Da li razmišljate o tome da postanete UX pisac? Ili vam nije najjasnije čime se ovi profesionalci bave? Bez obzira na razlog, prikazaćemo vam šta je to što treba da znate o UX pisanju.

Svet se menja veoma brzo, i većina profesija se razvija kako bi se prilagodili ovim promenama, što je slučaj i sa pisanjem. U današnje vreme, postoje ljudi koji pišu sadržaj, kopirajteri, tehnički pisci, i pisci koji pišu blogove.

Na kraju, tu je i UX pisanje. Ovo možda deluje zbunjujuće. Zar UX nije povezan sa dizajnom?

Jeste, ali UX pisci koriste reči kako bi dali konačnu formu vizuelnom UX dizajnu, i zabavili digitalne korisnike. Ukoliko vam ni ovo ne pojašnjava šta UX pisci rade i da li se vi možete baviti ovim, ispod vam dajemo detaljno objašnjenje.

 

Šta je UX pisanje?

UX ili pisanje koje uzima u obzir doživljaj korisnika je proces stvaranja ubedljivog, konciznog i čitljivog teksta sa kojim se korisnik susreće kada poseti vebsajt i interfejs mobilne aplikacije. Ovaj tip sadržaja se uglavnom pojavljuje na ekranima dobrodošlice, login stranicama, vebsajt navigatorima i sloganima, naslovima stranicama, error stranicama, itd.

Cilj UX pisanja je da pomogne korisniku da se kreće kroz interfejs i proizvod intuitivno. Pored toga, UX pisanje ima značajnu ulogu u stvaranju glasa i tona jednog brenda.

Zbog toga što postoje u današnjem užurbanom svetu, vebsajtovi, mobilne aplikacije i internet sadržaj su kompleksiniji nego ikad pre, što stvara potrebu za preciznim vodičem. Digitalne usluge i proizvodi se sve više prepliću sa svakodnevnim životima i navikama ljudi.

Zbog toga, potrebno je odrediti virtuelni doživljaj koji deluje prirodno i teče neprimetno. Pošto ljudi koriste tehnologiju drugačije nego što su to činili pre par godina, nastalo je UX pisanje, koje služi kako bi se sadržaj uskladio sa kontekstom i time ga učinio razumljivijim za korisnike.

 

Koja je razlika između UX pisaca i kopirajtera?

Nakon svega što ste pročitali, možda ćete pomisliti da su UX pisanje i kopirajting u suštini isti. Iako se čini da je linija između ova dva tanka, oni se suštinski razlikuju.

UX pisci iznose i prenose jasnu poruku o proizvodu dok targetiraju specifičnu publiku. Kako bi postigli ovo, moraju da stave sebe na mesto tih korisnika, što im pomaže da stvore relevantne vodiče koji intuitivno pokazuju korisnicima šta da urade.

Ovo znači da su korisnici u centru UX pisanja i da su reči alat koji pisci koriste kako bi doprli do korisnika i preneli poruku. Neophodno je da se povežu sa grupom koju targetiraju kroz proizvod.

Najbolji način da se to postigne je da UX pisci budu deo doživljaja i procesa kreiranja UX dizajna. Zbog toga su oni uglavnom aktivni članovi UX timova, doprinose i potpomažu tako što rade zajedno sa dizajnerima, dele svoje ideje, razgovaraju o projektima i ustanovljavaju principe pisanja.

Ipak, ovo je uglavnom zahtevan zadatak. Zbog toga UX pisci moraju da imaju temeljno poznavanje UX-a, kao i da istražuju kakva je praksa i koji su ciljevi UX-a. Mnogi su počeli kao kopirajteri ili se bave i kopirajtingom i UX pisanjem istovremeno. Razlika je u tome što kopirajteri žele da prodaju proizvod koristeći se rečima. Ovi profesionalci uglavnom pišu sadržaj za već postojeće proizvode i usluge, što znači da oni ne mogu da utiču na dizajn, kao što to mogu UX pisci.

Kopirajteri se oslanjaju na razne metode kako bi ubedili čitaoce da kupe nešto, poput imejl marketinga, lending stranica, opisa na društvenim mrežama, ili blog objavama. Broj prodatih proizvoda i novi kupci su pokazatelj da su uspeli u tome.

Ukoliko bismo sumirali, kopirajting služi kako bi pomogao kompanijama da povećaju profit, dok UX pisanje služi da pomogne kupcima.

UX pisanje ima za cilj da pronađe najbolje reči koje će da potpomognu UX dizajn, i prisutan je u bilo kom sadržaju sa kojim se korisnici susreću prilikom interakcije sa proizvodom. Stoga, UX pisanje je usko povezano sa postojećim kupcima.

Nadalje, ova dva tipa profesionalaca imaju različite procese pisanja.

 

Proces pisanja: Kopirajteri vs. UX pisci

Pre nego što započnu sa pisanjem sadržaja, kopirajteri uglavnom istraže temu kako bi analizirali i identifikovali najrelevantnije ključne reči. Tekst mora da ima prikladnu gustinu ključnih reči kako bi bio što bolje optimizovan i rangirao se na Guglu.

