Zašto je dobro imati blog na sajtu

Blog je vrsta teksta koji se piše na internet-sajtovima ili samostalnim blogovima. Nastao je kao virtuelni dnevnik, a izrastao je u moćno sredstvo kojim se firme i pojedinci mogu promovisati n...

Marija Savić