Vodič kroz dizajn kompleksnih veb aplikacija

Pod kompleksnim web aplikacijama mislimo na one aplikacije koje podržavaju rad sa više alata, različitih operacija, uz poznavanje rada na različitim platformama. 

Kako navodi portal “Pepper Square”, oko 80% svih aplikacija na svetu ne drži pažnju korisnika. Zbog toga kreiranje aplikacije iz našeg iskustva predstavlja nauku i psihologiju koje se kombinuju sa dizajnom. 

Dizajn u ovom kontekstu predstavlja vrstu digitalne umetnosti, čiji je zadatak da vizuelno uklopi sadržaj u celinu. Dizajn veb aplikacija treba da stvori emocionalnu povezanost koja prati ljudsku empatiju. Aplikacije vode uključivanju korisnika u pravcu pozitivnog utiska, koji  smanjuje prateće troškove korišćenja.  

Kompleksne aplikacije rade na specijalizovanim domenima jer je napravljena jasna razlika u odnosu na “generalne domene”. Na primer, aplikacija koja obrađuje veliku količinu linearnih zadataka, organizovanih oko jasnih ciljeva je jedna od njih. 

Na primer, custom veb aplikacija dozvoljava pravljenje spiska namirnica za kupovinu, koju naručujete za dostavu. 

Sa druge strane, primer kompleksne aplikacije može biti bilo koji sajt koji pruža neku interaktivnu funkciju, kao što to rade Facebook, YouTube ili Gmail. 

 

Uticaj dizajna na kreiranje kompleksnih web aplikacija  

Da li ste znali da i dizajn vaše aplikacije može uticati na performanse kada je pozicioniranje na pretraživačima u pitanju? Ovde mislimo na sve elemente koje možete koristiti: 

 • Izgled/format;
 • Slike/ilustracije;
 • Video/zvuk;
 • Sadržaj. 

Da biste prepoznali da li vam treba kompleksna veb aplikacija, pripremili smo listu pet vrsta kompleksnosti, na koje vaša aplikacija mora odgovoriti da bi bila potpuno funkcionalna: 

 • Integracija 
 • Informacija 
 • Namera 
 • Okruženje 
 • Institucija 

Ukoliko je ovo previše informacija, možete nas kontaktirati i dobiti informacije o svakom nivou kompleksnosti koje smo pomenuli. Ako vas zanima, potražite naša rešenja koja su u prethodnom periodu izradile kolege iz odeljenja za razvoj aplikacija. U sklopu naših usluga možete dobiti redovne provere statusa vašeg projekta, ali i podršku koju vaša aplikacija zaslužuje. 

Termin “kompleksnost” sam po sebi, a posebno u kontekstu veb aplikacija teško se može objasniti jednom rečenicom. Da bi razumeli koje sve procese koristimo u izradi kompleksnih veb aplikacija nudimo vam pojašnjenje na pet nivoa aplikacija sa kojima radimo: 

 • Integracija: povezivanje podataka, različitih platformi, različitih alata sa kojima aplikacija treba da radi;
 • Informacija: skupljanje podataka o korisnicima, o aktivnostima na aplikaciji, pretraživanju pojmova, slika, video sadržaja ili svega što želite da vaša aplikacija ima;
 • Namera: svaka aplikacija treba da odgovori na zadatu aktivnosti i time zadovolji potrebu korisnika u skladu sa svrhom izrađene aplikacije;
 • Okruženje: vaša kompleksna aplikacija treba da odgovori na sve zahteve okruženja, prevaziđe sve prepreke i brzo reši sve eventualne prekide u prenosu informacija;
 • Najviši nivo kompleksnosti koji treba da zadovolji aplikacija, odgovara na sofisticirane zahteve kao što su distribucija uloga, normi i povratnih informacija korisnika. 

Cilj je da u izradi kompleksnih veb aplikacija znate stvari na kojima radimo da bi imali pravi odgovor od korisnika. Savete smo pisali iz iskustva trudeći se da vam pokažemo koliko je dizajn važan u izradi kompleksnih aplikacija: 

 

Jasan i jednostavan dizajn 

Rešenje web aplikacije možda može biti kompleksno, ali njen dizajn nikako! Vodite računa da interfejs aplikacije nije prenatrpan i suviše komplikovan za korisnika. Mora biti zgodan i sugestivan za korišćenje. 

Cela struktura aplikacije mora biti jednostavna za razumevanje zbog čega je prvi savet održati jednostavnost i jasnost u korišćenju. 

Jednostavna navigacija 

Ne sakrivajte navigaciju sa početne strane aplikacije. Korisnik ne sme napraviti više od nekoliko klikova da dođe do željenog sadržaja. Onog momenta kad se izgubi u aplikaciji i ne zna kako da dođe do željene strane, gubi interesovanje za aplikaciju. Tada korisnik najčešće i odlazi. 

Olakšajte proces učenja 

Što više koristi aplikaciju, korisnik se bolje upoznaje sa njom. Ali zadatak dizajnera je da taj put korisnika prilikom korišćenja aplikacije olakša maksimalno. 

Ljudi obično uče putem pokušaja i greške. Zbog toga, posao je dizajnera da taj proces učenja olakša i navode ga efikasno i brzo kroz aplikaciju. 

Upravo je cilj da aplikacija bude izrađena tako da vodi korisnika i stvori naviku korišćenja, kako biste naučili da koriste sve prečice i trikove koje kompleksne aplikacije nude. 

Podelite informacije po njihovom značaju

Zadatak dizajna je da ponudi prioritet važnim informacijama, a izbegne zatrpavanje manje bitnim detaljima. Naglasite korisnicima šta moraju da znaju, ostalo je manje važno. 

Sve informacije koje su ugrađene u aplikaciju, jednako su važne ali u određenom trenutku. Od načina plaćanja, kreiranja naloga, politika privatnosti, usluge koje nudi aplikacija – jednako su značajne, ali moraju biti poređane po hijerarhiji. 

Prva strana ne sme biti zatrpana informacijama, ali mora navoditi korisnika kako se kreće kroz aplikaciju. Na ovaj način korisnik blagovremeno otkriva i koristi, u datom trenutku informacije od značaja. Kao na primeru “jednostavne navigacije”, korišćenje aplikacije mora biti lako, razumljivo i praćeno informacijama koje su korisne za korišćenje u datom delu aplikacije. 

Fokus na iskustvo korisnika 

Mnogo toga može uticati na izgradnju brenda, pa čak i vreme zadržavanja korisnika na aplikaciji. Zbog toga vaša aplikacija ne sme dozvoliti grešku u dizajnu koje će uticati na kvalitet korisničkog iskustva. 

Dizajn mora ponuditi optimalnu aplikaciju koja radi na svim nivoima i nudi odlično iskustvo korisniku. To znači i odluke koje se odnose na sve faze izrade aplikacije – od palete boja koja se koristi, do okvira u kojima se aplikacija izrađuje. 

Ana Pataki

Bachelor's and Master's studies in Sociology have helped me to run a blog about socially engaged topics. For the last five years, digital marketing has been my focus. Creating content has allowed me to put all the knowledge I have gained into practice.