Internet konstantno menja načine komunikacije - preko maila, chata i internet messaginga, društvenih mreža ili real time komunikacija u okviru projekta u oblaku. Svaki ovaj način komunikacije može da ima svoje mesto ukoliko se stalno implementiraju inovacije i prati najnovije trendove i želje korisnika.

S masivnom popularizacijom društvenih mreža i kako njihovo korišćenje dobija primat u Internet komunikaciji, one teže da ugroze druge načine komunikacije na Internetu, prvenstveno e-mail. Noviji korisnici Interneta, koji u najvećoj meri koriste socijalne mreže, upravo i najslabije koriste mail. Statistike pokazuju da približno polovina korisnika Facebooka proverava mail manje od jednom mesečno i upravo su ti korisnici najaktivniji na društvenim mrežama.

facebook-vs-google

Međutim, kraj korišćenja mail-a kao servisa je daleko od realnosti. Prvenstveno, jer se elektronska pošta koristi za poslovnu komunikaciju, gde jedina alternativa predstavlja korišćenje telefona. U poslovnoj komunikaciji korišćenje SMS poruka ili društvenih mreža je malo verovatan scenario.

E mail kao servis je do danas doživeo razne promene i modifikacije kako bi udovoljio svim korisnicima. Ukoliko pogledamo Gmail, on u sebi integriše chat, YouTube klipove, video chat i još mnogo toga. Najnovija inovacija u ovom servisu, odnosi se na promene u Inboxu, gde se pravi opcija da se mailovi sortiraju umesto, hronološki, po prioritetu. Korisnici će ocenjivati koliko su im određeni kontakti važni, čime će imati veći ili manji nivo prioriteta. Time elektronska pošta nije samo formalni statični servis, već se menja i prilagođava, poput društvenih mreža. Vodeći servisi za elektronsku poštu Gmail, Yahoo Mail, Hotmail integrišu mnogo usluga kako bi komunikacija ispratila najnovije trendove.

Istom analogijom i Facebook kao društvena mreža teži da implementira nove usluge, konkretno e mail servisa. Ovo bi bio i logičan potez za Facebook jer imaju oko pola milijarde korisnika, koji komuniciraju sa prijateljima u okviru društvene mreže na svaki mogući način, osim preko elektronske pošte.

Sam koncept emaila zasniva se na potpunoj integraciji sa ostalim vidovima komunikacije koje Facebook nudi: chat, poruke i email. Korisnici će imati na raspolaganju Social inbox, bez obzira da li reše da koriste email ili ne. Oni koji se registruju, dobiće @facebook.com adresu. Razlika između korisnika koji imaju Facebook email i korisnika koji nemaju je mogućnost slanja i primanja elektronske pošte. Svakako korisnici koji odluče da ne registruju facebook email će imati mogućnosti korišćenja Social inboxa koji će imati opciju određivanja prioriteta. Osim toga, korisnici će imati da odaberu opciju da im elektronska pošta stiže samo od poznatih izvora. Ova nova poboljšanja u komunikaciji će poboljšati celokupan messaging sistem Facebooka. Dodaće se više opcija i filtera za poruke i pregled istorije komunikacije sa nekim kontaktom. Time će sama komunikacija na najvećoj društvenoj mreži biti sređenija i organizovanija.

Jedna od najvećih inovacija odnosi se na biranje željenog načina komunikacije na Facebooku. Postojaće opcija da vam chat poruke stižu na mail, ili da preko maila odgovarate na chat poruke. Time se zaokružuju svi vidovi komunikacije u jedan celokupan sistem i svi su međusobno kompatibilni. Korisnici će imati izbor preferirane metode komunikacije, a razgovor će se obavljati preko te izabrane metode.

Ovakav fleksibilan sistem će definitivno biti bolji i doneti puno inovacija. Google je pokrenuo projekat Buzz koji je trebao da bude socijalna mreža, instant messaging, chat ali opet nije bio ništa od toga, dok će facebook obuhvatiti sve te elemente u jedan sistem. Pitanje je da će Facebook ima nameru da unovči implementiranje nove komunikacione platforme. Google ostvaruje velike prihode od kontekstualnog oglašavanja preko Gmaila. Ukoliko šaljete slike sa putovanja iz Nemačke, dobićete reklamu za hotel ili smeštaj u Berlinu. Facebook zbog svoje dosadašnje komunikacione platforme nije imao mogućnosti za tako nešto, međutim sada ima veliki potencijal za primenu kontekstualnog oglašavanja. Facebook ima veliki udeo u online oglašavanju i ostvaruje sve veći i veći profit. Sa novim messaging sistemom, lakše će se pratiti privatna komunikacija korisnika, samim tim i lakše sprovoditi i kontekstualno oglašavanje.

Jedina stvar koja može da uzburka korisnike je privatnost i koliko će se sistem dobro primiti zbog narušavanja privatnosti.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.