Kako dobijate sve više i više klijenata, praćenje troškova i utrošenog vremena na projekte postaje sve teže. Slabo praćenje računa i potraživanja će rezultirati finansijskim gubicima. Srećom, postoji veliki izbor alata koji mogu pomoći u ovom poslu.

Ovde je prikaz 20 najboljih alata za praćenje finansija. Međutim, biranje aplikacije bi trebalo biti selektivno, jer posle korišćenja jedne aplikacije, teško je prebaciti se na drugu.

Billing Boss

Billing Boss dopušta svima, od freelance developera do manjih firmi da efikasno naplate klijentima sa neograničenim brojem faktua. Ova aplikacija dopušta dodavanje velikog broja klijenata u bazu i pomaže vam da budete organizovani snimanjem svojih faktura. Billing Boss se povezuje sa PayPal sistemom, pa možete sarađivati sa klijentima širom sveta sa više valuta.

Simple Invoices

Simple Invoices je web aplikacija koja se instalira na web server ili na hard disk PC-a. Takođe se može snimiti na neki od navedenih provajdera.

LessAccounting

S ovom aplikacijom pored fakturisanja, možete lako pratiti celokupno poslovanje. Možete organizovati sopstvene troškove u kategorije, dodati beleške i čak uploadovati slike, otpremnica za svaki trošak.

FreshBooks

Kanališite svoj posao sa povratnim fakturama. Postavite automatsko naplaćivanje za vašeg klijenta putem kreditne kartice, brzo i lagano fakturisanje u bilo kojoj valuti. Kreirajte vašu fakturu, odaberite valutu i to je sve.

Blinksale

Blinksale je moćna web aplikacija koja dopušta velik spektar opcija, slanje faktura preko e-maila i drugih mogućih servisa. Možete personalizovati svoje fakture, uploadovanjem svog logoa i podešavanjem CSS-a.

Billing Manager by Intuit

Billing manager je aplikacija koja kreira fakture, pravi biznis procene i omogućava online naplaćivanje. Takođe, postoji opcija slanja PDF faktura, podsetnika klijentima i podržava većinu online kreditnih kartica.

Simply Invoices

SimplyInvoices prati svo utrošeno vreme na projekat i omogućava laganu naplatu shodnu utrošenom vremenu.

Cashboard

Brzo fakturisanje za vreme utrošeno na neki projekat, kupljene materijale itd. Fakturisanje sa jednim klikom, povratne fakture koje se generišu automatski.

Bill My Clients

BillMyClients bez ikakvih muka omogućava lagano kreiranje i štampanje faktura.

The Invoice Machine

Invoice Machine uvodi novi pristup u online fakturisanju. Lep i jednostavan user interface omogućava jednostavno i brzo kreiranje faktura. Kao opcije se izdvajaju izbor valuta, poreza, troškovi isporuke, popusti itd.

InvoTrak

Invotrak je web aplikacija koja je ujedno i finansijski i time menadžer, koja može da uštedi i vreme i novac.

BillingOrchard

BillingOrchard je enterprise aplikacija za naplaćivanje. Njene glavne karakteristike su jednostavan, siguran interface, koji podržava odlična korisnička podrška.

Invoice Journal

Korišćenjem liste klijenata, omogućava se lagan uvid u njihova potraživanja. Kada se kreira nova faktura, dovoljno je ukucati ime klijenta ili e mail i Invoice Journal će izbaciti traženog klijenta.

SmartInvoice

Smart Invoice je web aplikacija, jednostavna za korišćenje sa sistemom za praćenje u okvirima male firme, freelance developera. Ova aplikacija omogućava slanje povratnih faktura potpuno automatski, bez novih nepotrebnih unosa.

MarketCircle

Billings je moćna aplikacija za Mac korisnike poseduje lep dizajn i omogućava slanje lepo dizajniranih faktura. Postoji nekoliko templatea koji se mogu personalizovati ili se može kreirati potpuno svoja. U svakom slučaju, moćićete slati profesionalne fakture veoma brzo i jednostavno.

Time 59

Time59 je web aplikacija koja prati troškove, uplate, slanje faktura i podatke o klijentima. Sve je lepo organizovano. Takođe je moguće pratiti stanje preko mobilnog telefona uz pomoć ove aplikacije.

PaySimple

PaySimple omogućava fakturisanje i primanje uplata na siguran način kroz 256-bitnu SSL enkripciju.

ProfitTrain

With ProfitTrain you’ll easily be able to keep contact information up to date, store reoccurring services and products, send estimates and export to spreadsheet for more exotic totaling.

Harvest

Harvest dopušta poslodavcu i zaposlenima praćenje vremena i slanje faktura, sve u jednoj integrisanoj aplikaciji. Moguće je korišćenje vizuelnih izveštaja za uvid u resurse kompanije. Kreiranje faktura je veoma brzo i jednostavno, kao i sama naplata koja se odvija sigurno i brzo preko Interneta.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.