiniti na njegovom ličnom vebsajtu ili na Fejzbuk profilu.


Ako vas interesuje fotografija, biće vam zanimljivi i slični tekstovi:

Nađa Božović

Inspired by original narratives and amazed by effective visuals. Enjoys diving deep into the story research. A lifelong learner and an eternal optimist.