Ovi profesionalci koriste različite alate poput Yoast-a, rečnika sinonima, Google Keyword Planner-a, itd. Nakon što završe prvi nacrt, tekst se šalje klijentu na proveru, i poslednja verzija se ispravlja u skladu sa komentarima klijenta. UX pisci takođe počinju sa istraživanjem, ali je ono kompleksnije i fokusira se na komunikativni stil korisnika. Oni analiziraju jezik i način na koji njihovi kupci govore. Ukoliko nisu učestvovali u stvaranju proizvoda, UX pisci pričaju sa stvaraocem proizvoda ili vlasnikom, kako bi razumeli svaki detalj. Stoga, UX pisci nemaju previše slobode kada je u pitanju struktura poruke. Zbog toga, njihov posao zapravo uključuje više editovanja nego pisanja.

U UX pisanju, sadržaj se neprestano menja i edituje kako bi ostao relevantan i efektivan. To znači da ovi profesionalci ulažu mnogo vremena i energije u testiranje različitih sadržaja sa manjim izmenama.

Alati koje koriste se takođe razlikuju od onih koje kopirajteri koriste. Google Docs, spreadsheets, GitHub, Sketch, Figma, i rečnik sinonima su nezaobilazni za UX pisce.

 

Osnovni principi besprekornog UX pisanja

UX pisci pomažu korisnicima da se intuitivno kreću kroz virtuelni doživljaj, što znači da tekst UX pisca predstavlja most između ciljeva kompanije i potreba korisnika. Zbog toga, oni učestvuju u kreiranju stila i glasa proizvoda, i tu su da se pobrinu da svi koji su zaduženi za sadržaj razumeju kako da efikasno koriste taj stil i glas.

UX pisci uglavnom razviju vodič koji obuhvata stil pisanja, smernice, i principe, i dele ga sa kompanijom. Na taj način, sve relevantne strane mogu da udruže snage i dostave istu poruku proizvoda, kao i ton. Stoga, ovi profesionalci sprečavaju programere, prodakt menadžere i dizajnere da objave bilo šta što korisnici ne bi mogli da razumeju. Oni su odgovorni da svaki projekat i funkcija budu koherentni, što kao krajnji rezultat donosi komunikaciju bez smetnji.

UX pisci imaju ključnu ulogu u dizajnu proizvoda, pošto doprinose kreiranju aplikacije, vebsajta ili funkcije, i određuju probleme na koje korisnici mogu da naiđu prilikom interakcije sa proizvodom. Stoga, UX pisci moraju da pretvore robotski i neshatljiv tekst u nešto koherentno i lako razumljivo. Ovi profesionalci moraju da se drže četiri principa kako bi to postigli.

  • Jasnoća

Korisnici uglavnom imaju vremena da pročitaju oko 28% reči prilikom prosečne posete vebsajta. UX pisci se trude da prenesu osnovnu poruku korisnicima koristeći jednostavan jezik i razumljive fraze.

  • Konciznost

U UX pisanju, svaka reč je značajna i ima neku ulogu. Ovi profesionalci izbegavaju svaki izraz koji može da smanji efektivnost poruke.

  • Doslednost

UX pisci uvek koriste isti stil pisanja, terminologiju, i ton za specifičan proizvod ili funkciju.

  • Okrenuto ka ljudima

Cilj je da se stvori lako razumljiv sadržaj i da se robotski tekst „oživi“. Zbog toga, poruke moraju da imaju smisao i da navedu korisnika da stekne poverenje u proizvod. Kada UX pisci implementiraju ove vrednosti, korisnici veruju da stvaraoci proizvoda brinu o njima i njihovim potrebama. To približava proizvod ljudima i stvara vezu sa proizvodom.

 

Primeri UX sadržaja

Uopšteno, bilo koji sadržaj sa kojim se korisnik susretne prilikom kretanja kroz interfejs je UX pisanje. Ipak, sledeći primeri su najčešći.

  • Call to action

CTA je suptilna instrukcija koja izaziva korisnika da preduzme određenu radnju. UX pisci moraju da se pobrinu da je CTA jasan i specifičan.

  • Interfejs input nagoveštaji

Input nagoveštaji predstavljaju tekstualno polje koje prikazuje korisniku koje informacije treba da unese. Ključno je da ovi tekstovi budu jasni, kako ljudi ne bi pogađali o čemu je reč.

  • Navigacija i dizajn vebsajt menija

Meni vebsajta prikazuje sadržaj i kategorije, čime se postiže lako kretanje korisnika kroz vebsajt. UX pisci stvaraju koncizan šablon i uspostavljaju jasno označavanje linkova, što pomaže posetiocima da se snađu na vebsajtu.

  • Obaveštenja koja pokreću interakciju korisnika

Većina vebsajtova i društvenih mreža sadrže obaveštenja koja pokreću korisnika na učešće i pokreću razgovor. Ona treba da budu suptilna, interaktivna i kratka.

  • Istaknite propratni sadržaj

Većina funkcija i karakteristika uglavnom zahtevaju dodatna objašnjenja koja govore korisniku šta je to što može da očekuje. Sadržaj treba da bude jasan i razumljiv.

  • Konverzacijski UI

Konverzacijski korisnički interfejs (UI) predstavlja korisnički interfejs koji oponaša prirodan ljudski razgovor. UX pisci čine da ovi tekstovi deluju verodostojno i autentično.

 

Najčešće greške koje UX pisci čine

Uprkos jednostavnom jeziku koji UX pisci koriste, ovaj tip pisanja može biti zahtevan. Teško je uvideti greške, s obzirom na to da mogu biti suptilne. Ipak, ukoliko su u dovoljnoj meri ozbiljne, one mogu omesti poruku proizvoda.

Ispod su navedene neke od najčešćih grešaka UX pisaca.

 

Tehnički jezik i žargon

Cilj UX pisanja je da učini da tekst bude lak za razumevanje. Tehnički termini i kolokvijalne fraze čine poruku manje razumljivom.

Stoga, reči koje su specifične za određenu industriju zbunjuju one kojima je proizvod nov.

 

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum je tekst koji ne sadrži smisaone informacije i zbunjuje korisnike. UX pisci treba da izbegavaju korišćenje ovakve vrste teksta jer čini da dizajn proizvoda deluje nepovezano i strano.

 

Korišćenje pasiva

Korišćenje pasiva čini da sadržaj zvuči dosadno i preobimno. Umesto toga, UX pisci treba da koriste aktiv, jer je dinamičniji i čini tekst lakšim za razumevanje.

 

Preobimne rečenice

UX pisci treba da izbegavaju pretrpane rečenice po svaku cenu, i da se drže tekstova koji su jasni i sažeti.

 

Ko može da postane UX pisac?

Ukoliko se pitate šta je potrebno kako biste postali UX pisac, treba da znate da ne postoji tačno određeno obrazovanje koje treba da imate. Ovi profesionalci mogu da imaju diplomu iz žurnalistike ili doktorat iz arhitekture.

Ova disciplina je nova, ali ovi profesionalci su veoma traženi, s obzirom na to da kompanije žele da njihovi proizvodi dopru do kupaca. Zbog toga globalna prosečna plata za tehničke pisce u 2021. godini iznosila je USD 65.000.

Ipak, plata zavisi od raznih faktora, poput godina iskustva i zemlje. Na primer, UX pisci mogu da očekuju najvišu platu u Švajcarskoj, Sjedinjenim Državama, Australiji, Irskoj i Nemačkoj.

Nadalje, UX pisanje možete pronaći i pod raznim drugim nazivima, s obzirom na to da debata oko naziva još uvek nije rešena. Neki od tih naziva su Menadžer UX pisanja, Lead UX pisac, Senior digitalni kopirajter, Content Strategist i Content Designer.

Čini se da se više žena bavi ovom profesijom. Prema određenim globalnim pronalascima koji se tiču UX pisaca, 74% ispitanika identifikuju se kao žene, dok se 26% identifikuju kao muškarci. Većina njih imaju od 4 do 9 godina iskustva, dok je samo 4% njih u ovoj industriji manje od godinu dana. Prema tome, možemo zaključiti da ne postoji jedan univerzalni put do toga da postanete UX pisac.

Ipak, poželjno je da imate iskustva u kopirajtingu, i da budete potkrepljeni znanjem o korisničkom iskustvu. UX pisci uglavnom rade u timovima, tako da treba da imate odlične komunikacione veštine, i da sarađujete sa ljudima iz raznih oblasti. Obraćanje pažnje na detalje, strpljenje, i odlične istraživačke sposobnosti su ostale važne karakteristike ovih profesionalaca. Na kraju, empatija i emotivna inteligencija su ključne u UX pisanju jer treba da saosećate sa korisnicima, da razumete njihove potrebe, i da im pomognete da se povežu sa proizvodom.


Zaključak

UX pisanje povezuje korisnike sa proizvodom tako što kreira intuitivan digitalni doživljaj i daje pozitivan utisak funkcije, proizvoda, ili usluga.

Iako fotografije privlače mnoge ljude, reči ih zadrže i otklanjaju nejasnoće. UX pisci koriste tekst kako bi učinili da se kupci osete shvaćeno, i da se povežu sa proizvodom.

Nadalje, vizuali i reči moraju da čine celinu kako bi stvorili odlično korisničko iskustvo. Bez toga, korisnici će verovatno biti razočarani i neće razumeti poruku.

Na primer, 88% online kupaca kažu da se ne bi vratili na vebsajt nakon negativnog korisničkog iskustva. Od toga, 44% ljudi bi to prenelo njihovim prijateljima. Ovo pokazuje važnost UX pisanja. Takođe, ovo vam pokazuje da je baš sada pravo vreme da postanete UX pisac.

Tina Nataroš

As a journalist and content writer, Tina uses writing to interpret the world around her, identify trends, and play with ideas. She finds inspiration in technology, marketing, and human resources and aims to leave lasting impact with her words.